Etusivu > Uutiset muissa medioissa

Uutiset muissa medioissa

Vähähiilisyyteen hyppääminen tuo haasteita – Kokkolan Energia painiskelee hakepolttoaineen hankinnan kanssa

2.8.2021
Kokkolan Energia luopuu lähivuosina turpeesta lämmön ja höyryn valmistuksessa. Polttoaineen vaihdos ei ole kivuton. Turpeen tilalle tuodaan puupolttoaine eli käytännössä hake, mutta sen hankintakuviot ovat vakiintunutta turvetta monimutkaisemmat. Raaka-aineen vaihdos turpeesta hakkeeseen tuo haasteita Kokkolan Energialle. Polttoainepäällikkö Petri Ahokangas valottaa, että ongelmia tuo polttoainetarpeen ennakoimattomuus lämpölaitoksilla, sillä tarpeen sanelee sää.

Moni kunnallinen energia­yhtiö tuottaa lämpöä saastuttavasti – Pian tilanne muuttuu, ja se tarkoittaa yhtiöille ongelmia

3.8.2021
Vuonna 2035 koko Suomen pitäisi olla hiilineutraali, mikä edellyttää fossiilisten polttoaineiden käytön nopeaa vähentämistä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Kuntien omistamat energiayhtiöt ovat merkittäviä kaukolämmön tuottajia. Artikkelissa mainitaan, että Mikkelissä Etelä-Savon Energia on selvittänyt hukkalämpöjen hyödyntämistä, mutta joutunut toteamaan, ettei hyödynnettäviä hukkalämpöjä juuri ole tarjolla. Hukkalämmön saatavuus riippuu kaupungin teollisesta rakenteesta, toimitusjohtaja Erkki Karppanen toteaa. Etelä-Savon energia on jo kymmenen vuoden ajan pyrkinyt selvästi vähentämään turpeen käyttämistä.

Kokkolan Energia pyrkii eroon turpeesta

2.8.2021
Kokkolan Energia aikoo luopua turpeesta lämmön ja höyryn valmistuksessa 4-5 vuoden päästä. Turvetta korvataan puupolttoaineella, jonka hankkiminen on kuitenkin turvetta monimutkaisempaa. Polttoainepäällikkö Petri Ahokankaan mukaan ongelmia tuo polttoainetarpeen ennakoimattomuus lämpölaitoksilla, sillä tarve riippuu säästä. Puuhaketta ei voi varastoida pitkäksi aikaa odottamaan esimerkiksi kovan pakkastalven aikaansaamaa tarvetta. Kokkolan Energia on testannut hakkeen tuontia ulkomailta, ja tuonti saattaa kasvaa jatkossa. Toimitusjohtaja Mikko Rintamäen mukaan yhtiö on myös lisännyt hukkalämmön käyttöä energiantuotannossa syksyllä 2020 käyttöön otetun savukaasupesurin myötä. Turpeen korvaaminen hakkeella vaatii investointeja. Osa voimalaitosten polttoaineen kuljetinlaitteistoista on tarkoitus uusia kesällä 2021. Hake vaatii myös aiempaa suuremmat varastoalueet, ja niitä laajennetaan parhaillaan.

Seinäjoen Energia nostaa kaukolämmön hintaa

31.7.2021
Seinäjoen Energia korottaa syyskuusta 2021 lähtien kaukolämmön hintaa noin 9 %. Hintojen nostoa perustellaan päästöoikeuksien hintojen huomattavalla kasvulla sekä turpeen valmisteveron kaksinkertaistumisella vuoden 2021 alusta alkaen. Seinäjoen Energian lämmön tuotantokustannukset ovat näin ollen nousseet merkittävästi. Energiayhtiön tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, ja turpeesta luopuminen ja lämmöntuotannon uudistaminen edellyttää mittavia investointeja.

