Investoimme verkkoon maltillisesti

Jylhän Sähköosuuskunnan alueella sähköt olivat poikki keskimäärin 27 sekuntia asukasta kohden vuoden 2019 aikana. Verkkomme on siis varsin toimintavarma. Tämä ei kuitenkaan tapahdu ilman jatkuvaa verkostosta huolehtimista. Investoimme verkkoon jatkuvasti mutta maltillisesti niin, että verkko vahvistuu tasaiseen tahtiin mutta siirtohinnat pysyvät kohtuullisina.

Kohti säävarmaa verkkoa

Suurin osa sähkön keskeytyksistä aiheutuu luonnonilmiöistä: ukkosesta, kovasta tuulesta tai painavasta
lumikuormasta, jotka kaatavat puita tai taivuttavat oksia linjojen päälle. Siksi sähköverkkoyhtiöt ympäri
Suomen rakentavat nyt lain vaatimaa säävarmaa verkkoa. Päätavoite on vuodessa 2028, jolloin kaikkien
Suomen sähkönkäyttöpaikkojen tulee olla säävarman verkon piirissä. Se tarkoittaa, että myrskystä, lumesta ja muista sääilmiöistä johtuva häiriötilanne saa
kestää asemakaava-alueella enintään kuusi tuntia ja muualla maksimissaan 36 tuntia.

Jylhän Sähköosuuskunnan alueella säävarmaan verkkoon siirtyminen tarkoittaa käytännössä sitä, että
ilmajohtoja on korvattava maakaapelilla. Erityisesti haja-asutusalueella edullisempi ja järkevämpi
vaihtoehto on myös siirtää ilmajohtoja säävarmempaan paikkaan tien viereen. Tällä hetkellä
pienjänniteverkostamme 60–70 prosenttia ja keskijänniteverkostamme 10–15 prosenttia on
maakaapeliverkkoa.

Automatiikka lyhentää katkoja

Pitkiä sähkökatkoja aiheuttavia vikoja vähennetään myös verkoston automatiikalla. Kun automatiikka havaitsee vian sähköverkossa, se tekee automaattisesti jälleenkytkennän, jolloin sähköt katkeavat hetkeksi ja kytkeytyvät uudelleen päälle. Näillä toimenpiteillä sähkökatkon kesto minimoidaan alle sekunnista muutamaan minuuttiin.

Pidemmissä keskeytyksissä sähkökatkon pituutta ja laajuutta vähennetään verkkoon asennettujen kauko-ohjattavien laitteiden avulla. Kauko-ohjauksen avulla vika-aluetta voidaan rajata ja sähköt voidaan palauttaa jo vian korjauksen aikana mahdollisimman monelle asiakkaalle.

Jylhan sahko investoi verkkoon