Toimitusjohtajan terveiset: Jylhän Sähköosuuskunta on varautunut haasteisiin

Sähkömarkkinoiden vaihteleva tilanne heijastuu tällä hetkellä sähköyhtiöiden toimintaan monin tavoin. Jylhän Sähköosuuskunta on varautunut mahdollisiin häiriöihin ja sähköpulaan.

Jylhän Sähköosuuskunnan toimitusjohtaja Jukka Ylitalo kertoo, että osuuskunta on joutunut rajoittamaan energianmyyntiään jakeluverkkoalueen ulkopuolelle. Osuuskunta solmii tällä hetkellä uusia toistaiseksi voimassa olevia sähkösopimuksia vain oman verkkoalueen asiakkaille. Uusia sopimuksia verkkoalueen ulkopuolelle osuuskunnassa ei solmita. Toimenpiteellä pyritään pitämään nykyiset asiakassopimushinnat kohtuullisella tasolla myös tulevana talvena.

Osuuskunnalla on omaa tuotantoa osakkuusyhtiöiden kautta, joten se ei ole sähkönhankinnan suhteen niin riippuvainen sähköpörssistä kuten monet muut myyntiyhtiöt. Osuuskunta pystyy pitkälti kattamaan asiakkaiden kulutuksen omalla tuotannollaan.

– Osuuskunnan omavaraisuuden ylläpito ja varautuminen epävarmassa markkinatilanteessa on hyvä pitää, sanoo Jukka Ylitalo.

Jylhän Sähköosuuskunta on varautunut tilanteeseen, että sähköstä tulee koko maassa pulaa.

– Sähköpulan varalta olemme laatineet valmiussuunnitelman, jota toteutetaan tilanteen tullen. Toteutuessaan sähköpula vaikuttaisi jokaisen arkeen. Jo nyt on hyvä miettiä, voisiko omia sähkön kulutustapoja muuttaa. Sähköverkossa näkyy merkittävänä sähkönkulutuksen kasvuna esimerkiksi suomalaisten tapa saunoa aina lauantai-iltaisin.

– Sähköpulan uhatessa, siitä olisi paljon apua, jos asiakkaat pystyisivät joustamaan hetkinä, kun tuotanto on kovilla, toimitusjohtaja Jukka Ylitalo toivoo.

Mikäli sähköpula tulee, käytännössä kahden tunnin sähkökatkoja kierrätettäisiin Suomessa alueittain.

Jylhän Sähköosuuskunta on varautunut tiedottamaan asiakkailleen mahdollisesta sähköpulasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä mahdollisimman hyvin. Sähkömarkkinatoimijat ovat varautuneet mahdolliseen sähköpulaan erittäin hyvin ja myös sähkönkäyttäjien on hyvä tähän varautua.

Tilanne tuo myös haasteita osuuskunnalle, mutta ne ovat hallinnassa, vakuuttaa toimitusjohtaja.