Mitkä asiat vaikuttavat sähkön myyntihinnan korotuksiin?

Moni ihmettelee, miksi sähkön myyntihintoja on nostettu, vaikka tuotantohinnat ovat pysyneet samoina. Nyt haluammekin avata sähkön myyntihintojen korotuksiin vaikuttavia tekijöitä.

Mistä Jylhän Sähköosuuskunnan myymä sähkö tulee?
Jylhän sähköosuuskunnalla on osakkuusyhtiöiden kautta osuuksia monenlaisista tuotantomuodoista kuten vesivoimasta, ydinvoimasta, tuulivoimasta ja monesta muusta energialähteestä. Pystymmekin pitkälti näiden osakkuuksien tuotannoilla kattamaan asiakkaidemme kulutuksen.

Jylhän sähkön energialähdejakauma: Ydinvoima 33,8 % Vesivoima 16,8 % Tuulivoima 26,1 %

 

Mikä on vaikuttanut sähkön myyntihinnan nousuun?
Jylhän Sähköosuuskunnan maltilliset hinnankorotukset loka- ja marraskuussa 2022 perustuivat osakkuusyhtiöidemme hankintahintoihin.

Näihin hintoihin vaikuttivat päästöoikeuksien jyrkkä hinnannousu, pohjoismaisten vesivarastojen tilanne, polttoaineiden maailmanmarkkinatilanne, kuten kivihiilen ja turpeen saatavuus ja hinnankorotukset sekä muut tuotantokustannusten nousut.

Vaikuttavatko sähköpörssin hinnat Jylhän Sähköosuuskunnan hintoihin?
Sähkön hankinnan suhteen emme ole niin riippuvaisia sähköpörssistä kuin moni muu myyntiyhtiö. Mikäli joku tuotantolaitos vikaantuu tai ei vaan tuota sähköä esim. tuulivoima tuulettomina päivinä tarvittava vaje pitää hankkia markkinoilta eli sähköpörssistä.

Palautuuko sähkönhinta vielä lokakuuta 2022 edeltävälle tasolle?
On vaikeaa ennustaa, palataanko jossakin vaiheessa vanhalle tasolle tai tehdään hinnan alennuksia. Aika paljon pitää tapahtua maailmalla muutoksia, että hankintahinnat muuttuisivat siihen suuntaan.