Uutiset muissa medioissa

Tiedote: EcoSairilaan rakentumassa uusi kierto- ja biotalouden kehittämisympäristö

27.9.2022
Mikkelin EcoSairilaan rakentuvassa BioLuuppi-kokeiluympäristössä voidaan testata menetelmiä, joilla parannetaan biokaasulaitosten energiatehokkuutta ja kannattavuutta. Kokeiluympäristö muodostuu Xamkin biokaasukontista ja Metsäsairila Oy:n mädätteiden tuotteistamisympäristöstä. Kokeiluympäristön rakentaminen mahdollistuu kahden rinnakkaishankkeen yhteistyönä. BioCir- ja BioLuuppi -hankkeet saivat yhteensä yli 1,1 miljoonan euron rahoituksen Etelä-Savon ELY-keskukselta Euroopan aluekehittämisen rahastosta (EAKR). Hanketta rahoittavat myös Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Energiasäätiö sr, BioHauki Oy ja Juvan Bioson Oy.

”Suomen suurimpia aurinkovoimaloita” suunnitellaan nyt joka kulmalle

28.9.2022
Itä-Suomessa on suunnitteilla useita eri aurinkovoimahankkeita. Esimerkiksi Imatran Seudun Sähkö aikoo toteuttaa aurinkovoimaa osakkuusyhtiöidensä Kaakon Energia oy:n ja EPV Energia oy:n kanssa. Toimitusjohtaja Ari Saukkonen toteaa, että yhtiö on kiinnostunut aurinkosähköstä kuten monet muutkin.

Lahti Energia pysyy Oomissa, sähkön hintaan ei ole halua puuttua

28.9.2022
Lahti Energia tai poliitikot eivät näe mahdollisuuksia tai tarvetta puuttua yhtiön myymän sähkön hintaan. Toimitusjohtaja Jouni Haikaraisen mukaan Lahti Energian tuottaman sähkön määrä on alle 50 prosenttia Lahden alueen sähkön kulutuksesta. Jos yhtiö myisi sähköä omakustannushintaan lahtelaisille, sitä pitäisi kaupungissa ostaa myös markkinoilta. Lahti Energia myy sähköä Oomi Energian kautta ja Oomissa halutaan pysyä. Nykytilanne sähkömarkkinoilla on poikkeus. Lahti Energian hallituksen puheenjohtaja Jukka Ottela sanoo, ettei hallituksessa ole keskusteltu yhteistyöstä irtautumisesta tai siitä, että sähköä myytäisiin lahtelaisille halvemmalla. Esimerkiksi Kokkolan Energia ei jatkossa myy sähköä oman alueensa ulkopuolelle. Oman kunnan asukkaille sähkön veroton hinta on korkeintaan 16 senttiä kilowattitunnilta.

Seinäjoki pistää miljoona euroa yritysten tueksi

28.9.2022
Seinäjoen kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki sijoittaa pääomarahastoon, jolla tuetaan pohjalaisten kasvuyritysten toimintaa. Seinäjoen Energian hallituksen puheenjohtajan Veikko Koiviston mukaan ensimmäisen puolen vuoden tulos oli erittäin hyvä. Hän sanoi, että sähköä myydään omakustannushinnalla ja tiliä tehdään myymällä marginaalisähköä. Seinäjoen Energia teki alkuvuonna voitto melkein kolme miljoonaa euroa.

Skaalan hallikauppa toteutumassa Vetelissä

28.9.2022
Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa hyväksyttiin tiistaina kauppa, jossa Skaala IFN hankkii Vetelin kunnalta tontin Asmalammin teollisuusalueelta ja lunastaa kunnalta osuuden teollisuushallista. Keskustan Hannu Haukilahti ehdotti, että Vetelin Energia voisi siistiä tontin ryteikön puistomaiseksi.

Oikaisu sähkönhintajuttuun

28.9.2022
Keskipohjanmaan verkkolehdessä julkaistiin 26. syyskuuta ja painetussa lehdessä 27. syyskuuta Kokkolan Energian sähkönmyyntiä koskeva artikkeli, jossa väitettiin Energiaviraston tekevän kantelupäätöksiä. Todellisuudessa virasto tekee valvontapäätöksiä. Jutun mukaan määräaikaisista sopimuksista ei ole luovuttu, mutta todellisuudessa voimassa olevat määräaikaiset sopimukset pysyvät ennallaan.

