Vuosikertomus 2022

Henkilökunta

Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 18. Toimintavuoden aikana palkattiin kaksi uutta työntekijää.

Koulutustoiminta

Henkilökunnan koulutukseen on panostettu koulutussuunnitelman mukaan. Henkilöstöä koulutettiin mm. Aidon Oy:n, Helsingin Kauppakamarin, Sähköinfo Oy:n ja EK-Tieto Oy:n järjestämillä koulutuspäivillä. Koulutustapahtumia on ollut yhteensä 5 kpl ja niissä koulutusta on annettu 8 henkilötyöpäivän osalta.

Luottamusmies ja työsuojelu

Asentajien pääluottamusmiehenä kertomusvuonna on toiminut sähköasentaja Toni-Petteri Piri. Työsuojeluvaltuutettuna ja -koordinaattorina toimi Ari Laine, työsuojeluvaravaltuutettuina toimi Toni-Petteri Piri ja Juho Mattila. Työsuojelupäällikön tehtäviä hoiti käytönjohtaja Marko Taivainen.