Vuosikertomus 2019

Energian myynti-, siirto- ja verkkoliiketoiminta

Jylhän Sähköosuuskunnan sähköenergiahankinnat olivat kuluneen vuoden aikana 202 GWh. Viime vuoteen verratessa kokonaishankinnat laskivat 6%. Omaa vesivoimatuotantoa Jylhänkoskesta kertyi vuoden aikana 1,219 GWh, mikä on 120% edellisvuotta enemmän. Oman vesivoimatuotannon näin isoon kasvuun syynä on edellisvuoden pitkään kestänyt kahden turpiinin huolto ja nyt ne olivat mukana tuotannossa.

Jakelualueemme siirtotehon huippu 17,729 MW mitattiin maanantaina 28.päivä tammikuuta klo 7-8. Pakkasta oli tuolloin -25 astetta. Mitatun huipputehon käyttöajaksi muodostuu 4280h.

Vuoden 2019 aikana emme ole tehneet mitään isoja kaapelointiprojekteja vaan pienempiä projekteja ympäri Kauhavaa ja tämä näkyy myös kaapelointiprosenteissa alla olevissa kuvissa. Tavoitteena töissä on kuitenkin ollut säävarman sähkönjakeluverkon rakentaminen vaikka kaapelointimäärät ovat olleetkin pienemmät.

Kohti säävarmaa verkkoa on menty mm. kauko-ohjattavia erottimia uusimalla ja lisäämällä (näillä saadaan vikatilanteissa vika-aluetta rajattua nopeasti) sekä vanhojen 20kV ”paljaiden” ilmalinjojen korvaamista uusilla päällystetyillä linjoilla ja samalla niitä on siirretty pois metsän keskeltä. Myös järjestelmällistä johtokatujen raivausta kaivinkoneella on jatkettu nyt kaksi vuotta. Näillä toimilla olemme pystyneet pitämään odottamattomat sähkönjakelun keskeytykset vähäisinä vaikka ilmastolliset ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet.

Loppuvuodesta aloitimme ison 20kV ilmalinjan saneerausprojektin, joka tullaan toteuttamaan seuraavien parin vuoden aikana. Tässä projektissa tullaan uusimaan noin 10km sekä 20kV että 0,4kV ilmalinjaa maakaapeleiksi ja 8 pylväsmuuntajaa korvataan puistomuuntamoilla. Tämä tulee näkymään tulevina vuosina myös osuuskunnan kaapelointi asteen nousuna. Lisäksi jatkamme ilmalinjojen siirtoa tien viereen.

Omalle verkkoalueelle energiaa myytiin 73,8 GWh, tässä on laskua n. 1,2% edellisvuoteen verrattuna.

  • Sähkön myynti oman alueen ulkopuolelle oli noin 125GWh, mikä on lähes 9% vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna
  • Ulkopuolisten myynti meidän alueellemme pysyi lähes samana edellisvuoteen verrattuna.

Jakelualueemme siirtotehon huippu 17,729 MW mitattiin maanantaina 28.päivä tammikuuta klo 7-8. Pakkasta oli tuolloin -25 astetta. Mitatun huipputehon käyttöajaksi muodostuu 4280h.

Kohti säävarmaa verkkoa