Etusivu > Uutiset muissa medioissa

Uutiset muissa medioissa

Uusi koodarikoulutus käyntiin Pietarsaaressa: rahoittajina nyt alueen kunnat ja yritykset

12.4.2021
Pietarsaaressa ammattikorkeakoulu Centria järjestää koodarikoulutuksen. Vuoden opinnoilla saa valmiudet aloittelevaksi ohjelmistokehittäjäksi. Yhteistyössä on mukana mm. Herrfors.

Lasten ja nuorten ääni kuuluviin Ääniä festivaalilla – festarilavalle nousee myös Lauri Haav ja Aina

13.4.2021
Ääniä Festivaalin ohjelmisto voidaan pitää monipuolisena kiitos yhteistyökumppaneiden, esimerkiksi Äänekosken Energian, joka tarjoaa tapahtumaan nuorten ja lastenohjelman esiintyjiä. Ohjelmatuottaja Mimi Steffanssonin mukaan energiayhtiön osallistuminen tapahtumaan on kuin lottovoitto.

Centrias kodarkurs får en fortsättning

13.4.2021
Efter en pilotutbildning för kodare satsar yrkeshögskolan Centria på en fortsättning. Kodarutbildningen­ kostar 78 000 euro varav Centria står för cir­ka 20 000. Jakobstad, Peders­öre, Larsmo, Nykarleby och Kronoby står för hälften av den resterande summan, andra hälften betalas av JNT, Mirka, Herrfors, Elho och Beamex. "Kommunerna och näringslivet vill säkra tillgången­ både på studieplatser och kunnig arbetskraft i regionen", säger Jarl Sundqvist från Utvecklingsbolaget Concordia.

Lämmin sää laski Naantalin Energian liikevaihtoa

13.4.2021
Naantalin Energian liikevaihto laski 6,1 % vuonna 2020. Liikevaihto oli 9,4 milj. euroa. Laskun syynä oli lämpimän sään ja koronaepidemian myötä vähentynyt sähkön käyttö. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja laski 5,6 % ja oli 1,0 milj. euroa. Toimitusjohtaja Pasi Haarala toteaa, että mittaushistorian lämpimin vuosi ja erityisesti erittäin lämmin talvi vähensivät lämmityssähkön tarvetta ja sitä kautta sähkön käyttöä kokonaisuudessaan. Vuonna 2021 investoidaan noin kaksi miljoonaa euroa. Rahalla uusitaan olemassa olevaa verkkoa ja rakennetaan verkostoa uusille alueille. Muita investointeja tehdään esimerkiksi laitteistoihin, sähkömittareihin, tuotantoon, järjestelmiin, automaatioon ja kalustoon.

Fingrid ei pidä vetyverkkosuunnitelmia uhkana

13.4.2021
23 eurooppalaista kaasuverkkoyhtiötä on julkaissut raportin, jossa hahmotellaan eurooppalaista vetyverkostoa. Yksi osallistuneista yhtiöistä on Gasgrid Finland. Tulevaisuuden sähköjärjestelmä tarvitsee paljon sähkön siirto- ja varastointikapasiteettia, ja vety sopii molempiin tarkoituksiin. Kaasuverkkoyhtiöiden visiossa Euroopassa olisi vuonna 2040 Pohjois-Suomesta Espanjaan ulottuva vetyverkosto. Fingridin toimitusjohtajan Jukka Ruususen mukaan kalliin kaasuverkon rakentaminen voisi olla taloudellisesti järkevämpää kuin kaiken sähkön siirron hoitaminen sähkölinjoja pitkin. Sähköjärjestelmä joutuu tulevaisuudessa tiukille siirtomäärien kasvaessa entisestään. Fingrid ei näe vetyverkkosuunnitelmia uhkana, sillä Ruususen mukaan kaikille riittää töitä. Sähkön muuttaminen vedyksi ja kuljettaminen kaasuna putkea pitkin voi olla edullisempi siirtotapa etenkin hyvin pitkillä matkoilla. Aurelia Turbinesin toimitusjohtaja Matti Malkamäki näkee, että Suomen tulisi panostaa nyt vetytalouden vaatimaan infrastruktuuriin. Hän on mukana alan yritysten muodostaman vetyklusterin ohjausryhmässä. Hän katsoo, että Perämeren alueen valtava tuulivoimapotentiaali voitaisiin hyödyntää puhtaan vedyn tuotannossa. Hän näkee mahdollisuuden myös ns. synteettisten polttoaineiden tuotannossa.

