Vuosikertomus 2021

Henkilökunta

Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 17. Toimintavuoden aikana palkattiin kaksi uutta työntekijää. Marraskuun 8.11.2021 kantautui suru-uutinen. Osuuskunnasta v. 2002 eläköitynyt ja pitkään osuuskunnan palveluksessa ollut linja-asentajana Kustaa Jutila oli nukkunut pois.

Koulutustoiminta

Henkilökunnan koulutukseen on panostettu koulutussuunnitelman mukaan. Henkilöstöä koulutettiin mm. Adato Energia Oy:n, Helsingin Kauppakamarin, Verkkokoulu. com, SKAL ry:n, SKAL Kustannus Oy:n, Helsingin Kamarin, Sähköinfo Oy:n, AVI/Puolustusvoimat ja EK-Tieto Oy:n järjestämillä koulutuspäivillä.

Koulutustapahtumia on ollut yhteensä 15 kpl ja niissä koulutusta on annettu 28 henkilötyöpäivän osalta.

Luottamusmies ja työsuojelu

Asentajien pääluottamusmiehenä kertomusvuonna on toiminut sähköasentaja Toni-Petteri Piri. Työsuojeluvaltuutettuna ja -koordinaattorina toimi Ari Laine, työsuojeluvaravaltuutettuina toimi Toni-Petteri Piri ja Juho Mattila. Työsuojelupäällikön tehtäviä hoiti käytönjohtaja Marko Taivainen.

 

 

 

Palon sammutusta vaahtosammuttimella