Uutiset muissa medioissa

Sähkösopimusten hintavertailusta on tullut melkein mahdotonta

26.3.2023
Sähkösopimusten vertailu on muuttunut vaikeaksi. Sitä sotkevat hyvin lyhyet sopimukset ja erikoiset hinnoittelumallit. Kukaan ei pysty sanomaan, kannattaako nyt tarttua kahden vuoden määräaikaisiin, joustaviin tai täysin kiinteisiin sopimuksiin. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten vertailu on vielä hankalampaa kuin määräaikaisten sopimusten. Esimerkiksi Keravan Energia myy joustosähköä, jossa kilowattitunnin hintaan vaikuttaa se, käyttääkö sähköä kalliin vai edullisen pörssisähkön aikaan.

Sähköverkkoyhtiö uusii vuosittain kymmeniä muuntamoita alueellaan

26.3.2023
Porvoon Sähköverkolla on noin 1 200 muuntajaa, joten kaikkien muuntamoiden kunnosta ei voi olla ajantasaista tietoa. Välillä muuntamoissa ilmenee vikoja, kuten viimeksi sunnuntaina Porvoon Kulloossa. Porvoon Sähköverkon toimitusjohtajan Magnus Nylander sanoo, että löysä liitos muuntamon johtoon aiheutti kipinöitä. Vuosia sitten tarvittiin varamuuntaja Keravan Energialta, kun muuntamo hajosi samalla kun toista vanhaa muuntajaa oltiin vaihtamassa uuteen.

Tekstiviestit

25.3.2023
Tekstiviestin mukaan Seinäjoen Energian ilmoittama sähkön hinnan alennus on varsin pieni. Lisäksi sähkövero nousee 10 prosentista takaisin 24 prosenttiin. Uusi hinta on 15 senttiä kilowattitunnilta, mutta tekstiviestin mukaan hinnan pitäisi olla noin 10 senttiä.

Ese teki vuonna 2022 yli 11 miljoonan euron tuloksen

25.3.2023
Mikkelin kaupungin omistama Etelä-Savon Energia teki vuonna 2022 ennätyksellisen tuloksen ja liikevaihdon. ESEn liikevaihto nousi 68 miljoonaan euroon edellisvuoden 56 miljoonasta eurosta. Voitto tuli 11,4 miljoonaa euroa, koska sähkön hinta oli poikkeuksellisen korkea. Toimitusjohtaja Erkki Karppanen uskoo, että omistajalle maksettava osinko nousee viime vuosiin verrattuna.

Määräaikaisten sähkösopimusten hinnat laskeneet alle yhdeksän sentin kilowattitunnilta

24.3.2023
Energiaviraston ylläpitämän hintavertailusivuston sahkonhinta.fi:n mukaan perjantaina halvimmat määräaikaisen sähkösopimukset olivat Vihreän Älyenergian kolmen kuukauden ja Keravan Energian kuuden kuukauden sopimukset. Talvella energiakriisin aikana osa sähköyhtiöistä keskitti myyntinsä ainoastaan asukkaille, jotka asuivat yhtiöiden omalla toimialueella. Esimerkiksi Kokkolan Energia ilmoitti ulkopaikkauntalaisille asiakkailleen sopimuksen loppumisesta.

Helenin toimitusjohtaja: Lupaprosesseja tulee nopeuttaa

25.3.2023
Helenin toimitusjohtaja Olli Sirkka toteaa olevansa henkeen ja vereen vihreän siirtymän kannattaja. Hän toteaa lupaprosessien olevan kuitenkin järkyttävän hitaita, ja tulevan hallituksen tulisi tehdä asialle jotain. Esimerkiksi pienydinvoimaloiden luvitusta tulisi nopeuttaa. Helen olisi Sirkan mukaan valmis ydinvoimaloiden kehittäjäasiakkaaksi ja jopa rahoittajaksi, jos kumppani löytyy. Sirkka toivoo myös ennakoitavuutta esimerkiksi alan verotuskohtelussa.

Sähkösopimusten hintavertailusta tullut melkein mahdotonta

26.3.2023
Sähkösopimusten vertailu on muuttunut vaikeaksi. Sitä sotkevat hyvin lyhyet sopimukset ja erikoiset hinnoittelumallit. Kukaan ei pysty sanomaan, kannattaako nyt tarttua kahden vuoden määräaikaisiin, joustaviin tai täysin kiinteisiin sopimuksiin. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten vertailu on vielä hankalampaa kuin määräaikaisten sopimusten. Energiaviraston markkinoista vastaava johtaja Antti Paananen toteaa, että yhtiöt saavat kehittää vapaasti erilaisia tuotteita ja asiakkaiden täytyy sopeutua siihen.