Fortum yhtenäistää johtamiskäytäntöjä, johtoryhmässä muutoksia

13.4.2021
Fortum ja Uniper aloittavat konsernin johtamiskäytäntöjen kehittämisen. Päätökset ovat jatkoa henkilövaihdoksille Uniperin johtoryhmässä, ja niiden tavoitteena on nopeuttaa konsernin strategian toteuttamista ja siten edistää Euroopan energiamurrosta. Nimityksillä lisätään monimuotoisuutta ja yhteiseurooppalaista näkökulmaa ylimmässä johdossa, hyödynnetään konsernissa olevaa osaamista ja kokemusta entistä paremmin ja kehitetään yhteistä yrityskulttuuria. Samalla konsernin johtamiskäytäntöjä kehitetään nykyisen yritysrakenteen puitteissa siten, että ne tukevat paremmin liiketoimintojen yhtenäistämistä ja nopeampaa arvon luomista. Fortumin hallitus on hyväksynyt kaksi nimitystä Fortumin johtoryhmään 1.5.2021 alkaen. Nora Steiner-Forsberg on nimitetty Fortumin lakiasiainjohtajaksi. Hän seuraa tehtävässään Sirpa-Helena Sormusta, jonka Uniper on nimittänyt lakiasiainjohtajaksi. Nimityksen myötä Sormunen jättää tehtävänsä Uniper SE:n hallintoneuvostossa. Eveliina Dahl on nimitetty Fortumin henkilöstöjohtajaksi. Hän seuraa tehtävässään henkilöstö- ja strategiajohtaja Risto Penttistä, jonka Uniper on nimittänyt strategiasta, kehityksestä ja yritysjärjestelyistä vastaavaksi johtajaksi. Fortumin toimitusjohtajan Markus Rauramon tavoite on, että jatkossa Fortumin ja Uniperin johtoryhmät työskentelevät entistä enemmän yhdessä, jotta varmistetaan tehokas päätöksenteko molemmissa yhtiöissä ja nopeampi arvonluonti koko konsernissa

Energiateollisuus: Vety tarjoaa paljon mahdollisuuksia energialähteenä

13.4.2021
Kahdentoista Euroopan maan alueelle halutaan rakentaa seuraavan parin vuosikymmenen aikana yhteensä 37 000 kilometriä putkistoa, jolla voidaan siirtää vetyä sinne, missä sitä voidaan parhaiten hyödyntää. Suomen osalta Gasgridin rakentama putkisto yhdistäisi etelän suurimmat kaupungit, Pohjanmaan tuulivoiman tuotantoalueet ja alueen raskaan teollisuuden Ruotsin kautta Keski-Eurooppaan vuoteen 2035 mennessä. Toteutuessaan visio helpottaisi merkittävästi hallitusohjelmassa asetettua tavoitetta olla hiilineutraali viidentoista vuoden sisällä. Energiateollisuus ry:n sähkömarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa toteaa, että vety saattaa olla uuden energiajärjestelmän puuttuva palanen. Vety tarjoaa paljon mahdollisuuksia ennen kaikkea teollisuuden, mutta ajan mittaan myös liikenteen ja lämmityksen energialähteenä. Vetyyn tarvittavat investoinnit ovat valtavia, joidenkin arvioiden mukaan jopa 400 mrd. euroa, josta iso osa tulee EU:n koronaelvytyspaketista. European hydrogen backbone -nimellä kulkeva hanke palvelee EU:n omia vähähiilisyystavoitteita.

