Uutiset muissa medioissa

Talousvesi keitettävä Uudessakaarlepyyssä koliformisten bakteerien vuoksi

29.9.2023
Nykarleby Kraftverkin talousvettä pitää keittää toistaiseksi ainakin 5-10 minuuttia, koska 28. syyskuuta otetussa vesinäytteessä on todettu koliformisia bakteereita.

Husen på Borgå Energi-tomen säljs under namnet Energifabriken

29.9.2023
Byggbolaget Pohjolan Rakennus planerar att bygga tre femvåningshus i centrum av Borgå på en tomt som tidigare användes av Borgå Energi. Man har ännu inte hitta någon att köpa Borgå Energis tidigare kontorshus.

Heijastimia jakoon Raumalla perjantaina

29.9.2023
Rauman keskustan alueella järjestetään perjantaina heijastintempaus, jossa heijastimia jaetaan kaupunkilaisille. Tempauksen järjestävät Rauman kaupunki ja Rauman Energia, jonka maskotti Anssi Kaapelikela jakaa heijastimia Kaunisjärvenkadun ja Porintien risteyksen ympäristössä.

Tekstiviestit

29.9.2023
Tekstiviestin mukaan Keravan Energia ei noudata kuluttajariitalautakunnan uusinta päätöstä sähkönhintojen kohtuullistamisesta. Kuluttaja-asiamiehen pitäisikin nostaa ryhmäkanne Keravan Energiaa vastaan.

Helen lanseeraa palvelun suurten sähkövarastojen tuoton maksimoimiseksi

29.9.2023
Helenin kehittämä Akkutuotto-palvelu mahdollistaa suurille sähkövarastoille tuottoa turvallisesti sähkömarkkinoilla. Palvelussa Helen operoi asiakasyrityksen sähkövarastoja usealla markkinapaikalla samanaikaisesti tuoton maksimoimiseksi. Helenin Valvomo varmistaa turvallisen kaupankäynnin ympäri vuorokauden. Kaupankäynti on täysin automatisoitu Helenin omalla kaupankäynnin alustalla, jonka koneoppivat algoritmit optimoivat jokaiselle päivälle parhaimman mahdollisen tuoton.

Helen laskee sähkön hintaa marraskuun 2023 alussa

28.9.2023
Helen laskee sähkön hintaa 17 % marraskuun 2023 alussa. Muutos koskee toistaiseksi voimassa olevia sähkösopimuksia. Hinnat laskevat keskimäärin 3,66 senttiä kilowattitunnilta. Yhtiön mukaan alennus perustuu sähkönhankinnan kustannusten laskuun.

Fortum peruskorjaa Untran vesivoimalaitoksen Ruotsissa

29.9.2023
Fortum investoi yli 700 milj. Ruotsin kruunua (yli 60 milj. euroa) Ruotsissa sijaitsevan Untran vesivoimalaitoksen peruskorjaukseen vuosina 2023-2030. Untran vesivoimalaitos on yksi Ruotsin vanhimpia. Uuden turbiiniteknologian ansiosta vuotuinen sähköntuotanto laitoksella kasvaa 270 GWh:sta noin 300 GWh:iin. Investointi tukee Fortumin strategiaa, jonka painopisteinä on tuottaa puhdasta energiaa luotettavasti ja edistää teollisuuden dekarbonisaatiota Pohjoismaissa.

Ahvenanmaan merituulivoimalla olisi merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia

28.9.2023
Ramboll on selvittänyt Ilmattaren kahden Ahvenanmaan pohjoispuolelle suunnitellun merituulivoimapuiston suoria ja kerrannaisvaikutuksia. Merituulivoima voi luoda elinkaarensa aikana 5,6-8,8 mrd. euroa liikevaihtoa Manner-Suomen yrityksille. Työvoimatarve voisi olla 28 000-45 000 henkilötyövuotta, ja verotuloja tulisi kaikkiaan 1,3-1,8 mrd. euroa. Ahvenanmaalle suurin aluetaloudellinen vaikutus tulee, kun merituulivoiman kaupallinen tuotanto alkaa. Silloin voimaloiden työvoimatarve olisi arviolta 4 000-7 000 henkilötyövuotta. Ahvenanmaalla merenkulku-, vakuutus- ja huoltoalat saisivat hankkeista tuottoa 0,7-1,1 mrd. euroa. Ahvenanmaan bruttokansantuote kasvaisi ainakin 1,5 %.