Omakotiliitto: Lakimuutos ei takaa sähkönsiirtomaksujen pienemistä

30.7.2021
Elokuun 2021 alussa astuvan lakiuudistuksen tavoitteena on hillitä sähkön siirtomaksuja. Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan vuonna 2022 asiakkailta sähkönsiirrosta kerättävä summa pienenee 350 milj. eurolla verrattuna vuoteen 2020. Lakiuudistuksen myötä siirtomaksujen korotuskatto putoaa 8 prosenttiin aiemmasta 15 %:sta, ja varsinkin haja-asutusalueille kohdistuvan toimintavarmuuden vaatimuksen takaraja lykkääntyy kahdeksalla vuodella vuoteen 2036. Omakotiliiton toiminnanjohtaja Janne Tähtikunnas sanoo, että säästövaikutus perustuu ministeriön antamaan ohjaukseen, eikä laki takaa suoraan sitä, että hinnat pienenevät. Tähtikunnaksen mukaan Omakotiliitto odottaa, että vaikutus näkyy laskussa ennen kuin uskoo, että hinnanalennus on tullut. Energiaverkkojen johtaja Kenneth Hänninen Energiateollisuudesta puolestaan näkee luvatun siirtohintojen pudotuksen varmana, koska se oli tuotu esille hallituksen esityksen yhteydessä. Hänen mukaansa hinnanalennuksella on merkittävä vaikutus alan liikevaihtoon.

Rautjärven Kangaskosken voimalapato puretaan järvilohen tieltä

1.8.2021
Rautjärven Hiitolanjoella Etelä-Karjalassa sijaitseva Kangaskosken voimalaitos on suljettu, ja seuraavaksi aloitetaan purkutyöt. Voimalaitos on lähes sadan vuoden ajan estänyt Laatokan järvilohen normaalin liikkumisen joessa. Voimalaitoksen tuotanto päättyi heinäkuun 2021 lopussa. Hiitolanjoessa on yhteensä kolme voimalaitosta, joiden padot puretaan ja kosket ennallistetaan. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toiminnanjohtaja Hanna Ollikainen kertoo, että Kangaskosken ennallistaminen käynnistyy välittömästi Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän luvan ehtojen mukaisesti.

Keskuskauppakamari ja EK kommentoivat EU:n hiilitullisuunnitelmia

2.8.2021
Euroopan komissio aikoo ottaa käyttöön hiilitullit vuonna 2026. Ensimmäisessä vaiheessa tullit koskisivat rautaa, terästä, sementtiä, lannoitteita, alumiinia ja sähköntuotantoa. Tullien tavoitteena on estää teollisuuden siirtymistä Euroopasta löyhemmän ilmasto- ja ympäristösääntelyn maihin. Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori sanoo ymmärtävänsä komission tavoitteen hyvin. Hänen mukaansa komissio ottaa kansainvälistä poliittista johtajuutta, ja yritysten on sopeuduttava tähän. Vuori on kuitenkin huolissaan myös kauppasodan mahdollisuudesta. EK:n energia- ja ilmastotoimen johtavan asiantuntijan Kati Ruohomäen mielestä komission esitys on paperilla toimivan oloinen. Hän pitää positiivisena myös sitä, ettei mekanismi ole tulossa voimaan vielä vuonna 2023, sekä sitä, että tullimaksut koskevat vain tuotteiden suoria päästöjä. EK:n toiveena oli, että komissio olisi pyrkinyt ehkäisemään hiilivuotoa nykyisen päästökaupan keinoilla.

Helen-konsernin tulos huhti-kesäkuussa 2021

2.8.2021
Helen-konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa 2021 oli 224 milj. euroa (4-6/2020: 210). Liikevoitto oli 12 milj. euroa (22) ja liikevoittoprosentti 5,2 % (10,7 %). Lämmönmyynti oli 1 101 GWh 1 164), sähkön kokonaismyynti 1 069 GWh (1 301) ja jäähdytyksen myynti 65 GWh (75). Sähkönsiirto Helsingissä oli 1 101 GWh (920). Tammi-kesäkuussa 2021 Helenin liikevaihto oli 632 milj. euroa (1-6/2020: 576). Liikevoitto oli 74 milj. euroa (105) ja liikevoittoprosentti 11,7 % (18,2 %). Lämmön myynti oli 3 950 GWh (3 477), sähkön kokonaismyynti 3 294 GWh (3 285) ja jäähdytyksen myynti 89 GWh (77).Sähkönsiirto Helsingissä oli 2 228 GWh (2 089). Toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckströmin mukaan Helenin asiakasmäärä kasvaa vahvasti kaikissa asiakassegmenteissä ja sähkösopimusasiakkaiden määrä on lähes 585 000 kotitaloutta. Helenin vuoden 2021 tuloksen ennakoidaan toteutuvan selvästi vuotta 2020 matalampana. Tulosnäkymiä heikentävät korkeammat polttoainekustannukset ja fossiilisten polttoaineiden valmisteverotus sekä päästöoikeuksien kohoavat hinnat.

