Jylhän Sähköosuuskunnan kokouskutsu

Kokouskutsu

Jylhän Sähköosuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous

Paikka: LSK Business Park, Lentohotellin auditorio, Loppusuora 22, Kauhava
Aika: Maanantai 20.5.2024 klo 18.00

1. Kokouksessa käsitellään osuuskuntalain ja osuuskunnan sääntöjen 13 §:ssä varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle määrätyt asiat sekä päätösehdotukset, joiden pääasiallinen sisältö on kuvattu kohdissa 2 ja 3.

2. Osuusantivaltuutus vapaaehtoisten osuuksien antamiseksi.

Hallitus pyytää osuusantivaltuutusta viiden vuoden ajaksi päättämään osuusannista seuraavien ehtojen mukaan:

  • Osuusannissa annettavien vapaaehtoisten osuuksien määrä annin jälkeen voi olla enintään 80320 osuutta à 100,00 € ja osuuspääoma 8.032.000,00 €.- Jäsenen vapaaehtoisten osuuksien enimmäismäärä on 400 osuutta.
  • Jäsen voi hankkia osuuskunnan verkkoalueella omistamaansa käyttöpaikkaa kohden enintään 80 vapaaehtoista osuutta.
  • Osuusmaksu on 100,00 € ja se on maksettava merkittäessä.

3. Jylhän Sähköosuuskunnan sääntöjä esitetään muutettavaksi.

Päätösehdotuksessa esitetään useita, pääosin terminologisia, muutoksia, joilla sääntöjen sanamuotoja muutetaan vastaamaan tämänhetkistä toimintaympäristöä ja lainsäädäntöä. Merkittävimmiltä linjauksiltaan säännöt eivät muutu.

Sääntömuutosten tavoitteena on selkeyttää jäsenten oikeuksia ja velvollisuuksia, muun muassa jäsenyyden alkamisen ja päättymisen osalta. Muutoksilla ei heikennetä osuuskunnan jäsenten oikeuksia esim. osuuskunnan purkautuessa.

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenmäärälle esitetään vähimmäis- ja enimmäismäärä, jolloin hallintoelinten jäsenmäärät saadaan nykyistä joustavammaksi.

4. Kokousaineisto

Jylhän Sähköosuuskunnan osuuskunnan kokouksen kokouskutsu, esityslista, tilinpäätös 1.1.2023 – 31.12.2023, päätösehdotus osakeantivaltuutukseksi ja päätösehdotus sääntöjen muuttamiseksi ovat nähtävillä Jylhän Sähköosuuskunnan konttorilla, os. Ratatie 21, Kauhava 8.5.2024 alkaen.

Lisäksi sääntömuutosehdotus on luettavissa ja tulostettavissa täältä: Ehdotus uusiksi säännöiksi

Osuuskunnan jäsenillä on mahdollisuus saada muutosehdotus myös postitse 8.5.2024 alkaen, pyytämällä sitä numerosta 06-4346300.

Kauhavalla huhtikuun 17. päivänä 2024
Jussi Somppi
hallintoneuvoston puheenjohtaja