Kouvolan kaupungin salaiset kokoukset ovat omiaan ruokkimaan huhuja

28.9.2022
Kouvolan Sanomien mukaan Kouvolan kaupunki käsitellyt Karhu Voiman konkurssiin liittyviä asioita varsin salamyhkäisesti. Esimerkiksi elinvoimajaoston perjantaina 16.syyskuuta pidetystä kokouksesta ei ollut mitään tietoa kaupungin verkkosivuilla. Karhu Voimalla on velkaa 8,1 miljoonaa euroa kaupungin omistamalle KSS Energialle, joka osti Karhu Voiman Kotkan Energialta ja Haminan Energialta vuonna 2020. Salassapidosta herää kysymys KSS Energian tilanteesta. Toisaalta Kouvola voisi tienata rahaa myymällä vähemmistöosuuden KSS Energiasta. Mikkelissä on pohdittu Etelä-Savon Energian vähemmistöosuuden myymistä.

”Kunnallinen omistus tuo asukkaille vakautta ja varmuutta”

28.9.2022
Viime vuonna Keuruun Sähkö osti Fortumin pois yhtiöstä, joten Keuruun kaupunki omistaa sähköyhtiöstä nykyään 98 prosenttia. Samalla Keuruun Sähkö myi jakeluverkkonsa. Kaupungille Keuruun Sähkön omistus on tärkeä, mutta Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n merkitys on pienempi. Keuruun Sähkö Oy:n toimitusjohtajan mukaan sähköyhtiön toimintaa rauhoittaa se, että omistajana on omistuksestaan hyvää huolta pitävä kunta.

Kunnat riitelevät käräjillä sähköyhtiön todellisesta arvosta

28.9.2022
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n arvosta riidellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Yhtiön omistajia ovat Virtain, Ähtärin, Kihniön, Keuruun ja Alavuden kunnat. Kihniö hakee kovempaa hintaa yhtiölle, kun taas Virrat pitää kuntaomistuksesta kiinni. Kihniö haluaisi mahdollistaa yhtiön myynnin nykyarvolla. Yhtiön osakkeen verotusarvo on noin 70 euroa, mutta todellinen arvo on yli 1 000 euroa. Kuntaliiton erityisasiantuntijan Vesa Peltolan mukaan kiista on poikkeuksellinen.

Karhu Voima asetettiin konkurssiin

28.9.2022
KSS Energian omistama sähkönmyyntiyhtiö Karhu Voima on ajautunut konkurssiin. Karhu Energia on velkaa KSS Energialle 8,1 miljoonaa euroa, Vattenfallille 244 000 euroa ja Haminan Energialle 200 000 euroa. On mahdollista, että velkojen määrä kasvaa vielä velallisselvityksessä.

Kaupunginvaltuusto ei saanut energiaomistuksista päätöstä

28.9.2022
Mikkelin kaupunginvaltuusto päätti maanantaina äänin 27 – 23, että energiaomistusten järjestelyt lähetetään uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginhallituksen kolmiosaisen päätösesityksen toisessa kohdassa valtuusto olisi valtuuttanut kaupunginhallituksen käynnistämään Etelä-Savon Energian vähemmistöosuuden myynnin valmistelun. Kaupungin energiatyöryhmä on ehdottanut Etelä-Savon Energian vähemmistöosuuden myymistä.

Moody's päästi Fortumin tarkkailusta, luottoluokitus ennallaan

27.9.2022
Luottoluokituslaitos Moody's pitää Fortumin luokituksen ennallaan eli Baa2 negatiivisin näkymin. Moody's on asettanut Fortumin tarkkailuun 12.7.2022 mahdollisen luottoluokituksen alentamisen varalta. Uusi luokitus päättää tämän tarkkailun. Moody'sin mukaan Uniper ei rasita enää Fortumin tulosta.

Fortum joutui turvautumaan hyvin kalliiseen rahoitukseen

28.9.2022
Fortum nostaa 350 milj. euron lainan Solidiumilta. Lainan vuotuiset korkokulut ovat 14 %. Vuodessa korkokulut nousevat noin 49 milj. euroon. Solidium saa annin myötä Fortumin osakkeita ilman maksua, minkä arvo on yli 100 milj. euroa nykyisellä osakekurssilla. Yhtiö ei saa rahoitusta markkinoilta paremmilla ehdoilla. Yhtiön rahapula saa miettimään koko energia-alan rahoitustilannetta. Valtiovarainministeriön kansliapäällikön Juha Majasen mukaan valtion 10 mrd. euron lainalupauksesta sähköntuottajille ei ole tullut yhtään tiedustelua. Valtiokonttori on varautunut energiayhtiöiden rahantarpeeseen hakemalla 1,5 mrd. euroa lainaa energiayhtiöille annetun lainalupauksen takia. Nordean suurasiakkaista vastaavan johtajan Petteri Änkilän mukaan energiayhtiöiden rahoituksen kysyntä on entistä suurempaa. Rahaa tarvitaan etenkin vakuusvaatimuksiin, mutta myös investointeihin.

