Vuosikertomus 2020

Toimitusjohtajan katsaus

Kulunut vuosi oli osuuskunnan historian 99. toimintavuosi. 100 vuotisjuhlavuosi on meneillään, mikä tuo mukanaan suunnittelua ja järjestelyä merkkipäivän kunniaksi. Vuoden 2020 alkupuolella pääsimme muuttamaan uusiin toimistotiloihin. Toimitilat ovat olleet koronan takia aika vähäisellä käytöllä, mutta oletan, että kaikki odottavat innolla, että pääsisivät taas työskentelemään normaalisti uusissa tiloissa.

Vuonna 2019 osuuskunta teki kaikkien aikojen tuloksen, koska markkinahinnat olivat osuuskunnan kannalta suotuisat ja sähkön myynti oli kustannustehokasta.

Vuonna 2019 osuuskunta teki kaikkien aikojen tuloksen, koska markkinahinnat olivat osuuskunnan kannalta suotuisat ja sähkön myynti oli kustannustehokasta.

Toimintavuosi 2020 taas osoittaa sen, kuinka nopeasti markkinahinnat voivat muuttua. Sähkön tukkuhinnat Suomessa laskivat yli 36 % edelliseen vuoteen verrattuna ja siihen vaikuttivat hydrologinen tase, sääolosuhteet sekä vallitseva markkinatilanne. Sähkön käyttö laski Suomessa 6 % edelliseen vuoteen nähden, laskua oli myös osuuskunnan verkkoalueella 5,1 %. Vuosi oli muutenkin poikkeuksellinen, alustavien tilastojen mukaan vuoden 2020 keskilämpötila oli Suomessa ennätyksellisen korkea ja tietysti koronavirus muutti ihmisten elämää rajoittavaksi niin työpaikalla kuin sen ulkopuolella.

Osuuskunnan energiahankinnat tehtiin EPV Energia Oy:n kautta ja tietysti energiaa osuuskunnan verkkoon tuotettiin myös omalla Jylhänkosken vesivoimalla. Osuuskunnan toimittama energia oli ennätyksellisen puhdasta eli päästötöntä oli 80,7 %. Osuuskunnan omalla vesivoimalla tuotettiin 1,57 GWh. Osuuskunnan energiahankinnat olivat edelliseen vuoteen nähden yli 44 GWh pienemmät eli 158 GWh. Tähän vaikutti se, että Norjan Ranan vesivoima oli poistunut osuuskunnan tehotaseesta ja osa tuotantolaitoksista oli alhaisen markkinahinnan ja korkeiden päästöhintojen takia vähäisemällä tuotannolla.

Osuuskunnan toimittama energia oli ennätyksellisen puhdasta eli päästötöntä oli 80,7 %.

Osuuskunnan investoinnit kohdistuivat lähinnä uusiutuvaan tuulivoimaan, ydinvoimaprojektiin ja tietysti säävarman verkon rakentamiseen kustannustehokkaasti Energiaviraston mallin mukaan. Teuvan tuulivoimapuistoa ja Fennovoiman ydinvoimalaitosta pääomitettiin sitoumuksiemme mukaisesti. EPV Energian konserniyhtiö EPV Tuulivoima Oy ja sen osakkaat tekivät edellisenä vuonna investointipäätöksen rakentaa Teuvan Paskoonharjulle 21 uutta tuulivoimalaa. Projekti on edennyt aikataulussa ja sen pitäisi tuottaa osuuskunnalle puhdasta energiaa tammikuussa 2022. Hanke on markkinaehtoinen tuulivoimainvestointi, joka tehdään ilman yhteiskunnan tukea. Osuuskunnan tärkeitä investointikohteita tämän lisäksi ovat OL3 ja Fennovoiman ydinvoimalaitokset.