Lintilä: EU:n energiansäästötavoite voi vaarantaa Suomen ilmastotavoitteet

27.3.2023
Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan EU:n energiatehokkuusdirektiivi on Suomen kannalta järjetön. Komissio vaarantaa hänen mukaansa Suomen ilmastotavoitteet ja puhtaan energian houkuttelemat investoinnit. Myös TEMin erityisasiantuntija ja pääneuvottelija Pia Kotro toteaa direktiivin olevan huono Suomelle. Suomen erityispiirteitä ei otettu huomioon. Uusi säästötavoite on, että energian loppukäyttö on Suomessa enintään 241 terawattituntia vuonna 2030. Se on noin 50 terawattituntia nykyistä vähemmän. Vihreään siirtymään liittyvä teollistuminen tarvitsee kuitenkin paljon lisää sähköä.

Halko- ja klapikauppa kasvoi neljänneksen vuonna 2022

24.3.2023
Luken polttopuukauppiaille tekemän kyselyn mukaan halko- ja klapikauppa kasvoi neljänneksellä vuonna 2022. Polttopuukauppiaiden myymien halkojen ja klapien myynti nousi 54 000 kiintokuutiometriin. Yliaktuaari Tuomas Niinistön mukaan kasvanut myyntimäärä kertoo etenkin varautumisesta puulämmittämiseen. Pääosa myydyistä polttopuista oli klapeja ja niistä yli 80 % oli lehtipuuta.

Bioenergia ry pitää kiinni uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteesta

25.3.2023
Vaatimukset laskea uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta huolestuttavat Bioenergia ry:tä. Sen mukaan jakeluvelvoitteen muutos lisäisi päästöjä ja heikentäisi uusiutuvien polttoaineiden tuottajien toimintaedellytyksiä. Jakeluvelvoitteeseen puuttuminen veisi uskottavuutta kansalliselta ilmastopolitiikalta.

Luxemburg maksaa Suomelle aurinkovoimaloiden rakentamisesta

27.3.2023
Uusiutuvan energian markkinoilla on alettu käydä kauppaa, jossa Luxemburgin valtio maksaa Suomelle 40 milj. euroa siitä hyvästä, että Suomeen rakennetaan aurinkovoimaloita. Luxemburg saa voimaloiden energiantuotannosta 80 % 15 vuoden ajan. TEMin mukaan kyse on tilastollisesta siirrosta. Tuotanto on fyysisesti Suomessa, mutta Luxemburg voi näin täyttää uusiutuvan energian tavoitteitaan.

PKS Sähkönsiirto selvittää sähkökatkoksiin liittyviä laskutusvirheitä

27.3.2023
PKS Sähkönsiirron mittaus- ja laskutustiedoissa on ollut virheitä. Kyseessä on ollut tietojärjestelmävirhe, joka liittyy sähköverkossa sattuneiden sähkökatkojen tietojen siirtymiseen järjestelmästä toiseen. Yritys selvittää virheet ja korvaa ne asiakkaille.

Tuulialfa suunnittelee tuulipuistoa Sallan ja Savukosken rajalle

27.3.2023
Sallan ja Savukosken rajalle suunnitellaan Lapioselän tuulipuistoa. Tuulialfa kaavailee 170-250 tuulimyllyn rakentamista, ja niistä kolmannes sijoittuisi Savukosken puolelle. Kuntalaiset kannattavat hanketta, mutta paliskunnissa ihmetellään nopeaa aikataulua.

Lujabetoni valmistaa tuulivoimaelementtejä Kärsämäellä

24.3.2023
Lujabetonin Kärsämäen elementtitehtaan laajennus on valmistumassa. Parhaillaan laajennustyömaalla ovat käynnissä lattioiden valut ja talotekniikan asennukset. Lujabetonin betonituoteyksikön johtaja Tuomo Eilola kertoo, että laajennuksen valmistuttua tehdas ryhtyy valmistamaan tuulivoimaloiden tornielementtejä Nordex Finlandin rakentamiin tuulipuistoihin. Kärsämäen tehdasta on kehitetty tuulivoimaelementtien valmistusta silmällä pitäen. Eilolan mukaan tuulivoimaelementtien käsittely vaatii spesifiä ympäristöä, ja laatuvaatimukset ovat hyvin korkealla.