Puun markkinahakkuut elokuussa 2023

28.9.2023
Luken mukaan teollisuuspuuta hakattiin 4,8 milj. kuutiometriä elokuussa 2023. Elokuuhun 2022 verrattuna hakkuumäärä oli viidenneksen eli 1,2 milj. kuutiota pienempi. Tammi-elokuussa 2023 teollisuuspuuta oli hakattu yhteensä 38,1 milj. kuutiota (-4 %). Elokuussa hakattiin tukkipuuta 2,2 ja kuitupuuta 2,6 milj. kuutiota. Yksityismetsistä korjattiin teollisuuspuuta 3,6 miljoonaa kuutiota (-26 %). Metsäteollisuusyhtiöiden omista metsistä ja valtionmetsistä hakattiin teollisuuspuuta 1,2 milj. kuutiota (+5 %). Energiapuuta korjattiin 504 000 kuutiometriä.

Energian loppukäyttö nousi 5 % vuonna 2021

29.9.2023
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 suomalaisten käyttämien energiatuotteiden loppukäyttö Suomessa ja ulkomailla kasvoi 5 % edellisvuodesta. Energiaa käytettiin yhteensä 1,2 miljoonaa terajoulea. Suurinta kasvu oli kotitalouksien energiankäytössä, joka oli 10 % suurempi. Kotitalouksien sähkön, lämmön sekä puun käyttö kasvoivat. Myös teollisuuden sähkön kulutus kasvoi 5 % edellisvuotisesta.

Mykkänen: Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa OL3:n jälkeenkin

28.9.2023
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen on esittänyt tervehdyksensä Eurajoella OL3-ydinvoimalan vihkiäisissä. Hän muistutti ydinvoiman merkittävästä roolista Suomen sähköntuotannossa. OL3 nostaa ydinenergian osuuden tuotetusta sähköstä jo yli 40 prosenttiin. Energiankulutuksen ja yhteiskunnan sähköistyminen, vetytalous ja polttoon perustumattomien ratkaisuiden kasvu luovat lisätarvetta vakaalle energian tuotannolle. Ydinvoiman suurin vahvuus on kyky tuottaa energiaa vakaasti säästä riippumatta. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Kasvihuonepäästöt vähenivät 0,2 % vuonna 2021

29.9.2023
Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten tuottamat kasvihuonekaasupäästöt pysyivät lähes edellisvuoden tasolla vuonna 2021. Epäpuhtauksissa hiilimonoksidipäästöt nousivat 6 %. Muut päästöt pysyivät lähes edellisvuoden tasolla. Suomalaisten tuottamat kasvihuonekaasupäästöt Suomessa ja ulkomailla olivat 49 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-ekv.), 0,2 % vähemmän kuin edellisvuonna.

Fortum peruskorjaa Untran vesivoimalaitoksen Ruotsissa

29.9.2023
Fortum investoi yli 700 milj. Ruotsin kruunua (yli 60 milj. euroa) Ruotsissa sijaitsevan Untran vesivoimalaitoksen peruskorjaukseen vuosina 2023-2030. Untran vesivoimalaitos on yksi Ruotsin vanhimpia. Uuden turbiiniteknologian ansiosta vuotuinen sähköntuotanto laitoksella kasvaa 270 GWh:sta noin 300 GWh:iin. Investointi tukee Fortumin strategiaa, jonka painopisteinä on tuottaa puhdasta energiaa luotettavasti ja edistää teollisuuden dekarbonisaatiota Pohjoismaissa.

