Vuosikertomus 2019

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden aikana tehtiin merkittäviä investointeja. Osuuskunta rakennutti uudet toimitilat, päätettiin osallistua Teuvalle rakennettavaan tuulivoimapuistoon ja jatkaa aktiivisesti säävarman verkon rakentamista jakeluverkkoalueellamme.

Yhteenveto
vuodesta 2019

12,27
Liikevaihto, milj. €


8,32
Sähkön myynnin liikevaihto, milj. €


3,92Sähkön siirron liikevaihto, milj. €

1,36
Investoinnit, milj. €


15
Henkilöstömäärä


202
Sähkön hankinta, GWh

 

Energian myynti-, siirto- ja verkkoliiketoiminta

Jylhän Sähköosuuskunnan sähköenergiahankinnat olivat kuluneen vuoden aikana 202 GWh. Viime vuoteen verratessa kokonaishankinnat laskivat 6%. Omaa vesivoimatuotantoa Jylhänkoskesta kertyi vuoden aikana 1,219 GWh, mikä on 120% edellisvuotta enemmän.

Yrityshallinto

Muutokset osuuskunnan jäsenistön määrässä kertomusvuoden aikana olivat pieniä. Vuoden aikana osuuskuntaan on liittynyt kaksi uutta jäsentä, jäsennumerojen yhdistämisiä ja eroamisia tapahtui 9 kpl. Jäsenmäärä vuoden päättyessä oli 1046.

Henkilökunta

Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 15. Henkilömäärä lisääntyi yhdellä edelliseen vuoteen nähden.

Tilinpäätös

Osuuskunnan liikevaihtoa kertyi yhteensä 12.268.878,48 € ja siinä oli laskua edelliseen vuoteen 4,3 %. Liikevaihdon laskusta huolimatta osuuskunta teki parhaimman tuloksen kautta aikojen.

Lataa tuloslaskelma ja tase

Tilinpäätöksen dokumentit tuotosta ja menoista ladattavissa pdf-tiedostoina

Lataa vuoden 2019 tilastot

Kiinnostavaa dataa myynnistä ja energiamuodoista pdf-tiedostona

Käytetyt lyhenteet ja etuliitteet

kV
= kilovoltti = 1 000 volttia

MW
= megawatti = 1 000 kilowattia
= 1 000 000 wattia

GWh
= gigawattitunti
= 1 000 000 kilowattituntia

k
= kilovoltti = 1 000 volttia

M
= mega = 1 000 000

G
= giga = 1 000 000 000

T
= tera = 1 000 000 000 000