Vuosikertomus 2022

Toimitusjohtajan katsaus

Kulunut vuosi oli Jylhän Sähköosuuskunnan historian 101. Kahden koronavuoden jälkeen uudet toimitilat avattiin jälleen asiakkaille ja palattiin pikkuhiljaa normaaliin arkeen, varovaisuutta kuitenkin noudattaen. Vuosi toi tullessaan muita huolia sen edetessä. Suurin syy huoliin oli Venäjän aloittama sota Ukrainaa vastaan toimintavuoden helmikuussa. Sota vaikutti koko Euroopan energiatasapainoon ja -markkinoihin. Hyökkäyksen seurauksena päätettiin EU:n laajuisesti boikotoida Venäjältä hankittavia polttoaineita ja energiantuontia. Tästä seurasi polttoaineiden hinnankorotuksia, mitkä vaikuttivat tuotantokustannuksiin ja markkinahintojen nousuun. Tämä johti Suomessa siihen, että keskustelun keskiössä olivat kertomusvuonna sähkön riittävyys ja pörssisähkön hinta. Sähkön hinta oli kalleimmillaan elokuussa 2022, jolloin pörssisähkön keskihinta oli 261€/MWh.

Viimeisen kvartaalin aikana tehtiin kovasti työtä sen eteen, että ei tulisi sähköpulaa. Asiakkaiden tiedottamista varten otettiin käyttöön viestijärjestelmä, millä nopeasti saadaan tarvittaessa tietoa asiakkaalle sähkön mahdollisesta rajoittamisesta.

Osuuskunta joutui myös tarkistamaan myyntihintojansa, kun tuotantokustannukset olivat selvästi nousseet. Osuuskunnan hinnankorotukset olivat silti hyvin maltilliset siihen nähden, mitkä olivat monella muulla myyntiyhtiöllä. Puhuttiin jopa 50 snt/kWh hinnoista ja se johti siihen, että valtiovalta päätti puuttua hinnoitteluun. Sähkön arvonlisävero alennettiin 24 %:sta 10 %:iin joulukuun alusta vuoden 2023 kevääseen saakka ja Valtioneuvosto pohti sähkön myynnin windfall veron käyttöönottoa kertomusvuonna. Tätä toimintakertomusta kirjoittaessa on tiedossa sähkölaskun hyvitys vuoden 2023 kevään aikana niille asiakkaille, jotka ovat talvikuukausina kärsineet ylisuurista kustannuksista.

Viimeisen kvartaalin aikana tehtiin kovasti työtä sen eteen, että ei tulisi sähköpulaa. Asiakkaiden tiedottamista varten otettiin käyttöön viestijärjestelmä, millä nopeasti saadaan tarvittaessa tietoa asiakkaalle sähkön mahdollisesta rajoittamisesta. Tiedotteita mahdollisesta sähköpulasta ja sähkön säästämisestä lähetettiin asiakkaille. Tulevien hyvitysmaksujen palautusprosessia on selvitetty ja valmistelua jatketaan edelleen alkuvuonna 2023.

Osuuskunnan sähköenergian hankinta jakautui seuraavasti: ydinvoima 33,8 %, vesivoima 16,8 %, tuulivoima 26,1 %, bioenergia 7,4 %, turve 7,3 %, kivihiili 7,8 %, muu fossiilinen 0,7 % ja öljy 0,1 %.

Jos oli huolia, niin oli myös iloisia hetkiä. Yksi niistä oli ehdottomasti osuuskunnan järjestämä lastenjuhla, joka jouduttiin koronan takia siirtämään 100-vuotis juhlavuodesta toimintavuodelle. Juhla järjestettiin 29.5.2022 Kauhavan jäähallilla. Paikalla oli tivoli ja esiintyjinä olivat taikuri Jokeri Pokeri Box sekä tilaisuuden päätteeksi Hevisaurus- yhtye. Tilaisuus sai paljon hyvää palautetta ja siellä oli noin 500 lasta paikalla.

Taloudellisesti kulunut vuosi olisi mennyt todella hyvin, jos osuuskunnan sijoitus Voimajunkkarit Oy:n kautta VSF:n ja Fennovoiman ydinvoimalaan ei olisi vaikuttanut siihen negatiivisesti. Fennovoima totesi 2.5.2022, että se päättää RAOS Projectin kanssa solmitun laitostoimitussopimuksen johtuen RAOS Projectin merkittävistä viivästyksistä ja kyvyttömyydestä toteuttaa Hanhikivi 1 -hanke. Fennovoima ilmoitti pian tämän jälkeen, että on perunut Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamislupahakemuksen. Projekti ei tule toteutumaan ja osuuskunnan hallitus päätti, että sijoitukset Voimajunkkarit Oy:n kautta kyseiseen laitokseen mitätöidään ja kirjataan alas. Tämä merkitsi osuuskunnalle 5.898.769,85 euron alaskirjauksen. Tässä tilanteessa on ymmärrettävää, että tulos on negatiivinen.