Sähkötuen omavastuuraja saattaa olla joillekin liian korkea

28.9.2022
Hallituksen sähkötukipaketti auttaa niitä, jotka ovat pahimmassa pulassa, muttei kuitenkaan ulotu kaikkiin tukea tarvitseviin. Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki sanoo, että sähkövähennyksellä ja -tuella on merkitystä, mutta monella sähkölasku kasvaa paljon jo ennen vuodenvaihdetta 2022-23. Monella ihmisellä ei ole juurikaan taloudellisia puskureita. LähiTapiolan yksityistalouden ekonomistin Hannu Nummiaron mukaan esitettyjen maksurajojen alle jää varmaankin ihmisiä. Eläkkeensaajien keskusliiton sosiaalipoliittinen asiantuntija Eero Kivinen sanoo, että joillekin eläkeläisille sähkölaskun 400 euron omavastuuraja on liian korkea.

Konsernijaosto: Vaasan Sähkön kohtuullistettava hintoja mahdollisuuksien mukaan

27.9.2022
Vaasan kaupungin konsernijaosto on keskustellut Vaasan Sähkön hinnoittelusta. Konsernijaosto ohjeistaa Vaasan Sähköä, että hinnat tulee selvittää ja niitä täytyy mahdollisuuksien mukaan kohtuullistaa. Konsernijaoston puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Jorma Kivimäki (sd.) toteaa, ettei hintojen alentaminen ole täysin varmaa. Loppupeleissä yhtiön hallitus vastaa hinnoittelusta.

Sähkölämmittäjät hyötyvät uudesta kotitalousvähennyksestä

27.9.2022
Valtiovarainministeriön hallitusneuvoksen Panu Pykösen mukaan sähkölaskujen tukemiseen suunnatuista kotitalousvähennyksistä reilut 90 % kohdistuisi sähkölämmittäjille. Kotitalousvähennys koskee arviolta noin 252 000 kotitaloutta. Verotulot vähenevät sen myötä 2arviolta 65 milj. eurolla. Tarkoitus on, että vähennys kohdentuisi sellaisiin kotitalouksiin, jotka kärsivät sähkön hinnannoususta eniten. Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Liisa Siika-aho sanoo, että on hankala arvioida, miten moni suomalainen voisi saada sähkötukea. Siihenkin on varattu 300 milj. euroa, mutta hintalappu jäänee 120-170 milj. euroon.

Pohjoisessa sähkömarkkinoiden hinta-aluejako on tärkeä asia

28.9.2022
Aalto-yliopiston professorin Peter Lundin mukaan Suomen sähkömarkkinat tulisi jakaa kahteen hinta-alueeseen, minkä seurauksena Pohjois-Suomessa sähkön tukkuhinta laskisi. Syken ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteinen energiatalouden tutkimusprofessori Maria Kopsakangas-Savolainen sanoo, että jakamisen hyödyt ja haitat eivät olisi mustavalkoisia. Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtajan Pauli Harjun mukaan hinta-alueisiin jakamista tukisi selvittää. Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi toteaa, että Lapissa sähkömarkkinoiden jakamista hinta-alueisiin pidetään "äärimmäisen tärkeänä asiana". Fingridin toimitusjohtajan Jukka Ruususen mukaan yhtiön asiakkaat eivät näe hinta-aluejakoa tarpeellisena.

Lahti Energia pysyy Oomissa, sähkön hintaan ei aiota puuttua

28.9.2022
Lahti Energia tai poliitikot eivät näe mahdollisuuksia tai tarvetta puuttua yhtiön myymän sähkön hintaan. Toimitusjohtaja Jouni Haikaraisen mukaan Lahti Energian tuottaman sähkön määrä on alle 50 % Lahden alueen sähkön kulutuksesta. Jos yhtiö myisi sähköä omakustannushintaan lahtelaisille, sitä pitäisi kaupungissa ostaa myös markkinoilta. Lahti Energia myy sähköä Oomi Energian kautta ja Oomissa halutaan pysyä. Nykytilanne sähkömarkkinoilla on poikkeus. Lahti Energian hallituksen puheenjohtaja Jukka Ottela sanoo, ettei hallituksessa ole keskusteltu yhteistyöstä irtautumisesta tai siitä, että sähköä myytäisiin lahtelaisille halvemmalla.