Merituulivoimaloiden buumi vaatii kymmeniä huoltoaluksia

28.9.2023
Merituulivoimaloiden asentamiseen ja ylläpitoon tarvitaan jatkossa kymmeniä huoltoaluksia. Suomalaisilla laivanrakentajilla on niiden tekemiseen erityisosaamista etenkin talvioloista. Asiaa on käsitelty Coastal Training Centerin seminaarissa Raumalla. Koulutusjohtaja Jouni Suomisen mukaan huoltoaluksia pitäisi jo rakentaa, sillä puistojen on sanottu olevan käytössä vuosina 2030-2035. Merenkulkuhallituksen entinen pääjohtaja Markku Mylly huomauttaa, että merivoimaloiden suunnittelussa tulisi miettiä myös meriliikenteen turvallisuutta.

Enersense myynyt vähemmistöosuutensa Saarijärven Soidinmäen tuulipuistosta

28.9.2023
Enersense on myynyt vähemmistöosuutensa Soidinmäen tuulivoimapuistosta, joka on valmistunut ja luovutettu ostajalle. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuistossa on seitsemän tuulivoimalaa ja sen vuosituotantoarvio on noin 126 GWh. Enersense on toiminut hankkeen alkupään hankekehittäjänä sekä pääurakoitsijana tuulivoimapuiston rakennusvaiheessa. Enersense jää vastaamaan tuulivoimapuiston käytön aikaisista O&M -palveluista monivuotisella sopimuksella, joka kattaa sähköaseman ja sähköverkon valvonnan ja kunnossapidon.

Teollisuuteen korjattua puuta ohjautuu energiaksi

29.9.2023
Luken yliaktuaarin Tuomas Niinistön laskelmat osoittavat, että vuosittain noin kaksi miljoonaa kuutiometriä kuitupuuta on ohjautunut energiakäyttöön. Puuta näyttäisi jäävän käyttämättä, ja Niinistön mielestä näyttää todennäköiseltä että ylijäävä puu olisi kuitupuuta, joka ohjautuisi energiakäyttöön. Ainespuuta palaa varmuudella myös halkoina ja klapeina pienkohteissa, mutta laskelma kahdesta miljoonasta kuutiometristä kuitupuuta koskee vain lämpö- ja voimalaitosten tilannetta. Metsähankkeen kysyntä ylittää tarjonnan etenkin nyt kun haketta ei enää tuoda Venäjältä.

Liikenteen ultrapienet hiukkaset haittaavat ihmisen hajusolujen toimintaa

28.9.2023
Tuoreen tutkimuksen mukaan liikenteen ultrapienille hiukkasille altistuminen muuttaa monien geenien ilmentymistä ihmisen hajuepiteelisoluissa. Itä-Suomen yliopiston johtamassa tutkimuksessa yhdistettiin ensimmäistä kertaa erilaisilla dieselpolttoaineilla ja moottorin jälkikäsittelytekniikalla syntyvien päästöjen analyysi ja niiden vaikutusten tarkastelu ihmisperäisessä hajuepiteelin solumallissa. Tulokset julkaistiin Science of The Total Environment -lehdessä. Näytteet kerättiin raskaan kaluston pakokaasuista, kun polttoaineena oli Neste MY uusiutuva diesel tai fossiilinen diesel. Kolmannessa näytteessä sama uusiutuva diesel yhdistettiin puhtaampaan, Euro 6d-temp-standardin mukaiseen moottoriteknologiaan.

Olkiluoto 3 -voimalan virallisia avajaisia vietetään 14 vuotta myöhässä

28.9.2023
TVO:n Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktorin virallisia avajaisia vietetään 28.9.2023. Reaktori saatiin säännölliseen käyttöön maaliskuussa 2023 eli noin 14 vuotta myöhässä alkuperäisestä aikataulusta. Avajaisiin saapuu 450 vierasta mm. Arevasta ja Siemensistä, jotka rakensivat voimalan yhteistyössä. Voimalan lopullista hintaa ei ole kerrottu, mutta vastaavan voimalan rakentaminen Ranskaan on maksanut Arevalle jo yli 13 mrd. euroa. Alkuperäinen hinta oli 3 mrd. euroa.