Gasgrid Finland visoimassa Euroopan laajuista vetyverkkoa

13.4.2021
Gasgrid Finland on mukana visioimassa Euroopan laajuista vetyverkkoa. European Hydrogen Backbonen esittämä vedyn siirtoverkko yhdistäisi 21 Euroopan maan visioidun vetyinfrastruktuurin toisiinsa ja liittäisi mukaan 11 uutta maata. Lähes 40 000 kilometrin pituinen vetyverkko edellyttää arviolta yhteensä 43-81 mrd. euron investointeja. Euroopan laajuisesta vetyverkkoinfrastruktuurista kaksi kolmasosaa perustuisi maakaasuverkon hyödyntämiseen uuteen vetykäyttöön. Jäljelle jäävä kolmasosa verkosta olisi uutta putkistoa. Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilä toteaa, että vetyverkko on merkittävä mahdollisuus Pohjoismaiden ja Baltian alueelle. Vety ja sen johdannaiset voivat luoda mahdollisuuden kestävään kasvuun ja syventää jo menestyksekästä alueellista energiaan liittyvää yhteistyötä. Gasgrid Finland haluaa olla aktiivisesti mukana kehittämässä tulevaisuuden energiajärjestelmää.

Hitachi ABB Power Gridsin konttilataus säästää tilaa ja kaapelia

12.4.2021
Sähköbussit ovat osoittaneet, että myös raskasta liikennettä voidaan sähköistää kaupungeissa. Seuraavaksi ovat vuorossa jakelu ja jätteiden keräys. Nyt tulisi rakentaa niille latausverkosto. Hitachi ABB Power Grids on selvittänyt, voisiko tehokkaista latauspisteistä saada siroja lataustolppia. Yhtiö toi kesällä 2020 markkinoille keskitetyn latausjärjestelmän. Se keräsi laturit konttiin ja veti niistä kaapelit lataustolppiin. Konttilataus säästää varikolla 60 % tilaa ja 40 % kaapelia. Lisäksi kontti säästää asennusaikaa. Se on helppo liittää suoraan keskijänniteverkkoon ja latauspisteisiin johtaviin kaapeleihin, jotka voi asentaa etukäteen maahan tai vaikkapa varikon kattoon. Kontti on hyvä vaihtoehto jo kymmenen bussin, jakelu-, paketti- tai kuorma-auton varikolle, ja siihen voidaan lisätä latureita sitä mukaa, kun tarve kasvaa. Kontin sisällä on myös helppo vaihtaa yksittäisiä latureita tehokkaammiksi. Konttijärjestelmä käyttää älykästä energianhallintaratkaisua, jonka avulla hallitaan koko latausinfrastruktuuria, lasketaan ajoneuvojen energiankulutusta, seurataan akkujen toimintaa ja analysoidaan jopa reittitietoja.

Nurminen Logistics vuokraa Luumäen kiinteistönsä Energreenille

12.4.2021
Nurminen Logistics vuokraa omasta käytöstään poistetun, Etelä-Karjalassa Luumäellä sijaitsevan terminaali- ja toimistokiinteistönsä kansainväliselle Energreen Group AG:lle, joka on keskittynyt ympäristöystävälliseen energian tuotantoon ja siihen sijoittamiseen. Vuokrasopimuksella on vuositasolla noin 0,3 milj. euron positiivinen vaikutus Nurminen Logisticsin kassavirtaan ja tulokseen. Vuokrasopimukseen liittyy myös osto-optio, jonka toteutumisella olisi positiivinen tulosvaikutus. Energeen Group AG:n Suomen yhtiö Green Company aloittaa Luumäen terminaalissa koeluontoisen toiminnan, jonka tarkoituksena on muuttaa jätettä energiaksi. Tuotantoprosessista ei synny Co2- tai muita päästöjä, kuten savua, hajua tai melua. Toiminnalla tulee olemaan kymmenien henkilöiden työllistävä vaikutus Luumäen alueella.

Itä-Suomen yliopisto mukana kansainvälisessä ilmastotutkimushankkeessa

12.4.2021
Itä-Suomen yliopiston ilmasto-oikeuden tutkijat ovat mukana kansainvälisessä NDC ASPECTS -tutkimushankkeessa, joka tuottaa tietoa Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanon tueksi, sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja entistä kunnianhimoisempien kansallisten ilmastotavoitteiden asettamiseksi. Toukokuussa 2021 alkava hanke on saanut kolmivuotisen EU:n Horizon 2020 -rahoituksen. Itä-Suomen yliopiston osuus 5 milj. euron rahoituksesta on lähes 340 000 euroa. Itä-Suomen yliopiston osatutkimusta hankkeessa johtaa ilmasto-oikeuden ja -politiikan professori Harro van Asselt. Hänen lisäkseen tutkimukseen osallistuvat yliopistotutkija Yulia Yamineva ja postdoc-tutkija Beate Antonich. Yliopiston johtamassa tutkimuksessa selvitetään vaihtoehtoja, miten sektoritason hallintoa voitaisiin parantaa kansainvälisellä tasolla mm. ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen alla.

