Sähkön pientuotanto

Haluatko tuottaa sähkösi itse? Se onnistuu ekologisesti, jos asennutat oman aurinkovoimalan. Aurinkoenergian lisäksi myös oman tuuli- tai vesivoimalan tai biopolttolaitoksen sähköntuotanto voidaan liittää Jylhän verkkoon.

Käytä tuottamasi sähkö itse ja ylijäävän osuuden voit syöttää Jylhän Sähköosuuskunnan verkkoon ja myydä halutessasi meille.

Tältä sivulta löydät tietoa seuraavista asioista:

1. Miten aloitan sähkön pientuotannon?
2. Aurinkosähkön netotus
3. Energiayhteisöt ja pientuotanto taloyhtiöissä

 

1. Miten aloitan sähkön pientuotannon?

 1. Ota yhteyttä Jylhän Sähköosuuskuntaan heti suunnitteluvaiheessa, niin voimme tarkistaa, että voimalan voi liittää sähköliittymääsi ilman verkon vahvistamista. Tämä on yleensä mahdollista, kun on kyse pientuotannosta, joka on teholtaan alle 6,9 kVA:a.
 2. Sähköntuottajat jakaantuvat kolmeen kategoriaan verovelvollisuuden ja tuotantomäärien mukaan:
  1. Alle 100 kVA:n pientuotanto: Jos voimalasi nimellisteho on alle 100 kVA, sinun ei tarvitse maksaa tuotannosta veroa. Esimerkiksi omakotitalojen ja kauppojen katoille asennetaan tyypillisesti tämän kokoisia aurinkovoimaloita. Pientuotanto voidaan yleensä liittää olemassa olevaan sähkönkäyttöpaikkaan ilman, että verkkoa tarvitsee vahvistaa. Varmista tilanne kuitenkin meiltä ennen laitteiston hankintaa.
  2. Yli 100 kVA:n pientuotanto: Jos voimalasi nimellisteho on yli 100 kVA, mutta korkeintaan 2 MVA, rekisteröidyt sähkön pientuottajaksi ja annat veroilmoituksen tuottamastasi sähköstä. Yleisimpiä tällaisia voimaloita ovat aurinko-, tuuli- ja vesivoimalat sekä biopolttolaitokset. Tuotantolaitos voidaan liittää olemassa olevaan sähkönkäyttöpaikkaan tai sitä varten rakennettavaan omaan sähköliittymään.
  3. Yli 2 MVA:n tuotantolaitokset: Suuret sähköntuotantolaitokset luokitellaan ammattimaiseksi sähköntuotannoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi suuret tuulipuistot. Tuotantolaitoksen liittäminen sähköverkkoon selvitetään tapauskohtaisesti.
 3. Tilaa laitteisto luotettavalta toimijalta ja asennus sähköasentajalta. Jylhän Sähköosuuskunta myy aurinkosähköjärjestelmiä paikalleen asennettuna. Meiltä voit tilata asennuksen myös muualta hankitulle laitteistolle.
 4. Sähköasentaja tekee asennuksesta käyttöönottotarkastuspöytäkirjan ja toimittaa sen meille.
 5. Täytä tai pyydä sähköasentajaasi täyttämään Pientuotannon yleistietolomake (pdf) ja toimita se meille. (Täytettävä malli yleistietolomakkeesta (pdf))
 6. Tee sopimus ylijäämäsähkön myynnistä valitsemasi sähkönmyyjän kanssa. Sopimus on oltava voimassa, vaikka et juuri nyt myisikään ylijäämäsähköä.
 7. Ota aurinkopaneelilaitteisto käyttöön saatuasi meiltä käyttöluvan.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Siirry lomakkeelle tai Katso yhteystiedot

Lue lisää aurinkosähkölaitteiston hankinnasta, asentamisesta ja käytöstä Motivan sivustolta:
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko

Energiateollisuus ry:n ohjeita

Pientuotannon liittäminen sähkönjakeluverkkoon (pdf)

Sähkön pientuotannon tekniset vaatimukset (pdf)

 

Työntekijöitä katolla asentamassa aurinkopaneeleita.