Ilmatar suunnittelee kahta aurinkovoimalaa Lounais-Hämeeseen

27.9.2023
Ilmatar Oy suunnittelee aurinkovoimaloita Luodesuolle Jokioisten ja Tammelan raja-alueelle sekä Ypäjän Hyrsynkulmalle. Hankekehittäjä Anssi Duktigin mukaan seuraavaksi käynnistyvät luvitukset. Lupaviranomaiset ovat olleet pääosin aurinkovoimaloiden puolella.

Thermal Storage Finlandin konttivoimala lämmittää SE Mäkisen kiinteistöä

29.9.2023
Thermal Storage Finland valmistaa merikonttiin pakattuja lämpövoimaloita. Hangossa sijaitseva pilottivoimala lämmittää SE Mäkinen Logisticsin kiinteistöä. Voimala tuottaa lämpöenergiaa auringosta hybridikeräimillä ja ilmasta lämpöpumpuilla, ja aurinkopaneelit keräävät lämmön lisäksi sähköä. Voimalan hyötysuhde on 3-7. Kontit kootaan Vantaalla. Thermal Storage Finlandin liikevaihto joulukuussa 2022 päättyneellä tilikaudella oli 900 euroa ja liiketulos -1 798,2 euroa.

Suur-Savon Sähkön tulos tammi-elokuussa 2023

28.9.2023
Suur-Savon Sähkön liikevoitto tammi-elokuussa 2023 oli 7 milj. euroa, kun se vuotta aiemmin oli runsaat 12 milj. euroa. Tulosta heikensivät lämmin sää ja sähkön säästäminen. Konsernin maksuvalmius on erinomainen. Kaukolämmön volyymi oli 5,5 % vuotta aiempaa matalammalla tasolla.

Savon Voiman tulos 1-8/2023

29.9.2023
Savon Voima -konsernin liikevaihto tammi-elokuussa 2023 oli 147,7 milj. euroa. Se pieneni vuotta aiemmasta 0,5 %. Liikevoitto oli 33,9 milj. euroa. Kasvua oli 2,7 %. Sähkön siirtomäärät vähenivät 8,8 %. Sähkön tuotanto kasvoi 8,3 % ja lämmön myynti väheni 4,1 %.

Sweden: CTEK launches smart metre for balanced energy consumption

27.9.2023
Swedish battery charger company CTEK has launched a new product called Nanogrid Air. It is an energy metre gateway that enables quick load balancing between a household and a charging box. The product is connected to the house's electricity metre to send information on household energy consumption to the charging box. The solution enables EV owners wireless load balancing when using a charging box, while domestic electronic equipment also consumes electricity. The energy consumption will be thus balanced and allows for using domestic electronics at full effect while charging the car. The product is available in Sweden, Finland, Denmark and the Netherlands from 26 September 2023.

Eltel voitti uuden osuuden Fingridin Järvilinja-hankkeesta

29.9.2023
Fingrid on valinnut Eltelin Järvilinja 4 -voimajohtohankkeen tekijäksi. Tämä arvoltaan 23 milj. euroa oleva projekti on jo toinen Eltelin voittama Järvilinja-osuus. Heinäkuussa 2023 Eltel ja Fingrid allekirjoittivat Järvilinjan tiimoilta 19 milj. euron sopimuksen. Järvilinja 4 -voimajohtohankkeen pituus on 74 km ja se sijoittuu välille Rytky (Kuopio) - Huutokoski (Varkaus).

Fingrid ei pysty nopeuttamaan kantaverkon rakentamista

29.9.2023
Fingrid aikoo rakentaa lisää kantaverkkoa 4 mrd. eurolla kymmenessä vuodessa. Johtaja Jussi Jyrinsalo kertoo, että kyselyjä verkkoon liittymisestä tulee päivittäin. Rakentamisvauhtia ei kuitenkaan pystytä juuri nopeuttamaan, sillä puutetta on urakoitsijoista ja etenkin ympäristövaikutusten arviointeja tekevistä konsulteista. Jyrinsalo kaipaa päivitystä verkon rakentamista koskevaan lainsäädäntöön. Hän toteaa myös, että valtiovallan kannattaisi ohjata sähkön tuotantoa ja kulutusta samoille alueille. Jos sähköverkko ei ole kunnossa, saattavat lupaavat investoinnit mennä muualle.