Caruna uusii suurjännitemastoja Rymättylässä ja Luonnonmaalla

9.4.2021
Toini-myrsky kaatoi tammikuussa 2021 kolme suurjännitemastoa ja vahingoitti yhtä Naantalin Rymättylän ja Luonnonmaan välisen salmen kohdalla. Carunan käyttötoiminnan johtaja Jörgen Dahlqvist kertoo, että yhtiöllä on nyt käynnissä perustustyöt uusille pylväille. Koko suurjännitemastojen uudistushanke maksaa yli miljoona euroa. Suurjännitemastojen on määrä valmistua juhannukseen mennessä. Caruna ei ole saanut selville, miksi vanhat pylväät kaatuivat myrskyssä. Turman käynnisti kuitenkin lumikuorma johtimissa.

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksiä

12.4.2021
Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on päättänyt tehdä Skanska Talonrakennuksen kanssa kiinteistökaupan esisopimuksen, joka koskee yhteensä 16 400 kerrosneliömetrin rakennusoikeutta. Jaosto päätti myös jatkaa Asuntosäätiön suunnitteluvarauksia yhdestä tontista ja toisesta alueesta sekä jatkaa alueiden, korttelien ja tonttien varausta Kaupunginkalliosta, Leppävaarasta, Olarista, Kaitaalta ja Henttaalta asuntorakentamisen suunnittelua varten sekä Mankkaalta huoltoaseman suunnittelua varten. Jaosto päätti jatkaa alueen varausta Leppävaarasta Kiinteistö Oy Kauppakeskus Sellolle pysäköinnin sekä liike- ja palvelutilojen laajennuksen suunnittelua varten. Aluevarauksen jatkaminen, joka koskee Leppävaaran aseman seudun, radan pohjoispuolisen alueen suunnittelua, jäi sen sijaan pöydälle. Jaosto päätti myös vuokrata Kiinteistö Oy Matinkylän Lukiolle tontin, jolle on tarkoitus toteuttaa Matinkylän lukio ja liikuntahalli. Jaosto täsmensi lisäksi Fortum Power and Heatille datakeskushanketta varten myönnetyn varauksen ehtoja sekä täydensi varausta tontinluovutuksen periaatteilla.

Energiasektori voi saavuttaa 1,5 asteen ilmastotavoitteen kustannusneutraalisti

12.4.2021
Edullinen uusiutuva sähkö on avainasemassa siirryttäessä maailmanlaajuisesti kestävään energiantuotantoon. LUT-yliopiston tutkimuksessa esitetään julkisesti ensimmäinen energiajärjestelmien siirtymäskenaario, joka saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksessa vuonna 2015 asetetun 1,5 asteen ilmastotavoitteen ilman kustannusten nousua, vaikka energiapalveluiden kysyntä kasvaa samaan aikaan huomattavasti. Esitetty skenaario perustuu aurinkosähkön, akkujen ja elektrolyysereiden käyttöön keskeisinä teknologioina. Negatiivisten CO2-päästöjen teknologioita ei edellytetä osaksi energiajärjestelmää. Tutkimuksen ovat toteuttaneet LUT-yliopisto ja kansainvälinen tutkija- ja parlamentaarikkoryhmä Energy Watch Group. Aurinkotalousprofessori Christian Breyer LUT-yliopistosta toteaa, että tutkimuksessa kuvataan skenaario, jota on IPCC:n raporteissa väitetty mahdottomaksi. Tutkijat pystyvät kuitenkin osoittamaan, että energiajärjestelmän kattavalla suoralla ja epäsuoralla sähköistämisellä sekä uusiutuviin energianlähteisiin perustuvalla sähköntuotannolla ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa kustannusneutraalisti

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy on nyt Oulun Energia Sähköverkko Oy

12.4.2021
Oulun Energia -konserniin kuuluvan Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n nimi on muuttunut. Yhtiö toimii nyt nimellä Oulun Energia Sähköverkko Oy. Nimenmuutos ei aiheuta muutoksia yhtiön tuotteisiin tai palveluihin. Oulun Energia Sähköverkko Oy vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta yli 111 000 asiakkaalleen oman jakeluverkon alueella Oulussa. Uusi nimi on edellistä lyhyempi ja ytimekkäämpi ja se nostaa keskiöön korkean toimitusvarmuuden, joka on 99,99 %.

