Vuosikertomus 2019

Henkilökunta

Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 15. Henkilömäärä lisääntyi yhdellä edelliseen vuoteen nähden. Asentajaksi osuuskuntaan valittiin kesäkuussa Joni-Petteri Huhdanpää. Joni-Petteri vahvistaa joukkuettamme monivuotisella kokemuksella sähköasemien rakentamisista ja käyttöönotoista.

Tilikauden aikana verkonrakentamiseen ja asennustoimintaan on osallistunut ammattikoulun sähkötekniikan perustutkintoa suorittava opiskelija.

Koulutustoiminta

Henkilökunnan koulutukseen on panostettu edelleen koulutussuunnitelman mukaan. Henkilöstöä koulutettiin mm. E-P:n Kauppakamarin, MX Electrix Oy:n, Työterveyslaitoksen, PK-Koulutuskeskus Oy:n, Sähköinfo Oy:n, Huoltovarmuuskeskuksen ja EK-Tieto Oy:n järjestämillä koulutuspäivillä. Koulutustapahtumia on ollut yhteensä 9 kpl ja niissä koulutusta on annettu 21 henkilötyöpäivän osalta.

Luottamusmies ja työsuojelu

Asentajien pääluottamusmiehenä kertomusvuonna on toiminut sähköasentaja Toni-Petteri Piri. Työsuojeluvaltuutettuna ja – koordinaattorina toimi Ari Laine, työsuojeluvaravaltuutettuina toimi Toni-Petteri Piri ja Juho Mattila. Työsuojelupäällikön tehtäviä hoiti käytönjohtaja Marko Taivainen.