Kokoomus uudistaisi sähkömarkkinoita

27.9.2022
Kokoomus on tehnyt listan keinoista, jolla uudistaisi sähkömarkkinoita. Kuusi keinoista on tarkoitettu lyhyelle aikavälille ja kuusi pitkälle aikavälille. Puolue ehdottaa mm. sähkölle kattohintaa ja fossiilisia voimaloita takaisin sähköntuotantoon. Puolueen arvion mukaan sähkön hinta asettuu noin 20 senttiin kilowattitunnilta sen lyhyen aikavälin keinoilla. Kaikki kotimainen kapasiteetti tulisi ottaa heti sähköntuotantoon. Energiayhtiöille maksettaisiin tehotukea, jotta fossiilisia polttoaineita polttavat voimalat saataisiin sähköntuotantoon. Pitkän aikavälin keinoja ovat ydinvoiman lisärakentaminen, kotimaisen, puhtaan ja toimitusvarman sähköntuotannon lisääminen ja sähkön hinnoittelumallin uusiminen.

Yrittäjäjärjestöt: Turvetta tarvitaan energiantuotannossa

27.9.2022
Turvetuotannon parissa toimivia yrityksiä edustavat yrittäjäjärjestöt eli Koneyrittäjät ry, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ja Suomen Yrittäjät kantavat huolta tulevien talvien lämmön ja sähkön turvaamisesta kodeissa ja kaupungeissa. Turvetta tarvitaan energiantuotannossa, mutta nykyisillä ratkaisuilla se ei tule riittämään. Järjestöt edellyttävät toimenpiteitä sekä poliittisilta että kaupallisilta toimijoilta.

Tuppurainen: Energiakriisiin vastataan energia-alan murroksella

27.9.2022
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) sanoo, että Suomen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035 pitää. Fossiilisen energian tuotantoa ja käyttöä voi olla tarpeen jatkaa väliaikaisesti suunniteltua pidempään, mutta se on tilapäistä. Energiakriisiin vastataan kuitenkin energia-alan murroksella. Voimme selviytyä ainoastaan kiihdyttämällä investointeja vihreään siirtymään. On vastuutonta ehdottaa ilmastonmuutoksen vastaisesta työstä luopumista. Vihreä siirtymä on energiakriisiin vastaamisessa pääasiallinen keino.

Ohisalo kritisoi kokoomuksen sähkömarkkinaesitystä

27.9.2022
Vihreiden puheenjohtaja, ilmasto- ja ympäristöministeri Maria Ohisalo kritisoi kokoomuksen esitystä sähkömarkkinoiden uudistamisesta. Ohisalon mukaan kokoomus on juuri viikkoa aiemmin vakuuttanut, ettei puolue ole perumassa ilmastotoimia. Nyt puolue haluaa ajaa fossiilista tuotantoa maksimaalisesti sekä maksaa tehotukea, jolla vauhditettaisiin fossiilisten käyttöä. Ohisalon mukaan kokoomuksen ehdotuksesta puuttuvat hintalappu ja johdonmukaisuus.

Elintarviketeollisuusliitto: Ruoka-ala sähkökatkojen ulkopuolelle

28.9.2022
Elintarviketeollisuusliitto vaatii, että ruoka-ala täytyy jättää mahdollisten sähkökatkojen ulkopuolelle. Ruokahuolto täytyy varmistaa ja pitkät tuotantoseisokit estää. Liiton mukaan sähkökatkot vaarantaisivat pahimmillaan elintarvikkeiden turvallisuuden.

Tievalaistuksen vähentämiseen valmistellaan ohjausta

28.9.2022
Väylävirastossa ja ELY-keskuksissa valmistellaan ohjausta sille, että tievalaistusta voitaisiin vähentää tai sammuttaa kokonaan eri alueilla talvella 2022-23. Suomessa on 12 000 kilometriä valaistuja maanteitä. Varsinais-Suomen ely-keskuksen projektipäällikön Maiju Kattaisen mukaan loppuvuoden 2022 aikana aiotaan päättää, mistä katuvalaistus voitaisiin sammuttaa. Vanhan suurpainenatriumvalaisimen vaihtaminen lediin tuo parhaimmillaan noin 70 %:n säästön energiankulutukseen.