Fortumilta taustamuistio kuntavaaliehdokkaille

13.4.2021
Fortum on laatinut kuntavaaliehdokkaille taustamuistion, jossa käydään läpi toimenpiteitä, joita kunnat voivat tehdä puhtaamman maailman puolesta. Fortumissa halutaan edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa tarjoamalla kunnille, kotitalouksille ja yrityksille puhdasta energiaa sekä kestäviä ratkaisuja. Näin varmistetaan nopea ja luotettava siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Fortumissa ajatellaan, että ilmastonmuutoksen hillintä sekä siihen sopeutuminen ja varautuminen on syytä ottaa entistä vahvemmin osaksi kunnan päätöksiä. Yhtiössä uskotaan, että kaikkien kuntien asukkaat arvostavat puhdasta ja kestävää asuinympäristöä ja luonnonläheisyyttä yhä enemmän.

Fingrid laajentaa Alajärven sähköasemaa

12.4.2021
Etelä-Pohjanmaalle on suunnitteilla merkittävä määrä uutta tuulivoimaa. Jotta tuulivoimalla tuotettu sähkö saadaan siirrettyä edelleen kulutukseen, Fingrid laajentaa ja uusii sähköasemalaitteita tuulivoimahankkeiden kannalta tärkeällä Alajärven sähköasemalla. Asemalle on tarkoitus liittää uutta tuotantokapasiteettia tulevien vuosien aikana lähes 2000 megawattia. Fingrid Oyj ja TMV Service Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Alajärven sähköasemaurakan toteutuksesta. Sopimuksen arvo on noin 15 milj. euroa. Alajärven asemahankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 21 milj. euroa. Aseman uuden päämuuntajan toimittaa italialainen Tamini Transformatori S.r.l. syksyllä 2022. Alueelle rakennettua uutta tuulivoimakapasiteettia päästään liittämään sähköverkkoon Alajärven uusitun aseman kautta keväällä 2023.

Pirkanmaan Voimian uuden tuotantokeittiön katolle rakennetaan aurinkovoimala

13.4.2021
Tampereella Pirkanmaan Voimian uuden tuotantokeittiön katolle rakennetaan aurinkosähköjärjestelmä. Tuotantokeittiö Voimian Padassa valmistetaan syksystä 2022 alkaen tamperelaisten päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ateriat. Tuleva aurinkovoimala kattaa kolme neljäsosaa tuotantokeittiön tarvitsemasta jäähdytystehosta. Business Finland on myöntänyt investointitukea järjestelmän rakentamiseen.

Wicetecin sähkölämmitin pitää tuulivoimaloiden lavat sulina

12.4.2021
Viidennes maailman tuulivoimaloista pysähtyy aika ajoin jäätymisen takia. Sähkön vuosituotannosta menetetään helposti 5-10 %. Suomalainen Wicetec on kaupallistanut ratkaisun ongelmaan. Sen kehittämä lapojen sähkölämmitin pitää lavat sulina. Lämmittimellä on kysyntää mm. Kanadassa. Wicetecin toimitusjohtaja Petteri Antikainen kertoo, että siellä pahiten jäätynyt voimala menetti yli 40 % vuosituotannostaan.

Neste ja Finnair vähentävät liikematkustamisesta syntyviä päästöjä

13.4.2021
Neste ja Finnair yhdistävät voimansa ja vähentävät Nesteen työntekijöiden liikematkoista syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvalla lentopolttoaineella. Neste on toimittanut 300 tonnia Neste MY uusiutuvaa lentopolttoainetta Helsinki-Vantaan lentoasemalle Finnairin käyttöön. Kun Finnair korvaa osan Helsinki-Vantaan lentoasemalta lähtevien koneiden fossiilisesta lentopolttoaineesta uusiutuvalla lentopolttoaineella, se vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 900 CO2e-tonnia. Tämä vastaa huomattavaa osaa Nesteen työntekijöiden kansainvälisistä lentomatkoista aiheutuneista päästöistä vuonna 2020. Yhteistyö tukee Nesteen ilmastositoumuksia. Nesteen ja Finnairin yhteistyö tarjoaa muille yrityksille esimerkin siitä, miten liikematkustuksesta aiheutuvia päästöjä voidaan vähentää helposti.