Myrsky Energian tuulivoimaloiden rakentaminen Luumäelle voisi alkaa v. 2025

24.3.2023
Myrsky Energia suunnittelee korkeintaan 15 tuulivoimalan rakentamista Luumäen Suurikankaalle. Rakentaminen voi alkaa kesällä 2025, jos yhtiö päättää tehdä investoinnin ja kaavoitus ja luvitus ovat kunnossa. Puolustusvoimat on antanut puoltavan lausunnon hankkeesta. Yhtiö suunnittelee Suurikankaalle myös aurinkovoimalaa, joka olisi 76 hehtaarin laajuinen ja maksimiteholtaan 100 megawattia.

Neste solminut aikarahtaussopimuksen Terntank Rederin kanssa

27.3.2023
Neste on solminut aikarahtaussopimuksen Terntank Rederi A/S:n kanssa kahdesta vähäpäästöisemmästä tankkerista. Alukset on räätälöity kuljettamaan erilaisia nestemäisiä lasteja mukaan lukien uusiutuvia raaka-aineita kuten jäte- ja tähdeperäisiä öljyjä ja -rasvoja Nesteen jalostamoille. Jalostamoilla aluksiin lastataan valmiita tuotteita, kuten uusiutuvaa dieseliä ja uusiutuvaa lentopolttoainetta merikuljetusta varten.

Väitös: Hybridihaavan kuoresta uusia kemian tuotteita

24.3.2023
Hybridihaavan kuoren uutteet ja koostumus mahdollistavat sen hyödyntämisen useissa kemian alan käyttökohteissa. Aiheesta Oulun yliopiston tutkijakoulusta väittelevän Luonnonvarakeskuksen tutkijan Pasi Korkalon väitöstyössä tutkittiin hybridihaavan kuoribiomassojen kemiallista koostumusta, tuotettiin kuoriuutteesta aktiivihiiltä ja kuoren hemiselluloosasta torjunta-ainekemikaalia. Kaikki kemikaalituotteet erotettiin kuoresta kaskadiprosessointiperiaatteita noudattaen.

VTT vahvistaa tieteellistä huippuosaamistaan fuusioenergiatutkimuksessa

27.3.2023
VTT vahvistaa edelleen tieteellistä huippuosaamistaan fuusioenergiatutkimuksessa ja sen teknologiakehityksessä. VTT:n johtava tutkija Tuomas Tala nimitettiin fuusioteknologian tutkimusprofessoriksi 1.3.2023 alkaen. Talan mukaan uuden professuurin tärkeimpiä tehtäviä on huolehtia siitä, että myös Suomessa pystymme vastaamaan nopeaan fuusiotutkimuksen murrokseen. Suomalaisilla yrityksillä on jo nyt mahdollisuuksia toimittaa tiettyjä komponentteja ja systeemejä ulkomailla rakenteilla oleviin fuusioreaktoreihin. Tavoitteena on kasvattaa suomalaiseen yritysmaailmaan vahvempaa fuusio-osaamista.

Neova nostaa kesällä 2023 turvetta tilausten mukaan

27.3.2023
Turvetuotannon laajuus kesällä 2023 on vielä auki koko maassa. Neovan johtajan Pasi Rantosen mukaan tuotantotavoite on vuotta 2022 suurempi, mutta asiakaskysyntä ratkaisee tason. Neova on hakenut muutoksia ympäristölupiensa päästöehtoihin. Neova suunnittelee uutta turvetuotantoaluetta Ilomantsin Koivuvuolle ja Ruosmesuolle. Alueen laajuus olisi 368,3 hehtaaria. Alueelle tehdään yva-menettely kesällä 2023.

Ilmatar suunnittelee aurinkopuistoa Korialle

26.3.2023
Ilmatar Energy Oy suunnittelee aurinkopuistoa Korialle Kouvolaan. Projektiliiketoiminnanjohtaja Erkka Saario kertoo, että hankkeesta on neuvoteltu kaupungin ja maanomistajien kanssa. Korialla on suuri sähköasema. Esisuunnittelussa oleva 130 hehtaarin alue mahdollistaisi noin 100 megawatin aurinkopuiston.