Osuuskunta pystyi myymään ajoittain myös markkinoille energiaa ja kompensoi sillä toimintavuoden aikana osuuskuntahenkistä myyntiä jäsenille ja asiakkaille. Tällä tarkoitetaan sitä, että asiakkaat saivat edullisia palveluita osuuskunnalta tässä erikoisessa markkinatilanteessa. Sähkön myyntiliiketoiminnan liikevaihdon nousu on suoraan verrannollinen koko talon liikevaihdon nousuun. Verkkoliiketoiminta pysyi edellisen vuoden tasolla. Osuuskunnan energiahankinnat olivat edelliseen vuoteen nähden yli 11 GWh suuremmat eli yhteensä 168 GWh.

Vuoden aikana tehtiin merkittäviä investointeja. Osuuskunta uusi verkkoalueella mittareita yli 0,5 miljoonan euron edestä, hankittiin uusi 1,5 MW generaattori Vitsasaaren asemalle ja jatketiin aktiivisesti säävarman verkon rakentamista jakeluverkkoalueellamme. Toimintavuoden kokonaisinvestoinnit olivat 1.586.575,38 euroa eli 232.476,14 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Osuuskunnan osakkuusinvestoinnit kohdistuivat tuulivoimatuotantoon Närpiössä ja säätöön kykenevään kapasiteettiin Seinäjoen Voima Oy:n ja Vaasan Voima Oy:n kautta. Seinäjoen Voimalaitoksella otettiin toimintavuonna käyttöön kaukolämpöakku ja sähkökattila sekä Vaskiluotoon tehtiin investointipäätös Vaasan Voima Oy:n toimesta kahden uuden 60 MW:n sähkökattilan rakentamisesta ja lämpöenergiavaraston laajentamisesta. EPV Energia Oy:n tytäryhtiö EPV Tuulivoima Oy ja sen osakkaat tekivät investointipäätöksen rakentaa Närpiön Norrskogeniin 17 uutta tuulivoimalaa. Tämän EPV Energian kuudennen tuulivoimapuiston rakennustyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Tätä kirjoittaessa puisto on ollut toista kuukautta käytössä ja tuulipuiston vuotuinen tuotto osuuskunnalle on noin 12000 megawattituntia.

Osuuskunnalle tärkeä investointikohde OL3 ydinvoimalaitos on kokenut monenlaisia haasteita käyttöönoton yhteydessä ja parhaillaan tehdään viimeisiä testauksia ja koeajoja ennen säännöllistä sähköntuotantoa, jonka olisi tarkoitus alkaa huhtikuun 2023 aikana. Kun säännöllinen sähköntuotanto alkaa, nousee OL3:n sähköntuotanto tasolle, joka vastaa noin 14 %:a Suomen sähkön kokonaiskulutuksesta.

Osuuskunnan energiahankinnat tehtiin EPV Energia Oy:n kautta ja energiaa osuuskunnan verkkoon tuotettiin myös omalla Jylhänkosken vesivoimalla. Osuuskunnan sähköenergian hankinta jakautui seuraavasti: ydinvoima 33,8 %, vesivoima 16,8 %, tuulivoima 26,1 %, bioenergia 7,4 %, turve 7,3 %, kivihiili 7,8 %, muu fossiilinen 0,7 % ja öljy 0,1 %. Toimintavuonna osuuskunnan energialähdejakaumassa oli 84,1 % päästötöntä energiatuotantoa ja loput 15,9 % oli päästöllistä tuotantoa. Päästöllistä tuotantoa oli edelliseen vuoteen nähden 4,6 % vähemmän. Osuuskunnan energiahankintoihin vaikutti se, että tuulivoimalla ja ydinvoimalla tuotettiin toimintavuonna edellistä vuotta enemmän. Myös vesivoimatuotantoa oli noin 2,5 GWh enemmän. Osuuskunnan omalla vesivoimalla tuotettiin 1,43 GWh.

Sähkön käyttö laski Suomessa noin 6 % edelliseen vuoteen nähden. Vuosi oli poikkeuksellinen, kuten jo edellä mainittiin. Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikutti merkittävästi sähkön hintaan ja markkinatilanteeseen. Sähköpulasta puhuttiin ja siihen asiakkaat vastasivat hyvin pienentämällä osaltaan sähkön kulutusta. Varsinkin toimintavuoden loppupuolella tämä tilanne konkretisoitui hyvin. Tietysti kovat hinnankorotuksetkin vaikuttivat siihen, että asiakkaat aktivoituivat säästämään sähköä.

Suomessa sähkönkulutus vuoden 2022 aikana oli 82 TWh. Sähkön hankinnasta katettiin vuonna 2022 tuonnilla 15,3 % ja Suomen omalla tuotannolla 84,7 %. Ydinvoima kattoi sähkön käytöstä noin 29,7 %, sähkön ja lämmön yhteistuotanto 19,6 %, vesivoima 16,3 % sekä muu erillistuotanto 4,5 %. Tuulivoiman osuus oli 14,1 % ja aurinkovoiman osuus oli 0,5 %. (Lähde: Energiateollisuuden Energiavuosi 2022)

Esitän lämpimät kiitokset asiakkaille, jäsenistölle, osakkuusyhteisöille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta sekä iso kiitos hallinnolle ja henkilöstölle osuuskunnalle tehdystä työstä.

Jukka Ylitalo

Jukka YlitaloToimitusjohtaja Jukka Ylitalo

Esitän lämpimät kiitokset asiakkaille, jäsenistölle, osakkuusyhteisöille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta sekä iso kiitos hallinnolle ja henkilöstölle osuuskunnalle tehdystä työstä.

- Jukka Ylitalo