Pietarsaari: Snellmanin Lihanjalostus siirtyy käyttämään uusiutuvaa energiaa

13.4.2021
Snellmanin Lihanjalostus siirtyy käyttämään Pietarsaaressa vain uusiutuvaa energiaa. Huhtikuusta 2021 lähtien tuotteet valmistetaan täysin uusiutuvalla energialla. Snellman on pystynyt luopumaan polttoöljystä mm. hyödyntämällä biokaasua, lämpöpumppuja ja lämmön talteenottoa sekä tuulivoimaa. Kaikkiaan energiaratkaisujen yhteisvaikutus on 3 milj. kiloa vähemmän öljyä vuodessa, mikä vastaa vuodessa 8 700 tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä.

Eltel rakentaa voimajohdon Kemin biotuotetehtaalta

13.4.2021
Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ja Eltel ovat allekirjoittaneet sopimuksen voimajohdon rakentamisesta Kemiin rakenteilla olevalta uudelta biotuotetehtaalta Keminmaan sähköasemalle reittiä Pajusaari-Isohaara-Keminmaa. Uuden 110 kV -voimajohdon pituus on noin 15 kilometriä. Ilman fossiilisia polttoaineita toimiva biotuotetehdas tuottaa uusiutuvaa sähköä vuodessa 2,0 TWh, mikä vastaa noin 2,5 % Suomen kokonaissähköntuotannosta. Tehtaan sähköenergian omavaraisuus on 250 %. Työt maastossa alkavat keväällä 2021 ja urakka valmistuu kokonaisuudessaan kesällä 2022. Koko toimituksen kotimaisuusaste on noin 85 %. Metsä Fibren ja Eltelin solmima sopimus sisältää myös nykyisen voimajohdon purkamisen ja kuuden pylvään muutostyöt Kemissä. Toimitukseen sisältyy myös 110 kV -maakaapelitöitä Isohaaran ja Keminmaan sähköasemilla.

Puun markkinahakkuut helmikuussa 2021

13.4.2021
Helmikuussa 2021 hakattiin puuta teollisuuden käyttöön 6,0 milj. kuutiometriä. Hakkuumäärä oli 28 % suurempi kuin vuotta aiemmin ja 7 % suurempi kuin edeltävällä kymmenvuotisjaksolla helmikuussa keskimäärin. Tukkipuuta hakattiin 2,4 milj. kuutiota ja kuitupuuta 3,6 milj. kuutiota. Tukkipuun hakkuumäärä oli 43 % edellisvuotta suurempi ja kuitupuun määrä 20 %. Yksityismetsien hakkuumäärä kasvoi edellisvuodesta noin kolmanneksen 5,2 milj. kuutioon. Pystykauppojen puita hakattiin 4,4 milj. kuutiota ja hankintakauppojen puita vastaanotettiin 0,8 milj. kuutiota. Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien ja valtionmetsien hakkuumäärä kasvoi 0,9 milj. kuutioon (+3 %). Energiapuuta korjattiin 400 000 kuutiota, josta 335 000 kuutiota oli karsittua rankaa ja kokopuuta.

Vanhanen Ohisalolle: Turvetyöryhmän ehdotuksia ei pidä tyrmätä ennakkoon

12.4.2021
Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo on tyrmännyt Maaseudun Tulevaisuudessa turvetyöryhmän ehdotuksen, jossa pienten turvetta käyttävien lämpölaitosten verollisuus alkaisi vasta 10 000 megawattitunnista vuodessa. Nyt se alkaa 5 000 megawattitunnista. Valtiovarainministeri Matti Vanhasen mukaan keskusta pitää tärkeänä, että työryhmän esitykset otetaan vakavasti ja käsitellään kunnolla hallituksessa. Mitään ei pidä tyrmätä ennakkoon. Vanhanen toteaa, ettei hallituksen tavoite ole lopettaa turpeen käyttöä, ja myös kasvu -ja kuiviketurpeen tuotanto on turvattava. Turpeella on merkittävä asema huoltovarmuudessa. Vanhanen huomauttaa myös, että turvetuottajien auttaminen on välttämätöntä. Ohitalo totesi myös, että avohakkuut tulisi lopettaa valtion mailla. Vanhanen kommentoi, että hallitus on tehnyt linjaukset Metsähallituksen omistajapolitiikasta ja valtion metsien käytöstä tulevina vuosina, eikä tähän ole tulossa muutoksia.