2. Aurinkosähkön netotus

Aurinkosähkön netotus tarkoittaa sitä, että asiakkaan kuluttama sähkö ja saman mittausjakson aikana sähköverkkoon siirtynyt, aurinkoenergialla tuotettu sähkö, lasketaan yhteen. Mittausjakso on 22.5.2023 lähtien vartti. Pientuotannossa netotusta toteutetaan ainoastaan alle 100 kW kohteilla.

Näin ollen verkkoon siirtynyt asiakkaan oma tuotanto vähentää hänen verkosta käyttämäänsä sähkön määrää, joka sitten myös näkyy pienemmässä sähkölaskussa.

Järjestelmä mittaa sähkön tuotannon ja kulutuksen automaattisesti. Näin asiakkaiden aurinkosähkön tuotanto hyvitetään suoraan laskussa, eikä enää ole tarvetta jälkikäteen lähetetyille hyvityslaskuille.

Aurinkosähkön netotus ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä, vaan se on käytössä kaikilla Jylhän sähköverkkoalueella aurinkosähköä tuottavilla asiakkailla.

 

Kaksi asentjaa katolla kiinnittämässä aurinkopaneeleita

3. Energiayhteisöt ja pientuotanto taloyhtiöissä

Perustamalla energiayhteisön taloyhtiön osakkaat voivat hyödyntää itse tuotettua energiaa asunnoissa ja liiketiloissa. Taloyhtiön omaa sähköntuotantoa varten perustettava energiayhteisö mahdollistaa yhteisellä laitteistolla hankitun energian tasapuolisen jakamisen osakkaiden kanssa.

Aikaisemmin taloyhtiön oman voimalaitoksen tuotantoa pystyi hyödyntämään ainoastaan kiinteistösähköön, kuten taloyhtiön yhteisiin tiloihin. Energiayhteisön perustaminen mahdollistaa sähkön käyttämisen myös asunnoissa ja liiketiloissa.

Energiayhteisön voi taloyhtiöiden lisäksi perustaa kuka tahansa pientuottaja, jonka sähköliittymällä on useampi käyttöpaikka.

Jylhän Sähköosuuskunnan tehtävänä on vastaanottaa ja välittää energiayhteisön tiedot valtakunnalliseen Datahub-järjestelmään omalla verkkoalueellaan. Datahub hoitaa energiayhteisölaskennan sekä netotuksen, jonka avulla kulutuksesta vähennetään tuotetun energian määrä.