Solle.fi kilpailuttaa aurinkopaneelit ensimmäisenä Suomessa

27.3.2023
Aurinkopaneelien kilpailutuspalvelu Solle.fi aloitti toimintansa marraskuussa 2022. Sen perusti lukiolainen Jerko Suodenjoki. Hänen mukaansa tällaista palvelua ei ole aiemmin ollut. Kuluttaja voi yhdellä tarjouspyynnöllä kilpailuttaa omalla alueellaan aurinkopaneeleja tarjoavat yritykset.

St1 ja Caverion toteuttavat maalämpöratkaisuja isoihin kiinteistöihin

27.3.2023
Caverion ja St1 Lähienergia kehittävät geolämpöliiketoimintaa ja aloittavat yhteistyön maalämpöhankkeiden toteutuksessa kiinteistöille. Yhteistyö perustuu kumppanuuteen, johon Caverion tuo talotekniikan ja lämpöpumpputeknologian osaamisen ja St1 Lähienergia puolestaan geologian, geofysiikan sekä poraamisteknologian asiantuntemuksen. Osana yhteistyösopimusta Caverionille siirtyy yhdeksän henkilöä St1 Lähienergian lämpölaitosten asennus- ja projektinjohdon yksiköstä.

Eckerölinjenin alukset voivat tulevaisuudessa kulkea sähköllä

27.3.2023
Eckerö-konsernin toimitusjohtaja Björn Blomqvist uskoo, että viiden vuoden sisällä on mahdollista liikennöidä Grisslehamn-Berghamn-reitillä lautalla, joka kulkee osin sähköllä. Eckerölinjenin alukset siis voivat tulevaisuudessa kulkea sähköllä. Varustamo on tutkinut jo pitkään fossiilisista polttoaineista luopumista. Pelkkien ladattavien akkujen avulla voitaneen liikennöidä kymmenen vuoden päästä.

Tanska/Saksa: Maat sopivat vetyputkilinjan suunnitelmasta

24.3.2023
Tanskan energiaministeri Lars Aagaard ja hänen Saksan kollegansa talous- ja ilmastoministeri Robert Habeck allekirjoittivat julistuksen, jonka mukaan maat voivat perustaa vetyputken. Ajatuksena on kehittää maaperäinen putkilinja, joka yhdistää Tanskan Länsi-Jyllannin alueen Pohjois-Saksaan. Ministerien mukaan vetyputken odotetaan olevan toimintakuntoinen vuoteen 2028 mennessä. Tanskan tavoitteena on 6 GW:n elektrolyysikapasiteetti vuoteen 2030 mennessä, mikä on paljon enemmän kuin Tanska itse tarvitsee.

Enersense International ja MBÅ Invest panevat sulautumisen täytäntöön

27.3.2023
Enersense International Oyj:n ja MBÅ Invest Oy:n hallitukset ovat päättäneet panna täytäntöön MBÅ Investin sulautumisen Enersenseen 23.9.2022 allekirjoitetun sulautumissuunnitelman mukaisesti. Sulautumissuunnitelman perusteella MBÅ:n Investin osakkeenomistajille annetaan sulautumisvastikkeena yhteensä 2 176 068 Enersensen uutta osaketta. Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin kaupparekisteriin odotetaan tapahtuvan 1.4.2023.

Fingrid nostaa taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuotteen hankintamäärää

24.3.2023
Fingrid nostaa taajuusohjatun häiriöreservin (FCR-D) alassäätötuotteen hankintamäärän 200 megawattiin 1.4.2023 alkaen. Tällä hetkellä hankintamäärä on 170 MW. Seuraavan kerran hankintamäärää arvioidaan vuoden 2023 kolmannelle kvartaalille.

Tanska: Uusi Rambollin raportti tunnistaa sähkön toimituskriisin tärkeimmät tekijät

23.3.2023
Tanskalainen suunnittelukonsultti Ramboll on julkaissut uuden raportin, jossa analysoidaan ja tunnistetaan Pohjoismaiden sähkönjakelukriisin keskeisiä tekijöitä, arvioidaan Pohjoismaiden valmiuksia ja reagointia, kartoitetaan tulevaisuuden riskejä ja arvioidaan, onko asianmukaisia ​​ja tehokkaita riskinhallintatoimenpiteitä. Sähkömarkkinoihin keskittyvä raportti sisältää vähintään 17 politiikkasuositusta kansallisella, pohjoismaisella, EU:n ja kansainvälisellä tasolla. Raportti on tehty Nordic Electricity Researchille, ja se sisältää 17 suositusta päättäjille harkittavaksi.