Fit for 55 -paketista on odotettavissa tiukkoja neuvotteluja

30.7.2021
EU-komissio julkaisi Fit for 55 -ilmastopaketin heinäkuussa 2021. Jäsenmaissa tutkiaan parhaillaan tarkalla silmällä komission lakipakettia. Odotettavissa on vaikeita neuvotteluja lomakauden jälkeen. Eniten on arvosteltu liikenteen ja lämmityksen uusia päästökauppoja sekä uusien polttomoottoriautojen kohtaloa. Suomen intresseissä on mm. talvimerenkulku, joka komission ehdotuksessa ei ole saamassa helpotuksia meriliikenteen päästökaupassa. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) uskoo, että myös energiaverodirektiivistä on luvassa tiukka vääntö. Metsäteollisuus ja biopolttoaineiden valmistajat ovat tyytymättömiä epävarmuuteen, joka varjostaa alan investointeja. UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen huomauttaa, että alan investointihorisontti ulottuu 30 vuoden päähän. Pesonen ei kuitenkaan vastannut suoraan kysymykseen, vaikuttaako komission esitys UPM:n vireillä olevaan biojalostamohankkeeseen. Autoteollisuuden tulevaisuudessa on vähemmän kysymysmerkkejä. Valmet Automotiven toimitusjohtaja Olaf Bongwald toteaa, että käytännössä kaikille eurooppalaisilla autonvalmistajilla on suunnitelma sen varalle, miten polttomoottoreista luovutaan. Autoteollisuuden kannalta kyse on vain siitä, että strategiaa kiihdytetään. Komission ehdotuksessa päästökaupan rooli vahvistuu entisestään. Fortumin johdon neuvonantaja Vesa Ahoniemen mukaan kiristyvä tavoite näkyy jo nyt päästöoikeuksien hinnassa. Nousevasta hinnasta hyötyisivät kaikki päästöttömät energian tuotantotavat, kuten myös hiilivoimaa korvaava maakaasu. Mikäli päästöoikeuden hinta kipuaa kohti sataa euroa, alkaa hiilen korvaaminen vedyllä tulla kannattavaksi, arvioi Ahonen.

Petäjäveden Pitkälänvuoren tuulipuistoa vastustetaan adressilla

30.7.2021
Joukko kolmen keskisuomalaisen kunnan asukkaita vastustaa Petäjävedelle Pitkälänvuoren alueelle suunniteltua tuulipuistoa. Adressissa sanotaan, että voimaloiden ympäristövaikutukset ulottuisivat kymmenien kilometrien säteelle, ja tuulipuistohanke vaarantaisi Petäjäveden vanhan kirkon Unesco-statuksen säilymisen. Lähin asunto on vain 800 metrin päässä voimaloista, ja hankealueella on myös herkkiä pienvesikohteita ja useita uhanalaisia eliölajeja.

Rauma on noussut suureksi aurinkosähkökaupungiksi

31.7.2021
Aurinkosähköstä on tullut merkittävä sähköntuotannon muoto Raumalla. Rauman Energian (REO) sähköverkossa aurinkosähkövoimaloiden nimellisteho on ylittänyt 2,4 megawattia. REO:n verkkojohtajan Marko Silokosken mukaan tämä on aurinkoisena kesäpäivänä noin 10 % tuntitehosta. Lukema on kaksi- ja puolikertainen aurinkosähkön valtakunnallisiin tuotantohuipputunteihin verrattuna. Aurinkosähkövoimaloita REO:n verkossa on yhteensä yli 180. Suurin voimala, nimellisteholtaan 577 kW, on Osuuskauppa Keulan Prisma-hypermarketissa.

Olkiluoto 3:n säännöllisen sähköntuotannon alku siirtyy kuukaudella

30.7.2021
Teollisuuden Voiman (TVO) mukaan Eurajoen OL3 EPR (Olkiluoto 3) -ydinvoimalayksikön säännöllisen sähköntuotannon aloitus siirtyy kuukaudella. Syynä viivästykseen ovat turbiinille toteutettavat ylimääräiset huolto- ja tarkastustoimenpiteet. Sähköntuotannon aloittaminen siirtyy laitostoimittaja Areva-Siemensiltä saadun tiedon mukaan marraskuulle 2021 ja säännöllisen sähköntuotannon alku maaliskuulle 2022.