Näin perustat energiayhteisön

 • Taloyhtiö tutustuu energiayhteisön perustamiskäytäntöihin
 • Taloyhtiön hallitus tekee tarvittavat kartoitukset ja kilpailuttaa tuotantolaitteiston
 • Taloyhtiön yhtiökokous päättää energiayhteisön perustamisesta sekä tuotantolaitteiston hankinnasta. Päätös ei vaadi taloyhtiön kaikkien osakkaiden hyväksyntää. Kaikkien taloyhtiön asukkaiden ei ole pakko liittyä energiayhteisöön eivätkä he tällöin osallistu myöskään tuotantolaitoksen hankintakuluihin.
 • Energiayhteisö päättää myös hyvityslaskennasta, eli miten voimalaitoksen tuotanto lasketaan ja jaetaan. Jakotapoja on kaksi:
  • Vaihtoehto 1 (SMA): Jos tuotantoa jää kiinteistöltä yli, jaetaan se huoneistojen käyttöön energiayhteisössä määriteltyjen jakosuhteiden perusteella, yleensä siinä suhteessa kuin osakkaat maksavat yhtiövastikkeita. Jos jako-osuudet noudattavat muuta periaatetta, tulee ne kirjata yhtiöjärjestykseen. Jos huoneisto ei käytä kaikkea sille osoitettua tuotantoa, taloyhtiö myy ylituotannon valitsemalleen sähköyhtiölle. Näin voi käydä esimerkiksi aurinkoisena kesäpäivänä, kun kulutus huoneistossa on vähäistä. Taloyhtiön tulee tehdä ylijäämäsähkön myynnistä sopimus valitsemansa myyjäyhtiön kanssa.
  • Vaihtoehto 2 (SMB): Jos huoneisto ei käytä kaikkea tuotantoa, joka sille kuuluu jako-osuuden mukaisesti, myy huoneisto sen valitsemalleen sähkönmyyjäyhtiölle. Tämän vuoksi jokaisen energiayhteisöön kuuluvan tulee tehdä erikseen ylijäämäsähkön myyntiä varten sopimus valitsemansa myyjäyhtiön kanssa.
 •  Urakoitsija asentaa voimalaitoksen ja ilmoittaa siitä Jylhän Sähköosuuskunnalle sekä toimittaa yleistietolomakkeen. Tämän jälkeen verkkoyhtiö antaa kytkentäluvan ja voimalaitos voidaan ottaa käyttöön.
 • Isännöitsijä tai energiayhteisön edustaja tekee sopimuksen ylijäämäsähkön myynnistä valitsemansa sähkönmyyntiyhtiön kanssa.
 • Energiayhteisön edustaja, kuten isännöitsijä tai hallituksen valtuuttama henkilö, tekee ilmoituksen energiayhteisön perustamisesta Jylhän Sähköosuuskunnalle joko sähköpostitse, kirjeitse tai tuomalla sen paikan päälle. Ilmoitus voi olla esimerkiksi ote taloyhtiön kokouspöytäkirjasta, ja siitä tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:
  • Energiayhteisön perustamisesta vastaavan henkilön tiedot.
  • Kiinteistön kulutuksen käyttöpaikan numero, katuosoite ja postitoimipaikka.
  • Kiinteistön sähköntuotannon käyttöpaikan numero, katuosoite ja postitoimipaikka. Jylhän Sähköosuuskunta perustaa tämän, kun voimalaitoksen toimittaja on ilmoittanut tuotannon liittämisestä.
  • Energiayhteisön jäsenten kulutuksen käyttöpaikan numero, katuosoite ja postitoimipaikka. Lisäksi ilmoitetaan, millä jako-osuudella tuotanto jaetaan per asunto sekä jaetaanko tuotanto SMA- vai SMB-menetelmällä. Jako-osuuksien summan tulee olla 100 prosenttia ja ne merkitään kahdella desimaalilla.
 •  Energiayhteisön jäsenet voivat tarkastella Datahub-asiakasportaalissa tuottamansa ja myymänsä energian määriä.

Mitä energiayhteisön perustaminen edellyttää

 • Kaikki sähkönkäyttöpaikat ovat yhden sähköliittymän yhteydessä.
 • Kohde sijaitsee saman kiinteistön tai kiinteistöryhmän alueella.
 • Käyttöpaikoilla on voimassa oleva verkkopalvelusopimus, pientuotannon ostosopimus sekä sähkön mittaus.
 • Ilmoitus tuotantolaitteiston liittämisestä on annettu ja käsitelty sähköverkkoyhtiössä.
 • Tuotantoteho on alle 1 MVA.
 • Taloyhtiö on päättänyt ylijäämäsähkön jakotavasta hyvityslaskentaa varten.

Aurinko­sähköjärjestelmät paikoilleen asennettuna

Jylhän Sähköosuuskunta myy aurinkosähköjärjestelmiä paikalleen asennettuna. Meiltä voit tilata asennuksen myös muualta hankitulle laitteistolle.

Tutustu myös rahoitusmahdollisuuksiin.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Siirry lomakkeelle tai Katso yhteystiedot