Vuosikertomus 2022

Yrityshallinto

Omistussuhteet

Muutokset osuuskunnan jäsenistön määrässä kertomusvuoden aikana olivat pieniä. Vuoden aikana osuuskuntaan on liittynyt viisi uutta jäsentä, jäsennumerojen siirtoja ja eroamisia tapahtui yhteensä 30 kpl. Jäsenmäärä vuoden päättyessä oli 1019. Pääsymaksuksi hallintoneuvosto vahvisti 1500 euroa. Osuuspääoma lisääntyi kertomusvuoden aikana 0,2 %.

Osuuskunnan kokous

Varsinainen osuuskunnan kokous pidettiin toukokuun 17. päivänä 2022 Suomen Yrittäjäopistolla. Kokouksessa oli läsnä 18 osuuskunnan jäsentä. Osuuskunnan kokouksen avasi hallintoneuvoston puheenjohtaja Jussi Somppi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Leo Latikka ja sihteeriksi Jukka Ylitalo.

Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen 13 §:ssä osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kaikki kokoukselle esitetyt asiat hyväksyttiin yksimielisesti.

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin osuuskunnan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikauden 2021 tileistä ja hallinnosta.

Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen 13 §:ssä osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kaikki kokoukselle esitetyt asiat hyväksyttiin yksimielisesti.

Tilinpäätöksen tilivuodelta 2021 osoittama ylijäämä 2.538.261,52 euroa päätettiin käyttää hallituksen esityksen mukaisesti siten, että ylijäämästä siirretään vararahastoon 0,00 euroa ja käytetään osuuspääoman korkoon jäsenille enintään 246.834,00 euroa sekä loput ylijäämästä siirrettään edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä tilille.

Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Jari Erkkilä, Antti Mäki, Jussi Somppi ja Jarmo Vainionpää valittiin uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi kaudelle 2023–2025.

Timo Laurilla oli vuosi 2022 ikäpykälän takia viimeinen ja sen takia valittiinn uusi jäsen hänen tilalle kausille 2023-2025.

Hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi valittiin kaudelle 2023–2025 Esa Mattila.

Osuuskunnan tilintarkastajiksi tilivuodelle 2023 valittiin yksimielisesti KLT Päivi Kallio HT ja KLT Heidi Tuomela HT sekä varatilintarkastajiksi KTM Marjo Lähteenmaa HT ja KLT Tuomo Vire HT.

 

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto yhteiskuvassa. Vasemmalta Matti Ylikantola, Jouni Lammi, Juha Kamppila, Kari Ristaniemi, Antti Mäki, Jarmo Vainionpää, Jussi Somppi, Esa Mattila, Heli Kosola, Pasi Kalliokoski, Tomi Ylirintala, Vesa Järvinen, Arto Autio ja Jussi Lassila.

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston kokoonpano kertomusvuoden lopussa oli:

ToimiAmmattiNimiToimikaudet
PuheenjohtajaAgrologiJussi Somppi2020 - 2022
VarapuheenjohtajaOpistoupseeri evpPasi Kalliokoski2022 - 2024
SihteeriSuunnittelijaJouni Lammi2021 - 2023
JäsenMaanviljelijäArto Autio2021 - 2023
JäsenMaanviljelijäJari Erkkilä2020 - 2022
JäsenMaanviljelijä/HitsaajaVesa Järvinen2021 - 2023
JäsenMaanviljelijäJuha Kamppila2022 - 2024
JäsenYrittäjäAntti Mäki- 2022
JäsenMaanviljelijäJussi Lassila2022 - 2024
JäsenToimitusjohtajaTimo Lauri2020 - 2022
JäsenMaatalousyrittäjäHeli Kosola2021 - 2023
JäsenAgrologiKari Ristaniemi2022 - 2024
JäsenMaanviljelijäMatti Ylikantola2022 - 2024
JäsenYrittäjäJarmo Vainionpää2020 - 2022
JäsenMaanviljelijäTomi Ylirintala2021 - 2023

Hallintoneuvosto piti toimintavuoden aikana neljä kokousta, joissa käsiteltiin 42 pöytäkirjaan merkittyä asiakokonaisuutta.

Hallitus
Takana vas: Ville Matikainen, Timo Ahola, varajäsen, Pasi Kalliokoski, hallintoneuvoston vpj. Jorma Kari ja Tapio Pihlajamäki. Edessä vas: Jussi Somppi, hallintoneuvoston pj., Jarmo Kujanpää, hallituksen pj. ja Jukka Ylitalo, toim.joht.

Hallituksen jäsenten toimikaudet

ToimiAmmattiNimiToimikaudet
PuheenjohtajaOpistoupseeri evpJarmo Kujanpää2022 - 2024
VarapuheenjohtajaMaanviljelijäJorma Kari2021 - 2023
JäsenYrittäjäTapio Pihlajamäki2020 - 2022
JäsenYlikonstaapeliVille Matikainen2021 - 2023
JäsenToimitusjohtajaJukka Ylitalo
VarajäsenYrittäjäTimo Ahola2020 - 2022
AsiantuntijaHallintojohtajaMarianne Jylhä

Hallitus on pitänyt toimintavuoden aikana 12 kokousta. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 133 pöytäkirjaan kirjattua asiakokonaisuutta.

Tilintarkastus

Varsinaiset tilintarkastajat

KLT Päivi Kallio
KLT Heidi Tuomela

Varatilintarkastajat

HT KTM Marjo Lähteenmaa HT
HT KLT Tuomo Vire HT

Hallintoneuvoston keskuudestaan valitsemina hallinnon ja talouden tarkastajina kertomusvuoden aikana toimivat maanviljelijä Matti Ylikantola ja suunnittelija Jouni Lammi.

Jäsenyydet ja osakkuudet

Jäsenyys

Energiateollisuus ry

Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari

Suomen Yrittäjät ry

Osuustoimintakeskus Pellervo ry

Pohjanmaan Osuuspankki

Paikallisvoima ry

Osakkuus

EPV Energia Oy

Suomen Energiavarat Oy

Loihde Oyj

Metsä Board Oyj

Kiinteistö Oy Lappajärven Herneslahti

Voimajunkkarit Oy

Voimapiha Oy

Ilkka-Yhtymä Oyj

Sampo Oyj

Nordea Bank Oyj