Vuosikertomus 2023

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2023 oli Jylhän Sähköosuuskunnan historian 102. Vuoden aikana olemme tehneet monipuolisesti työtä sen eteen, että voimme jatkossakin taata hyvän energian saannin kaikille asiakkaillemme.

Yhteenveto
vuodesta 2023

14,50
Liikevaihto, milj. €


10,54
Sähkön myynnin liikevaihto, milj. €


3,74
Sähkön siirron liikevaihto, milj. €

1,64
Investoinnit, milj. €


18
Henkilöstömäärä


190,1
Sähkön hankinta, GWh

 

Energian myynti-, siirto- ja verkkoliiketoiminta

Jylhän Sähköosuuskunnan sähköenergiahankinnat olivat kuluneen vuoden aikana 190,1 GWh. Tämä on reilu 13 % enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Oman verkkoalueen kulutus pysyi lähes samana kuin edellisvuotena eli 71,1 GWh, laskua 0,5 % ja oman verkon ulkopuolinen myynti oli 116,7 GWh, kasvua viime vuodesta 25 %.

Yrityshallinto

Muutokset osuuskunnan jäsenistön määrässä kertomusvuoden aikana olivat pieniä. Vuoden aikana osuuskuntaan on liittynyt kolme uutta jäsentä, jäsennumerojen siirtoja ja eroamisia tapahtui yhteensä 39 kpl.

Henkilökunta

Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 18, joka on pysynyt samana kuin vuoden 2022 lopussa.

Lataa vuosikertomus 2023

Vuosikertomus 2023 pdf-tiedostona

Käytetyt lyhenteet ja etuliitteet

kV
= kilovoltti = 1 000 volttia

MW
= megawatti = 1 000 kilowattia
= 1 000 000 wattia

GWh
= gigawattitunti
= 1 000 000 kilowattituntia

k
= kilovoltti = 1 000 volttia

M
= mega = 1 000 000

G
= giga = 1 000 000 000

T
= tera = 1 000 000 000 000