Valtion sähköhyvitykset talvelta 2022-2023

Huomioimme valtion sähköhyvityksen laskuissamme automaattisesti. Hyvitystä ei tarvitse hakea erikseen. On hyvä muistaa kuitenkin, että hyvitys koskee Jylhän sähköosuuskunnan asiakkaista vain pientä osaa, sillä suurimmalla osalla asiakkaistamme sähkön hinta on ollut talvikaudella alle 10 snt/kWh. 

Eduskunta on tehnyt kaikkia kuluttaja-asiakkaita koskeva päätöksen takautuvista sähköhyvityksistä. Päätös on astunut voimaan maanantaina 6.3. Samaan aikaan tuli voimaan laki sähkölaskujen pidemmästä lisämaksuajasta. Lain mukaan 1.1.2023-30.4.2023 välillä syntyneestä sähkönkulutuksen laskusta voidaan antaa asiakkaan pyynnöstä 120 päivää lisämaksuaikaa.

Miltä ajalta sähköhyvitystä maksetaan?
Jylhän sähköosuuskunnan asiakkaat ovat oikeutettuja takautuvasti maksettavaan sähköhyvitykseen. Sähköhyvitystä maksetaan neljän kuukauden ajalta eli marras-helmikuulta.

Millä perusteilla hyvitys maksetaan?
Hyvitys maksetaan takautuvasti, kun arvonlisäverollinen sähköenergian hintasi on ylittänyt 10 snt/kWh ja jos laskusi 90 euron omavastuu on ylittynyt.

Kuinka paljon hyvitystä on mahdollista saada?
Hyvitystä maksetaan 50% omavastuun ylittävältä osuudelta kultakin kuukaudelta enintään 700 euroa kuukaudessa. Hyvitystä ei makseta sähkönsiirrosta.

Milloin hyvitykset maksetaan?
Jylhän sähköosuuskunta laskee hyvityksen automaattisesti ja ne tulevat maksuun kahdessa erässä. Ensimmäinen erä sähköhyvitystä huomioidaan maaliskuun lopussa erääntyvässä laskussa ja toinen erä sitä seuraavassa laskussa.

Miten sähköhyvitys lasketaan?
Sähköhyvityksen ensimmäisen erän määrä lasketaan vuoden 2022 marras-joulukuun kulutuksen perusteella. Toisen erän summa, eli tammi-helmikuun hyvitys saadaan kertomalla tammikuun hyvitys kahdella.

Miten saan lain oikeuttamaa lisämaksuaikaa sähkölaskulleni?
Ole yhteydessä laskutukseemme: 06 434 6300. Muistathan olla yhteyksissä hyvissä ajoin ennen laskun eräpäivää, sillä laskuajan pidennys koskee vain erääntymättömiä laskuja. Sähköhyvityslain mukainen lisämaksuaika koskee sähkön myynnin osuutta, mutta myös siirron osuudelle on mahdollista pyytää maksuaikaa silloin, kun lasku ei ole vielä erääntynyt.

Mitä teen, jos olen vaihtanut sähkönmyyjää kesken hyvityskauden?
Vanha sähkönmyyjäsi maksaa sinulle sähköhyvityksen siltä ajalta, kun olit heidän asiakkaana. Jylhän sähköosuuskunta maksaa hyvityksen siitä lähtien, kun olet ollut asiakkaanamme.

Voiko hyvitystä saada vapaa-ajan asunnon sähkönkulutuksesta?
Sähköhyvitys on käyttöpaikkakohtainen, joten voit saada hyvityksen kaikista sopimuksista, joissa edellytykset toteutuvat. Omavastuuosuus lasketaan jokaisessa sopimuksessa erikseen.

Vaikuttaako sähköhyvitys muihin sähkötukiin?
Takautuva sähköhyvitys ei vaikuta asiakkaan muihin sähkötukiin kuten kotitalouksien sähkövähennykseen tai sähkötukeen.

 

Mitä muita sähkötukimuotoja on mahdollista saada?

Arvonlisäveron alennus
Sähköhyvityksen ja lisämaksuajan lisäksi kaikkia suomalaisia koskettaa sähkön arvonlisäveron alennus 24 prosentista 10 prosenttiin ajalla 1.12.2022-30.4.2023.

Kotitalousvähennys
Lisäksi sähkölaskun myynnin osuuden ylittäessä 2000 euroa 1.1.-30.4.2023 välisenä aikana, voit hakea sähkön kotitalousvähennystä verotuksesta.

Kelan väliaikainen sähkötuki
Voit olla oikeutettu myös Kelan myöntämään väliaikaiseen sähkötukeen pienituloisille kotitalouksille.

Lue lisää muista sähkötuista.