Vuosikertomus 2019

Toimitusjohtajan katsaus

Kulunut vuosi oli osuuskunnan historian 98. toimintavuosi. Taloudellisesti kulunut vuosi meni hyvin. Taloudellinen tulos oli parempi kuin edellisenä vuonna. Siihen vaikuttivat lähinnä sähkön myyntiliiketoiminnan parempi tulos ja hankitun energian keskihinta, joka oli edelliseen vuoteen nähden edullisempi. Osuuskunnalla oli toimintavuonna myyntiä myös avoimen toimituksen kautta sähköpörssiin ja kun markkinahinta oli hyvä, niin myös se osaltaan vaikutti positiiviseen tulokseen. Osuuskunnan energiahankinnat olivat edelliseen vuoteen nähden yli 14 GWh pienemmät eli 202 GWh. Tämä vaikutti kokonaisliikevaihtoon ja siihen tuli laskua 4,3 %.

Vuoden aikana tehtiin merkittäviä investointeja. Osuuskunta rakennutti uudet toimitilat, päätettiin osallistua Teuvaan rakennettavaan tuulivoimapuistoon ja jatkaa aktiivisesti säävarman verkon rakentamista jakeluverkkoalueellamme.

Taloudellisesti kulunut vuosi meni hyvin. Taloudellinen tulos oli parempi kuin edellisenä vuonna.

Toimintavuoden investoinnit jakeluverkkoon olivat 684.067,73 euroa eli lähes samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Alkuvuonna rakennettiin uutta keskijänniteverkkoa Susivuorentien varteen. Tällä lisäyksellä saavutimme rengassyöttömahdollisuuden, mikä lisää toimitusvarmuutta ja nopeuttaa vian kartoittamista vikatilanteissa. Kesällä viimeisteltiin edellisen vuoden projekteja ja siirrettiin ilmajohtolinjoja metsästä tien varteen. Kesän jälkeen siirryimme isompiin kaapelointiprojekteihin Vähälahdentiellä, Hatunkylässä, Sippolan alueella ja loppuvuodesta aloitettiin seuraava suurempi keskijännite maakaapelointiprojekti Jylhässä.

Säävarman verkon rakentamisen lisäksi panostimme jakeluverkkoalueellamme tehokkaaseen linjakaturaivaukseen ja vierimetsähoitoon. Sähkön jakelun laatu oli alueellamme hyvällä tasolla. Vikojen vuoksi asiakaskohtainen keskimääräinen jakelun keskeytyminen kesti 0,45 min/asiakas. Tämä osoittaa sen, että osuuskunnan verkosto on hyvässä kunnossa ja ennaltaehkäisevä kunnossapitotoiminta on onnistunut.

Säävarman verkon rakentamisen lisäksi panostimme jakeluverkkoalueellamme tehokkaaseen linjakaturaivaukseen ja vierimetsähoitoon

EPV Energian konserniyhtiö EPV Tuulivoima Oy on tehnyt investointipäätöksen rakentaa Teuvan Paskoonharjulle 21 uutta tuulivoimalaa. Hanke on markkinaehtoinen tuulivoimainvestointi, joka tehdään ilman yhteiskunnan tukea. Osuuskunnan tärkeät investointikohteita tämän lisäksi ovat OL3 ja Fennovoiman ydinvoimalaitokset. Toimintavuonna osuuskunnan energialähdejakaumassa oli 74,1 % päästötöntä ja 25,9 % fossiilisten käyttö, joka oli pienentynyt edelliseen vuoteen nähden peräti 6,8 %. Suunta on oikea ja yllä mainitut investoinnit tulevat tulevaisuudessa lisäämään omistuksessamme olevaa päästötöntä tuotantoa ja näin panostamme ympäristöön. Osuuskunnan sähköenergian hankinta jakautui seuraavasti kun huomioidaan myös ostetun markkinasähkön jakauman: Ydinvoiman osuus 31,0 %, vesivoiman osuus 20,9 %, tuulivoiman osuus 16,4 %, kivihiilen osuus 16,3 %, turpeen osuus 8,7 %, bioenergia 5,9 %, muu fossiilinen 0,8 % ja öljy 0,1 %.

Valtakunnan tasolla sähköenergian käyttö oli 86,1 TWh, joka oli noin 1,5 % vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Sähköenergian nettohankinta jakaantui seuraavasti: ydinvoiman osuus 26,6 %, yhteistuotannon osuus 25,6 %, erillistuotannon osuus 3,1 % tuulivoiman osuus 7 %, vesivoiman osuus 14,3 %, aurinkovoiman osuus 0,2 % ja nettotuonti 23,3 %. Lähde, Energiateollisuuden Energiavuosi 2019.

Uusi taloushallinto-ohjelma Sonet Pro otettiin käyttöön lokakuussa 2019. Kansallisen Datahub järjestelmän tietojen päivittäminen on osuuskunnalla työn alla. Tulemme lähestymään osuuskunnan asiakkaita tietolomakkeella vuoden 2020 alkupuolella. Näin saamme oikeaksi päivitettävät tiedot datahubia varten.

Osuuskunnalle vuosi 2019 oli hyvä ja uskon sen menestyvän myös tulevaisuudessa.

Esitän lämpimät kiitokset asiakkaille, jäsenistölle, osakkuusyhteisöille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta ja iso kiitos hallinnolle ja henkilöstölle siitä työstä, jota olette osuuskunnan hyväksi tehneet. Osuuskunnan hallinnosta, taloudesta ja muusta toiminnasta on kerrottu toisaalla tässä kertomuksessa.

Jukka Ylitalo

Toimitusjohtaja Jukka Ylitalo
Toimitusjohtaja Jukka Ylitalo

Esitän lämpimät kiitokset asiakkaille, jäsenistölle, osakkuusyhteisöille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta ja iso kiitos hallinnolle ja henkilöstölle siitä työstä, jota olette osuuskunnan hyväksi tehneet.

- Jukka Ylitalo