Vuosikertomus 2023

Henkilökunta

Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 18, joka on pysynyt samana kuin vuoden 2022 lopussa.

Koulutustoiminta

Henkilökunnan koulutukseen on panostettu koulutussuunnitelman mukaan. Henkilöstöä koulutettiin mm. P2 Engineering Oy:n, Aidon Oy:n, MX Electric Oy:n, Energiaviraston, Helsingin Kauppakamarin, Sähköinfo Oy:n ja EK-Tieto Oy:n järjestämillä koulutuspäivillä. Koulutustapahtumia on ollut yhteensä 10 kpl ja niissä koulutusta on annettu 15,5 henkilötyöpäivän osalta.

Luottamusmies ja työsuojelu

Asentajien pääluottamusmiehenä kertomusvuonna on toiminut sähköasentaja Toni-Petteri Piri. Työsuojeluvaltuutettuna ja -koordinaattorina toimi Ari Laine, työsuojeluvaravaltuutettuina toimi Toni-Petteri Piri ja Juho Mattila. Työsuojelupäällikön tehtäviä hoiti käytönjohtaja Marko Taivainen.