Vuosikertomus 2023

Toimitusjohtajan katsaus

Kestävää energiaa yhteiseksi hyväksi

Vuosi 2023 oli Jylhän Sähköosuuskunnan historian 102. Vuoden aikana olemme tehneet monipuolisesti työtä sen eteen, että voimme jatkossakin taata hyvän energian saannin kaikille asiakkaillemme.

Takana taloudellisesti hyvä vuosi

Vaikka osuuskunta piti maltillista hintatasoa niin myyntikuin siirtohinnoissa, pystyimme saavuttamaan taloudellisesti hyvän tuloksen. Taloudellista tilannetta avataan tarkemmin tämän vuosikertomuksen tilinpäätösosiossa.

Vuonna 2023 tehtiin myös merkittäviä investointeja ja investointipäätöksiä. Niistä suurin yksittäinen tuleva investointikohde on Heininevan aurinkopuisto. Myös toimitilojen laajennusinvestointi kuuluu toimenpidelistallemme. Lisää tietoa kuluneen vuoden investoinneista voit lukea vuosikertomuksen sivulta 13.

Päästöttömyys ja kestävät valinnat energiantuotannossa ovat olleet Jylhän sähköosuuskunnalle tärkeitä jo pitkään. Minua ilahduttaakin kertoa, että vuonna 2023 lähes 90 % energiantuotannostamme oli päästötöntä. Osuuskunnan energiahankintojen jakaumat voit tarkistaa vuosikertomuksen sivulta 15.

Lisäksi vuoden 2023 aikana olemme aktiivisesti ottaneet käyttöön uusia teknologioita ja ratkaisuja energiaverkkomme kehittämisessä. Varttitasevaatimusten saavuttaminen on osoitus sitoutumisestamme verkkojemme tehokkuuteen ja luotettavuuteen. Lisätietoa jakeluverkkomme kehityksestä löydät vuosikertomuksen sivulta 17.

Tässä vaiheessa esitän lämpimät kiitokset asiakkaille, jäsenistölle, osakkuusyhteisöille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta, sekä iso kiitos hallinnolle ja henkilöstölle osuuskunnalle tehdystä työstä. Kehityksemme ja saavutuksemme ovat mahdollisia vain yhdessä toimiessamme.

Jukka Ylitalo
Toimitusjohtaja

Jukka YlitaloToimitusjohtaja Jukka Ylitalo

Vuonna 2023 lähes 90 % energiantuotannostamme oli päästötöntä.

 

Lataa vuosikertomus 2023

Vuosikertomus 2023 pdf-tiedostona