Taloudellisesti kulunut vuosi meni budjetoitua paremmin. Taloudellinen tulos oli hyvä, mutta ei silti edellisen vuoden veroinen. Sähkönmyyntiliiketoiminta sääntelee aika pitkälti osuuskunnassa tuloksen muodostamista. Verkkoliiketoiminta pysyi lähes samanlaisena, koska siirtohintoihin ei tullut mitään muutoksia, pientä laskua oli edelliseen vuoteen nähden, niin liikevaihdossa kuin tuloksessa.

Toimintavuoden investoinnit jakeluverkkoon olivat 835.143,07 euroa eli 151.075,34 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Iso keskijännite maakaapelointi projekti jatkui Jylhässä toimintavuoden aikana. Toinen iso projekti oli Palojärvellä, missä siirrettiin keskijännitelinja lähes kymmenen kilometrin osalta metsästä tien varteen. Molemmat investointikohteet lisäävät toimitusvarmuutta ja nopeuttavat vian kartoittamista vikatilanteissa.

Säävarman verkon rakentamisen lisäksi panostimme jakeluverkkoalueellamme tehokkaaseen linjakaturaivaukseen ja vierimetsähoitoon. Sähkön jakelun laatu oli alueellamme hyvällä tasolla.

Vikojen vuoksi asiakaskohtainen jakelun keskeytyminen kesti keskimäärin noin 38 sekuntia/asiakas. Tämä osoittaa sen, että osuuskunnan verkosto on hyvässä kunnossa ja ennaltaehkäisevä kunnossapitotoiminta on onnistunut.

Toimintavuonna osuuskunnan energialähdejakaumassa oli 80,7 % päästötöntä ja 19,3 % fossiilisten käyttö, joka oli pienentynyt edelliseen vuoteen nähden peräti 25 %. Suunta on oikea ja yllä mainitut investoinnit tulevat tulevaisuudessa lisäämään omistuksessamme olevaa päästötöntä tuotantoa ja näin panostamme ympäristöön. Osuuskunnan sähköenergian hankinta jakautui seuraavasti: Ydinvoiman osuus 32,3 %, vesivoiman osuus 17,2 %, tuulivoiman osuus 25,0 %, bioenergia 6,2 %, turpeen osuus 7,6 %, kivihiilen osuus 10,6 %, muu fossiilinen 1,0 % ja öljy 0,1 %.

Valtakunnan tasolla sähköenergian käyttö oli 81 TWh, joka oli noin 6 % vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Sähköenergian nettohankinta jakaantui seuraavasti: ydinvoiman osuus 27,7 %, yhteistuotannon osuus 21,9 %, erillistuotannon osuus 2,7 % tuulivoiman osuus 9,5 %, vesivoiman osuus 19,3 %, aurinkovoiman osuus 0,3 % ja nettotuonti 18,5 %. Lähde, Energiateollisuuden Energiavuosi 2020.

Kansallisen Datahub järjestelmän käyttöönottoa varten päivitetään tietoja ja tehdään osuuskunnan järjestelmiin tarvittavia toimenpiteitä. Datahub on tarkoitus ottaa käyttöön 2022 alkuvuodesta. Osuuskunnalle vuosi 2020 oli hyvä ja uskon sen menestyvän myös tulevaisuudessa.

Esitän lämpimät kiitokset asiakkaille, jäsenistölle, osakkuusyhteisöille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta ja iso kiitos hallinnolle ja henkilöstölle siitä työstä, jota olette osuuskunnan hyväksi tehneet. Osuuskunnan hallinnosta, taloudesta ja muusta toiminnasta on kerrottu toisaalla tässä kertomuksessa.

Jukka Ylitalo

Toimitusjohtaja Jukka Ylitalo
Toimitusjohtaja Jukka Ylitalo

Esitän lämpimät kiitokset asiakkaille, jäsenistölle, osakkuusyhteisöille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta ja iso kiitos hallinnolle ja henkilöstölle siitä työstä, jota olette osuuskunnan hyväksi tehneet.

- Jukka Ylitalo