Vuosikertomus 2022

Toimitusjohtajan katsaus

Kulunut vuosi oli Jylhän Sähköosuuskunnan historian 101. Kahden koronavuoden jälkeen uudet toimitilat avattiin jälleen asiakkaille ja palattiin pikkuhiljaa normaaliin arkeen, varovaisuutta kuitenkin noudattaen.

Yhteenveto
vuodesta 2022

18,04
Liikevaihto, milj. €


13,96
Sähkön myynnin liikevaihto, milj. €


3,91
Sähkön siirron liikevaihto, milj. €

1,59
Investoinnit, milj. €


18
Henkilöstömäärä


168
Sähkön hankinta, GWh

 

Energian myynti-, siirto- ja verkkoliiketoiminta

Jylhän Sähköosuuskunnan sähköenergiahankinnat olivat kuluneen vuoden aikana 167,7 GWh. Tämä on hiukan enemmän kuin edellisenä vuotena. Oman verkkoalueen kulutus 71,4 GWh laski noin 6 % ja oman verkon ulkopuolinen myynti 92,9 GWh kasvoi 20 %. Omaa vesivoimatuotantoa Jylhänkoskesta kertyi vuoden aikana 1,428 GWh, mikä on lähes 40 % viime vuotta enemmän.

Yrityshallinto

Muutokset osuuskunnan jäsenistön määrässä kertomusvuoden aikana olivat pieniä. Vuoden aikana osuuskuntaan on liittynyt viisi uutta jäsentä, jäsennumerojen siirtoja ja eroamisia tapahtui yhteensä 30 kpl.

Henkilökunta

Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 18. Toimintavuoden aikana palkattiin kaksi uutta työntekijää.

Lataa tilinpäätös

Tilinpäätös pdf-tiedostona

Lataa vuoden 2022 tilastot

Kiinnostavaa dataa myynnistä ja energiamuodoista pdf-tiedostona

Käytetyt lyhenteet ja etuliitteet

kV
= kilovoltti = 1 000 volttia

MW
= megawatti = 1 000 kilowattia
= 1 000 000 wattia

GWh
= gigawattitunti
= 1 000 000 kilowattituntia

k
= kilovoltti = 1 000 volttia

M
= mega = 1 000 000

G
= giga = 1 000 000 000

T
= tera = 1 000 000 000 000