EcoSairilaan uusi kierto- ja biotalouden kehittämisympäristö

27.9.2022
Metsäsairila Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu rakentavat Mikkelin EcoSairilaan uudenlaisen kierto- ja biotalouden kehittämisympäristön. BioLuuppi-kokeiluympäristössä voidaan testata menetelmiä, joilla parannetaan biokaasulaitosten energiatehokkuutta ja kannattavuutta. Kokeiluympäristöön tulevat Metenerin valmistama Xamkin biokaasukontti ja Metsäsairilan mädätteiden tuotteistamisympäristö. Kokeiluympäristön tuotteistamisosion rakentaa Nanopar.

Meira on vähentänyt oman toiminnan päästöjä yli 36 % vuodesta 2019

28.9.2022
Meira on vähentänyt omia päästöjään yli 36 % vuodesta 2019 vuoteen 2021. Päästövähennys saavutettiin siirtymällä uusiutuvaan tuulivoimaan ja tehostamalla energian käyttöä omassa toiminnassa. Sähkön lisäksi Meiran toiminnoissa käytetään maakaasua, biokaasua ja kaukolämpöä. Meira on sitoutunut vähentämään näistä johtuvia päästöjä eli absoluuttisia scope 1 ja 2 -päästöjä 80 % vuoteen 2028 mennessä verrattuna vuoden 2019 päästöihin.

Melon vesivoimalaitokseen maapadon tiivistävä porapaaluseinä

27.9.2022
Melon vesivoimalaitokseen rakennetaan Suomen ensimmäistä maapadon tiivistävää porapaaluseinää. Nokialla Kokemäenjoessa sijaitsevaa patoa korjataan lähes 200 porapaalulla. Kyseessä on paitsi Suomen syvin porapaaluseinärakenne myös suurin koskaan tällä menetelmällä korjattu pato. Porapaaluseinän pitäisi valmistua ennen vuoden 2022 loppua. Omaisuudenhoidon asiantuntija Matti Åman PVO-Vesivoimasta sanoo, että yhtiön esimerkki uudenlaisen padon korjausmenetelmän käytössä kannustaa vastaaviin projekteihin muuallakin. Urakoitsijana toimii KFS Finland ja porapaalut toimittaa SSAB. Hankkeen rakennuttaja- ja valvontakonsulttina toimii Welado.

Pellettipula uhkaa talvella 2022-23

28.9.2022
Neovan tauko pellettien myynnissä tai uusien tilausten vastaanottamisessa jatkunee kevääseen 2023 saakka. Viime viikkoina lämmityspellettien tilausmäärät ja kysyntä ovat olleet monikymmenkertaisia verrattuna aiempiin vuosiin. Talven 2022-23 tuotanto on jo myyty loppuun. Neovan polttoaineliiketoiminnan vastaavan johtajan Pasi Koiviston mukaan kotimaisen pelletin suurta kysyntää ei ehditä kattamaan tulevan talvikauden aikana nykyisellä tuotantokapasiteetilla. Versowood ei myöskään ota nyt vastaan uusia pellettitilauksia, koska tilauksia on niin paljon. Stora Enso aikoo aloittaa pellettituotannon Varkaudessa loppuvuonna 2022. Motivan asiantuntijan Päivi Suur-Uskin mukaan pientalojen pellettilämmityksen yleistyminen tasaisi sähkönkäyttöä talvella ja vähentäisi sähkön huipputehon tarvetta.

Etelä-Savo saa EU-rahoitusta turpeesta luopmisen vuoksi

27.9.2022
Etelä-Savon maakuntaliitto on ilmoittanut, että maakunta saa turpeesta luopumisen vuoksi uudenlaista EU-rahoitusta vuonna 2023. Jaossa on yli 43 milj. euroa rahoitusta, josta ensimmäisessä haussa on noin 30 milj. euroa. Rahoittajia ovat ELY-keskus ja maakuntaliitto. Rahoista valtaosa tulee olla käytetty ennen vuoden 2026 loppua. JFT-rahoituksen kohderyhmiä ovat mm. pk-yritykset, TKI-instituutiot, kunnat, oppilaitokset ja säätiöt. JFT:llä voidaan rahoittaa mm. uusia innovaatioita turpeen korvaamiseksi uusiutuvalla energialla.