Norja: kunnat kiinnostuneita ydinvoimasta

25.9.2023
Yli 40 kuntaa Norjassa on ottanut yhteyttä norjalaiseen ydinvoimayhdistykseen Norsk Kjernekraftiin viimeisen vuoden aikana osoittaakseen kiinnostuksensa ydinvoimaan mahdollisena ratkaisuna paikalliseen energiapulaan. Yhdistyksen johtaja Jonny Hesthammer sanoo, että kunnat haluavat investointeja energiaa kuluttavilta toimialoilta, mutta asukkaat vastustustavat tuulivoimahankkeita. Norsk Kjernekraft edistää pääasiassa pieniä 300 MW:n modulaarisia reaktoreita.

Norja: Hallitus esittelee päivitetyn suunnitelman vihreälle teollisuudelle

28.9.2023
Norjan hallitus on esittänyt päivitetyn vihreän teollisuuden suunnitelman, joka käynnistettiin vuonna 2022. Hallitus suunnittelee 15 miljardin Norjan kruunun (1,28 miljardia euroa 1,42 miljardia dollaria) lisämäärärahaa valtiontukiohjelmiin. Tähän mennessä 20 miljardia Norjan kruunua on osoitettu erilaisiin hankkeisiin, mukaan lukien esimerkiksi merituulienergiaan ja akkuihin. Hallitus on arvioinut myöntävän yhteensä 60 miljardia Norjan kruunua vuoteen 2025 mennessä.

Tanska: Teollisuus haluaa poliitikkojen mahdollistavan ydinvoiman rakentamisen

27.9.2023
Tanskan teollisuuden etujärjestö Dansk Industri haluaa, että vihreän siirtymän toteuttamiseksi poliitikkojen on poistettava vuosikymmeniä vanhat määräykset, jotka estävät ydinvoiman rakentamisen. DI:n johtaja Lars Sandahl Sørensen kannattaa uusia ja turvallisia ydinvoiman muotoja, ei perinteisiä suuria ydinvoimaloita.

Ruotsi: Vattenfall julkaisi aurinkovoimaindeksin vuodelle 2023

27.9.2023
Ruotsalainen energiayhtiö Vattenfall on julkaissut aurinkovoimaindeksinsä vuodelle 2023. Se osoittaa, kuinka paljon aurinkoenergiaa voitaisiin tuottaa vuodessa, jos kaikissa Ruotsin pientaloissa olisi katolla aurinkopaneelit. Vuonna 2022 aurinkoenergian kapasiteetti oli 11,3 miljardia kWh. Vuoteen 2030 mennessä Ruotsin kymmenessä suurimmassa kaupungissa voisi olla yhteensä 975 838 aurinkokennolaitosta, joiden asennettu teho on 21 414 MW. Asennetun vaikutuksen arvioidaan olevan suurin Göteborgissa (8 630 MW) vuonna 2030, jota seuraavat Jönköping, Örebro, Malmö ja Linköping. Samaan aikaan aurinkokennolaitosten määrän arvioidaan olevan suurin Malmössä (188 651), jota seuraavat Göteborg, Örebro, Jönköping ja Norrköping.

Kadri Simson: The @EU_Commission sees #heatpumps as a leading technology for the decarbonisation of buildings

28.9.2023
The @EU_Commission sees #heatpumps as a leading technology for the decarbonisation of buildings & district heating networks. Their importance is also growing for the industry...

Kadri Simson: The emergence of a European #hydrogen market will shape the global market & vice versa

28.9.2023
The emergence of a European #hydrogen market will shape the global market & vice versa. This is why we put forward ambitious targets for both European hydrogen production & imports.

Motiva: Tuore investointi Bolidenin Kokkolan sinkkitehtaalla tuottaa noin 1 100 megawattitunnin energiansäästön

29.9.2023
Tuore investointi Bolidenin Kokkolan sinkkitehtaalla tuottaa noin 1 100 megawattitunnin nsäästön vuodessa. nkäyttöä tehtaalla tehostetaan jatkuvasti monin pienin ja suurin keinoin. #tehokkuus Lue #Liittyjäntarina https://t.co/fEeaZI2jSk...