Pielisen Bion Lieksan biokaasulaitos sai ympäristöluvan

2.8.2021
Lieksan Teollisuuskylään suunniteltu biokaasulaitos on saanut ympäristöluvan Lieksan kaupunginhallituksen lupajaostolta. Hakemuksesta jätettiin viranomaislausuntojen lisäksi kolme muistutusta ja mielipidettä. Muistutusten ja mielipiteiden keskeinen huolenaihe liittyy laitoksen mahdollisiin hajuhaittoihin. Lupaa hakenut Pielisen Bio valmistautuu vähentämään hajuhaittoja tarvittaessa erilaisilla hajunpoistomenetelmillä. Yhtiö ei ole tehnyt vielä varsinaista investointipäätöstä biokaasulaitoksen rakentamisesta.

Voimablogi: Sähkön puhelinmyynnin rajoittamiselle on vahvat perusteet

30.7.2021
...Koko sähköalan maineen kannalta olisi parasta, että sähkön puhelinmyynti kiellettäisiin kokonaan. Vähintäänkin puhelinkaupassa tulisi edellyttää kuluttajan kirjallista jälkikäteisvahvistusta. Vastuullisten yhtiöiden täytyy ajatella asiakkaiden etua. Paikalliset energiayhtiöt toivovat, että hallituksen tulevassa lakiehdotuksessa tai viimeistään eduskunnassa laki saa muodon, joka vastaa niin kansalaisten kuin hallituksen itsensä tahtoa. Toivo Hurme Toiminnanjohtaja Ry...

Erno: Etelä-Amerikasta laivataan Suomeen haketta poltettavaksi, kun oman maan turpeen käyttäminen aiheuttaa

3.8.2021
Etelä-Amerikasta laivataan Suomeen haketta poltettavaksi, kun oman maan turpeen käyttäminen aiheuttaa ksen. https://t.co/Ws1BGEXmSu...

remeo_oy: ☁️ #kiertotalous #energiahyödyntäminen

2.8.2021
ole mahdollista käyttää uusioraaka-aineena se päätyy usein energiahyödynnykseen. Jätteellä tuotettua lämpöenergiaa hyödynnetään esimerkiksi kaupunkien verkossa ja teollisuuden tasaisesti lämpöä tarvitsevissa toiminnoissa ♻️ . Lisäksi jätevoimalaitokset voivat tuottaa sähköä, joka johdetaan...

Mallu 🐕‍🦺💙🤍: Onko tuossa mitään järkeä että hakerekat ja laivat puuskuttaa menemään pitkin suomea kun se turve vain

2.8.2021
Käykö niin että voi loppua monessa kunnassa? Onko tuossa mitään järkeä että hakerekat ja laivat puuskuttaa menemään pitkin suomea kun se turve vain nyt on saatava pois?🤔 https://t.co/yHI1DleSwq...

Ismo Peltonen 🌍🌏🌎🇺🇳🇪🇺🇫🇮: #PäivänByrokraatti jakaa #Seinäjokinen-valemedian jutun ja nauraa #Elokapina'lle samalla kehuen #turve'yrittäjiä.

31.7.2021
äivänByrokraatti jakaa #Seinäjokinen-valemedian jutun ja nauraa #Elokapina'lle samalla kehuen #turve'yrittäjiä. #Turveteollisuus nimenomaan aiheuttaa #s'ta. Nyt näkevät siis toimintansa seuraukset itse. Ja tottakai taas #kokoomus ja #perussuomalaiset mukana. https://t.co/OmWK9AA6M4...

Riikka Heikinheimo🚴🏽‍♀️🍃: Monella yrityksellä energia on ”listaykkönen” omassa suunnitelmassa. https://t.co/u7kK9xNWeG

3.8.2021
Monella yrityksellä on ”listaykkönen” omassa suunnitelmassa. https://t.co/u7kK9xNWeG Entäpä asiakkaat? Yksi syy turpeella tuotetusta sta luopumiseen on asiakkaat ja asiakkaiden asiakkaat. Monella yrityksellä on ”listaykkönen” omassa suunnitelmassa. https://t.co/u7kK9xNWeG...