Neova ei saa lievennystä turvetuotannon lupaehtoihin Multialla

27.9.2022
Multian kunta on hylännyt Neova Oy:n hakemuksen Lapsukkasuon turvetuotannolle myönnetyn ympäristöluvan muuttamisesta. Kunta ei hyväksy lievennystä turvetuotantoalueen ympäristöluvan päästöehtoihin. Yhtiö on hakenut muutosta ympäristölupaan, koska tuotannon kuivatusvedet eivät puhdistu lupamääräysten mukaisesti nykyisillä toimilla. Kunnanjohtaja Arto Kummalan mukaan kunnanhallitus haluaa pitää turvetuotannon ympäristöluvan piirissä olevien valuma-alueiden vesistökuormituksen mahdollisimman pienenä.

Pertunmaan aurinkosähköpuistoon innovointi- ja tutkimusalusta

28.9.2022
Suur-Savon Sähkö rakentaa Pertunmaan Kuorttiin aurinkosähköpuiston, jonka yhteyteen on tavoitteena perustaa aurinkoenergian tuottamiseen, hyödyntämiseen ja varastointiin liittyvä tutkimus-, kehitys- ja innovointikeskus. Keskus mahdollistaa monipuolisen tutkimustoiminnan aidossa teollisen mittakaavan aurinkovoimapuistossa ja sen infrastruktuuriin tukeutuen. Voimalan paneelien huipputeho on 15 MW. Voimalan toteuttamiselle on haettu Työ- ja elinkeinoministeriön uuden energiateknologian ja suurten demonstraatiohankkeiden investointitukea. Suunnitelman mukainen toteutus edellyttää myönteistä tukipäätöstä. TKI-keskuksessa aiotaan havainnollistaa useita erilaisia teknisiä ratkaisuja aurinkosähkön tuotannon optimoimiseksi. Hankkeessa tehdään yhteistyötä alueen yritysten, Pertunmaan kunnan sekä XAMKin kanssa.

Lumo Energia on neuvotellut 4 Me:n korvauspaketista asiakkaille

28.9.2022
Noin 8 000 Lumo Energian asiakasta on oikeutettu vahingonkorvauksiin ja summa on nousemassa miljoonaluokkaan. KKV:n mukaan tuhannet asiakkaat ovat jo hakeneet yhtiöltä vahingonkorvauksia ja korvausvaateet noussevat kymmeniin miljooniin euroihin. KKV:n kuluttajaneuvonta on saanut 600-700 yhteydenottoa. KKV ja Lumo Energia neuvottelevat siitä, minkälaisia korvauksia asiakkaille maksetaan. Lumo Energian toimitusjohtajan Otto Savastin mukaan joka tapauksessa yhtiön rahat eivät tule riittämään koko pottiin. Nyt on keskusteltu noin 4 milj. euron korvauspaketista, mitä varten yhtiön osakkeenomistajat laittaisivat yhtiöön lisää rahaa. Lumo haluaisi hyvittää asiakkaille noin 2 senttiä kilowattitunnilta. Tämä olisi parempi vaihtoehto asiakkaille kuin yhtiön konkurssi. Yhtiö hakeutuisi selvitystilaan.

Vihreiden puoluevaltuusto hyväksyi uuden liikennepoliittisen ohjelman

27.9.2022
Vihreiden puoluevaltuusto on hyväksynyt puolueen uuden liikennepoliittisen ohjelman. Puolue haluaa lisätä kilpailua lähi- ja taajamajunaliikenteessä ja parempia lähijuna- ja yöjunayhteyksiä. Kunnalle, kuntayhtymälle tai muulle alueelliselle toimijalle tulisi antaa oikeus tilata ja kilpailuttaa seudullista rautatieliikennettä. Toimintakuntoisten junien romuttaminen pitäisi estää perustettavan kalustoyhtiön avulla. Puolue haluaa, että harvaan asutuilla alueilla olisi sähköautojen pikalatureita vähintään 70 kilometrin välein. Lisäksi halutaan edistää pyöräilyä mm. erottamalla kaupungeissa autoliikenne, pyöräliikenne ja kävely kaduilla omille tasoilleen.