Kadri Simson: Very good exchange of views on the #EU🇪🇺 #energy outlook

24.3.2023
Very good exchange of views on the #EU🇪🇺 #energy outlook, recent developments in Estonia & what comes next with the #renovationwave in the EU member states.

Kestävän energian tuotannon ja energiansäästön kysymykseen sen sijaan seuraavat

27.3.2023
...kun tulevasta sääntelystäkään ei tiedetä. Sääntelyn tekijät taas tarvitsisivat parempaa tietoa siitä, millaisia voimaloita olisi tulossa. Kestävän n tuotannon ja nsäästön kysymykseen sen sijaan seuraavat päättäjät voivat puuttua laajemmin ja monin keinoin ja onkin harmillista, että...

Laura Tarvainen Vihreät: edellytyksistä meille itsellemme. Politiikan keinoin voi vahvistaa paikallisten saamaa taloudellista

27.3.2023
...tyhjiä, vaan luontokulttuurin ja monien elinkeinojen ympäristöä. Päätökset kuntapolitiikassa linjaavat, mihin kuntiin Lapissa toivotaan uusiutuvasta sta hyötyvää yritystoimintaa ja missä rakentamaton luonto on kestävyyden ja elinvoiman ydin. Silloin, kun kuntapäättäjät tavoittelevat oman...

Minerva Kastehelmi: ⚡ Edistetään energian pientuotantoa kodeissa ja tiloilla ⚡ Uudistetaan lainsäädäntöä ja kevennetään

26.3.2023
⚡ Edistetään n pientuotantoa kodeissa ja tiloilla ⚡ Uudistetaan lainsäädäntöä ja kevennetään Ilman kestävää politiikkaa viimeinen sulkee valot - kirjaimellisesti. 💡 ntuotanto on murroksessa. Ilmastonmuutos sekä turvallisuuspoliittinen ilmapiiri ovat osoittaneet, että fossiil...

Satakunnan Keskustanuoret: Hajautettua energiantuotantoa siksi, että kapasiteetti sähkön siirtoon riittää ympäri

26.3.2023
...myös toiselle asteelle. Peruskoulun tehtävä on opettaa perustaidot lapsille ja nuorille. Oppilaat ja opettajat tarvitsevat työrauhan. 🍀 Omavaraista a Koulutukseni myötä omaan parhaan osaamisen politiikkaan. Suomen tulee olla omavarainen maa, joka tuottaa nsa hajautetus...

Uusi energiapolitiikka: Mari Ahokas

26.3.2023
Viime aikoina mediassa on tullut vastaan ulostuloja ydinvoiman hitaista lupaprosesseista. Esimerkiksi Helenin toimitusjohtaja Olli Sirkka ja Kokoomuksen Petteri Orpo ovat ottaneet kantaa tilanteen muuttamiseksi, ja siten vihreän siirtymän, sekä sen elinkeinoelämälle tarjoamien mahdollisuuksien edistämiseksi. Muutos on saatava läpi seuraavan hallituskauden aikana.

Uusi energiapolitiikka: Pekka Neva

25.3.2023
Tietääkö kukaan miten Nesteen ja UPM:n yms uusiutuvien diesel-poltoaineiden käy? Onko tässä kyse pelkästään P2X-polttoaineista?

Uusi energiapolitiikka: Asko Kauppinen

27.3.2023
Mielenkiintoinen kirjoitus demarien ajatuspajan energia-asiantuntijalta Janne Korhonen . Voisiko vihreää siirtymää edes hidastaa ja mitä hyötyä olisi vaikka fossiilisten polttoaineiden "tekohengittämisestä" muutaman vuoden lisäajalle? Pidemmän aikavälin kustannukset ovat isommat.

Uusi energiapolitiikka: Kerttu Härkönen

25.3.2023
Lapin Kansa 22.3.2023: Sallaan, itärajalle, suunnitteilla 200 voimalan tuulipuisto. Mitäpä kommentteja herättää? Itselle: (1) onpa kaukana energian käyttöpaikoista, (2) siirtolinjojen alle jää paljon metsämaata ja poronlaidunta.

Uusi energiapolitiikka: Arvo Kukko

25.3.2023
Kysymyksiä: -Suomestako suurvalta "Suur-Vety-Suomi" SVS -Tuleeko vety kilpailemaan akkujen kanssa (auton) sähkömoottorin syötössä - Toimiiko vetyauto pakkasessa