Vuosikertomus 2020

Toimitusjohtajan katsaus

Kulunut vuosi oli osuuskunnan historian 99. toimintavuosi. 100-vuotisjuhlavuosi on meneillään, mikä tuo mukanaan suunnittelua ja järjestelyä merkkipäivän kunniaksi.

Yhteenveto
vuodesta 2020

8,90
Liikevaihto, milj. €


5,16
Sähkön myynnin liikevaihto, milj. €


3,72Sähkön siirron liikevaihto, milj. €

1,14
Investoinnit, milj. €


15
Henkilöstömäärä


158
Sähkön hankinta, GWh

 

Energian myynti-, siirto- ja verkkoliiketoiminta

Jylhän Sähköosuuskunnan sähköenergiahankinnat olivat kuluneen vuoden aikana 157,617 GWh. Viime vuoteen verratessa kokonaishankinnat laskivat 28 %. Omaa vesivoimatuotantoa Jylhänkoskesta kertyi vuoden aikana 1,574 GWh, mikä on 29 % edellisvuotta enemmän.

Yrityshallinto

Muutokset osuuskunnan jäsenistön määrässä kertomusvuoden aikana olivat pieniä. Vuoden aikana osuuskuntaan on liittynyt viisi uutta jäsentä, jäsennumerojen yhdistämisiä ja eroamisia tapahtui 14 kpl. Jäsenmäärä vuoden päättyessä oli 1037.

Henkilökunta

Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 15 ja siihen ei vuoden aikana tullut muutosta.

Lataa tilinpäätös

Tilinpäätös pdf-tiedostona

Lataa vuoden 2020 tilastot

Kiinnostavaa dataa myynnistä ja energiamuodoista pdf-tiedostona

Käytetyt lyhenteet ja etuliitteet

kV
= kilovoltti = 1 000 volttia

MW
= megawatti = 1 000 kilowattia
= 1 000 000 wattia

GWh
= gigawattitunti
= 1 000 000 kilowattituntia

k
= kilovoltti = 1 000 volttia

M
= mega = 1 000 000

G
= giga = 1 000 000 000

T
= tera = 1 000 000 000 000