Norja: Mongstadin voimalaitoksen toiminta-ajan pidennyspyynnölle tukea

26.9.2022
Norjan vesi- ja energiavirasto (NVE) tukee Statnettin pyyntöä jatkaa Equiniorin kaasukäyttöisen Mongstadin voimalaitoksen toimintaa kesäkuuhun 2023 saakka. NVE:n johtajan Inga Nordbergin mukaan riski joutua säännöstelemään sähköä on pieni, mutta siihen skenaarioon on kuitenkin varauduttava. Laitos suljettaisiin muutoin 1. lokakuuta mennessä.

Tanska: Valmiustasoa nostettu Nord Stream -kaasuvuotojen jälkeen

27.9.2022
Tanskan energiavirasto (Energistyrelsen) raportoi, että viimeisen kahden päivän aikana on havaittu kaksi kaasuvuotoa Nord Stream1 -kaasuputkessa ja yksi vuoto Nord Stream 2 -putkessa. Tilanteen seurauksena virasto on pyytänyt tanskalaista sähköverkko-operaattoria Energinetia nostamaan valmiustason toiseksi korkeimmalle tasolle.

Norja: Statnett SF ja Peab solmivat 16 miljoonan euron sopimuksen

28.9.2022
Norjan sähköjärjestelmän järjestelmävastaava Statnett SF on tehnyt ruotsalaisen rakennusyhtiö Peabin kanssa avaimet käteen -periaatteeseen perustuvan urakkasopimuksen Nordreisan kunnassa sijaitsevan Vinnelysin sähköaseman rakentamisesta ja betonoinnista. Sopimuksen arvo on 169 miljoonaa Norjan kruunua (16,43 miljoonaa euroa). Nordreisa on pohjoisen verkon solmukohta Norjassa ja sen kapasiteettia on parannettava ensisijaisesti sähköistyksen lisääntymisen ja kalastusalan kehityksen vuoksi. Hankkeen on määrä alkaa tammikuussa 2023 ja valmistua helmikuussa 2024.

Anne-Mari Virolainen: Nopeutetaan luvitusta, rakennetaan uutta kapasiteettia energian varastointiin ja siirtoon

28.9.2022
...kasvaa jatkuvasti. Suomella on mahdollisuus kasvaa sähkön suurvallaksi. Esityksemme koostuu tämän päivän täsmätoimista sekä kokonaisvaltaisesta auudistuksesta. Sähkölle on asetettava kattohinta. Sähkön ja kaasun hinnat on irrotettava toisistaan hintojen laskemiseksi. Kaikki kot...

Mari Holopainen: energiansäästö- tai investointilaskelma.

28.9.2022
...hakemisesta pitää tehdä sujuvampaa, jotta yhä useampi voisi tehdä kotiinsa remontin. Asuinrakennusten omistajilla on mahdollisuus hakea -avustuksia korjaushankkeisiin, joilla parannetaan asuinrakennusten tehokkuutta. Avustusten saaminen edellyttää kuitenkin ammattilaisen...

Metener Oy: Lue lisää: https://t.co/pKWr3n0CZT @NanoparO @MetenerFI #metsäsairila #kiertotalous #biokaasu #mikkeli

28.9.2022
#biokaasu #mikkeli Mikkelin EcoSairilaan valmistuu uudenlainen kehittämisympäristö: siellä testataan menetelmiä, joilla parannetaan biokaasulaitosten tehokkuutta ja kannattavuutta. Lue lisää: https://t.co/pKWr3n0CZT @NanoparO @MetenerFI #metsäsairila #kiertotalous #biokaasu #mikkeli https:...

Energiansäästön nimissä sammuteltiin juuri nyt tarpeettomina hurisevia kylmälaitteita. . #energiansäästö

28.9.2022
nsäästön nimissä sammuteltiin juuri nyt tarpeettomina hurisevia kylmälaitteita. . #nsäästö nsäästön nimissä sammuteltiin juuri nyt tarpeettomina hurisevia kylmälaitteita. . #nsäästö #jääkaappi #sjundbynjäätelö #sjundbyglass...

MMM: Maa- ja metsätalousministeri @kurvisentwiit : Raaka-aineiden hinnan nousu ja ongelmat niiden saatavuudessa

28.9.2022
: Raaka-aineiden hinnan nousu ja ongelmat niiden saatavuudessa ovat muuttaneet #CAP27 -suunnitelmaa kiertotaloutta ja tiloja modernisoivaan suuntaan. omavaraisuus on nyt entistä tärkeämmässä roolissa. #maatalous #maaseutufi...

