Vuosikertomus 2021

Toimitusjohtajan katsaus

Jylhän Sähköosuuskunta täytti 100 vuotta 14.8.2021. Tuona samana päivämääränä vuonna 1921 perustamissopimuksen allekirjoitti 118 henkilöä.

Yhteenveto
vuodesta 2021

11,72
Liikevaihto, milj. €


7,74
Sähkön myynnin liikevaihto, milj. €


3,92Sähkön siirron liikevaihto, milj. €

1,35
Investoinnit, milj. €


17
Henkilöstömäärä


157
Sähkön hankinta, GWh

 

Energian myynti-, siirto- ja verkkoliiketoiminta

Jylhän Sähköosuuskunnan sähköenergiahankinnat olivat kuluneen vuoden aikana 156,6 GWh. Tämä on lähes sama määrä kuin edellisenä vuotenakin. Myös oman verkkoalueen kulutus (75,7 GWh) sekä oman verkon ulkopuolinen myynti (77 GWh) pysyivät lähes samoina kuin edellisenä vuotena. Omaa vesivoimatuotantoa Jylhänkoskesta kertyi vuoden aikana 1,022 GWh, mikä on 35% viime vuotta vähemmän.

Yrityshallinto

Muutokset osuuskunnan jäsenistön määrässä kertomusvuoden aikana olivat pieniä. Vuoden aikana osuuskuntaan on liittynyt viisi uutta jäsentä, jäsennumerojen siirtoja ja eroamisia tapahtui yhteensä 19 kpl.

Henkilökunta

Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 17. Toimintavuoden aikana palkattiin kaksi uutta työntekijää.

Lataa tilinpäätös

Tilinpäätös pdf-tiedostona

Lataa vuoden 2021 tilastot

Kiinnostavaa dataa myynnistä ja energiamuodoista pdf-tiedostona

Käytetyt lyhenteet ja etuliitteet

kV
= kilovoltti = 1 000 volttia

MW
= megawatti = 1 000 kilowattia
= 1 000 000 wattia

GWh
= gigawattitunti
= 1 000 000 kilowattituntia

k
= kilovoltti = 1 000 volttia

M
= mega = 1 000 000

G
= giga = 1 000 000 000

T
= tera = 1 000 000 000 000