Suomen suurin ruokakauppaketju S-market panostaa palveluidensa kehittämiseen poikkeusoloissakin: jo

9.4.2021
...S-ryhmä on myös Suomen suurin aurinkovoiman tuottaja - sen toimipaikkojen yhteydessä on yli 70 000 aurinkopaneelia. Kokonaisuudessaan S-ryhmän nkulutus on laskenut 15 % vuoden 2015 tasosta. 🌍 tehokkuuden parantaminen ja panostaminen uusiutuvaan sähköön ovat S-ryhmän ilmas...

Mika Väyrynen: RT @Leipuriliitto: Auringosta energiatehokkuutta leipomotoimintaan ja ympäristö kiittää.

9.4.2021
RT @Leipuriliitto: Auringosta tehokkuutta leipomotoimintaan ja ympäristö kiittää. Onnittelut investoinnista! #leipomo #ympäristövast…...

Lauri Ojala 🇫🇮🇪🇺🌍: https://t.co/NubbbXGvzN #kiertotalous #kaukolämpö @MariPantsar @VTV_fi

9.4.2021
@ReijoKarhinen @MikkonenKrista Pureeko ohjelma ongelmaan? https://t.co/NubbbXGvzN #kiertotalous # @MariPantsar @VTV_fi...

Lauri Ojala 🇫🇮🇪🇺🌍: #kiertotalous @yministerio @MikkonenKrista #energiatehiokkuus @MariPantsar #kaukolämpö @Energiateol

9.4.2021
Eikö tietokoneiden hukkalämpöä pitäisi vähentää? #kiertotalous @yministerio @MikkonenKrista #energiatehiokkuus @MariPantsar # @Energiateol...

Erillisverkot: .@erillisverkot konesalien hukkalämpö lämmittää tuhansia koteja Helsingissä, jäähdytys kiertää takaisin

11.4.2021
.@erillisverkot konesalien hukkalämpö lämmittää tuhansia koteja Helsingissä, jäähdytys kiertää takaisin saleihin yhteistyössä @Helen kanssa. Hukkalämpö hyötykäyttöön, tehokkuus paranee ja CO2-päästöt pienenevät #hiilineutraali #konesalit https://t.co/D9xoYUq3rE...

Timo Lehtimäki: .@erillisverkot konesalien hukkalämpö lämmittää tuhansia koteja Helsingissä, jäähdytys kiertää takaisin

11.4.2021
.@erillisverkot konesalien hukkalämpö lämmittää tuhansia koteja Helsingissä, jäähdytys kiertää takaisin saleihin yhteistyössä @Helen kanssa. Hukkalämpö hyötykäyttöön, tehokkuus paranee ja CO2-päästöt pienenevät #hiilineutraali #konesalit https://t.co/D9xoYUq3rE...

Lauri Ojala 🇫🇮🇪🇺🌍: @EnergiaHelen #energiapolitiikka @Energiateol #siirtomaksut

12.4.2021
@MikaNykanen @GTK_FI @ArolaTeppo @nleppaharju Tuoko tämä ratkaisun #*n haasteisiin? @EnergiaHelen #energiapolitiikka @Energiateol #siirtomaksut...

Mun Oulu: otettua jäähallin lauhdevesistä. 🌍🏙️ Energiansäästö ja hiiliviisaus ovat koko kaupungin... hiiliviisautta

13.4.2021
... 🌍👉 Lue Mun Oulun jutusta, miten 6Aika- hankkeissa on parannettu oululaisten yritysten ja organisaatioiden hiiliviisautta ja pienennetty nkulutusta. nsäästö ja hiiliviisaus syntyvät monesta purosta Raksilan urheilualueella pyritään vähentämään nkulutusta https://...