Pitkäniemi kertoo blogissaan, millaista energiansäästöä ISS

28.9.2022
“Kun käynnistämme työn nyt, saamme vähennettyä syksyn ja talven nkulutusta ja tasattua kulutuspiikkejä yhdessä voimme säästää kymmeniä miljoonia kilowattitunteja”, kirjoittaa ISS:n Operations Performance -johtaja Veijo Pitkäniemi. Pitkäniemi kertoo blogissaan, millaista nsäästöä ISS...

IKEA: Säästetään energiaa yhdessä – katso tuotevinkkimme energiatehokkaampaan arkeen 💡🔌 Vinkkejä energiansäästöön

27.9.2022
Säästetään a yhdessä katso tuotevinkkimme tehokkaampaan arkeen 💡🔌 Vinkkejä nsäästöön Säästetään a yhdessä katso tuotevinkkimme tehokkaampaan arkeen 💡🔌 Vinkkejä nsäästöön https://external-frt3-1.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/18310907511753551109?url=https...

Kadri Simson: @rafaelmgrossi & I signed an updated Memorandum of Understanding today on nuclear safety cooperation between #Euratom & the #IAEA

27.9.2022
@rafaelmgrossi & I signed an updated Memorandum of Understanding today on nuclear safety cooperation between #Euratom & the #IAEA...

Kadri Simson: Korea has been a strong partner to the #EU & we appreciate the solidarity shown in this current #energy crisis

27.9.2022
Korea has been a strong partner to the #EU & we appreciate the solidarity shown in this current #energy crisis...

Kadri Simson: European 🇪🇺 energy ministers will convene extraordinarily this Friday

27.9.2022
European 🇪🇺 energy ministers will convene extraordinarily this Friday to take a decision on an emergency intervention to the current #energy crisis.

Kadri Simson:Opening the #EU🇪🇺 Stand at the 66th #IAEA General Conference

27.9.2022
Opening the #EU🇪🇺 Stand at the 66th #IAEA General Conference, that is taking place this week in Vienna🇦🇹

Kadri Simson:It was a pleasure to welcome @SecGranholm in Vienna today

27.9.2022
It was a pleasure to welcome @SecGranholm in Vienna today! Many topics to talk about, focusing on the #energy situation in the #EU🇪🇺, our emergency measures & plans going ahead.

Kadri Simson: In preparation of the extraordinary #EnergyCouncil on the 30th, I called Robert Habeck, #energy minister of #Germany 🇩🇪

27.9.2022
In preparation of the extraordinary #EnergyCouncil on the 30th, I called Robert Habeck, #energy minister of #Germany 🇩🇪...

Kadri Simson: Our shared analysis shows no immediate impact on the #EU’s #securityofsupply -

27.9.2022
Our shared analysis shows no immediate impact on the #EU’s #securityofsupply - no volumes passing through NS1 since end August....

Ursula von der Leyen: Once EU countries also approve it, 🇮🇹 will receive €21 billion.

27.9.2022
Once EU countries also approve it, 🇮🇹 will receive €21 billion. This results from good progress in the plan, with reforms and investments in 5G, education, innovation and renewables like green hydrogen...

Ursula von der Leyen:We want to strengthen the unique and reliable 🇪🇺🇲🇦 partnership across the board

27.9.2022
We want to strengthen the unique and reliable 🇪🇺🇲🇦 partnership across the board: Enhanced trade and more cooperation on digital and energy, for example...

Ursula von der Leyen:Spoke to @Statsmin Frederiksen on the sabotage action #Nordstream

27.9.2022
Spoke to @Statsmin Frederiksen on the sabotage action #Nordstream Paramount to now investigate the incidents, get full clarity on events & why...

Uusi energiapolitiikka: Toke Lahti jakoi linkin

28.9.2022
Sähkötuesta! Mitä mieltä ryhmäläiset ovat tuen onnistuvuudesta? HS:llä laskuri asiasta...

Uusi energiapolitiikka: Esko Ruokola jakoi linkin.

27.9.2022
Kokoomus ehdottaa "vallankumouksellisia" muutoksia sähkömarkkinoihin. Ensinnäkin EU-tason tai vähintään pohjoismaista hintakattoa. Sähkön ja kaasun hinta pitää erottaa toisistaan. Hinnoittelu pitäisi myös uudistaa niin, että se heijastelee paremmin sähkön tuotantokustannuksia...