Aurinkoenergian hyödyntäminen asunto-osakeyhtiöissä

Asunto-osakeyhtiöillä on nykyisin mahdollisuus tuottaa omaa käyttöenergiaa aurinkopaneeleilla. Jotta yhteisen energian tuotannossa pääsee alkuun, on taloyhtiön omaa sähköntuotantoa varten perustettava energiayhteisö. Se mahdollistaa yhteisellä laitteistolla hankitun energian tasapuolisen jakamisen osakkaiden kanssa. 

Aikaisemmin taloyhtiön itse tuottamaa energiaa, kuten aurinkopaneeleilla tuotettua sähköä, on voitu hyödyntää vain taloyhtiön yhteisissä tiloissa. Perustamalla energiayhteisön osakkaat voivat hyödyntää itse tuotettua energiaa myös asunnoissa ja liiketiloissa. On hyvä kuitenkin muistaa, että energiayhteisön tuotantotehon ei saa ylittää 1MVA:ta.

Mitä hyötyä energiayhteisön perustamisesta on?
Taloyhtiö ja sen osakkaat voivat säästää energiakustannuksissa aloittamalla energian tuotannon esimerkiksi aurinkovoimalla. Lisäksi taloyhtiön asuntojen arvo kasvaa, kun yhtiössä käytetään ilmastoystävällistä energiaa.

Milloin taloyhtiön omasta voimalaitoksesta on eniten hyötyä?
Eniten energiayhteisön perustamisesta ja aurinkopaneeleilla tuotetusta energiasta hyötyvät taloyhtiöt, joissa sähkönkulutus on mahdollisimman suurta kesäaikaan ja keskellä päivää. Taloudellisesti järkevin ratkaisu on rakennuttaa voimalaitos, joka tuottaa mahdollisimman paljon energiaa omaan käyttöön.

Kuka voi perustaa energiayhteisön?
Energiayhteisön voi taloyhtiöiden lisäksi perustaa kuka tahansa pientuottaja, jonka sähköliittymällä on useampi käyttöpaikka.

Miten tuotettu energia jaetaan energiayhteisön jäsenten kesken?
Energiyhteisön tuottama energia käytetään sen jäsenten tarpeisiin ja käytöstä ylijäävä energia voidaan myydä takaisin sähköyhtiölle. Oikeudenmukaisen sähkön jaon osakkaiden kesken varmistaa Jylhän sähköosuuskunnan tekemä hyvityslaskenta. Se on virtuaalisesti tapahtuvaa mittarointia, jonka avulla energiayhteisön voimalaitoksen tuotanto lasketaan ja jaetaan. Hyvityslaskentaa varten ei tarvitse asennuttaa uusia mittareita, vaan se voidaan tehdä jo käytössä olevien mittareiden avulla.

Miten alkuun?
Jylhän sähköosuuskunnan henkilökunta neuvoo sinua mielellään niin energiayhteisön perustamiseen kuin aurinkovoimaloiden asentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Jos harkitset omaa sähkövoimalaa taloyhtiöösi, huolehdi, että:
– kaikki sähkönkäyttöpaikat ovat yhden sähköliittymän yhteydessä
– kohde sijaitse saman kiinteistön tai kiinteistöryhmän alueella
– käyttöpaikoilla on voimassa oleva verkkopalvelusopimus, pientuotannon ostosopimus sekä sähkön mittaus.
– ilmoitus tuotantolaitteiston liittämisestä on annettu ja käsitelty sähköverkkoyhtiössä.
– voimalaitoksen tuotantoteho on alle 1 MVA.
– taloyhtiö on päättänyt ylijäämäsähkön jakotavasta hyvityslaskentaa varten.

Lue lisää sähkön pientuotannosta täältä.