Miten sähköpulasta tiedotetaan?

Jylhän Sähköosuuskunta tiedottaa sähköpulatilanteen kehittymisestä Fingridin mallin mukaisesti.

Kehittyvästä sähköpulasta tiedotetaan verkkosivuillamme, Facebookissa sekä tekstiviestein häiriöviestipalvelun tilanneille.

Fingridillä on mahdollisen sähköpulan varalle kolmiportainen menettely, joka kuvaa tilanteen vakavuusastetta.

Fingridin malli sähköpulan kehittymiselle:
Sähköpulan vaiheet 1. Sähköpula mahdollinen 2.Sähköpulan riski suuri 3.Sähköpula 4. Sähköpula ohi

Sähköpula mahdollinen

Sähköpulaan varautuminen, vaiheet 1-2 

Ennen varsinaista sähköpulaa, vaiheissa 1 ja 2,  ilmoitamme sähköpulan mahdollisuudesta tai että sen riski on suuri. Näin voit varautua tulevaan sähköpulaan ja sen mukanaan tuomiin parin tunnin sähkökatkoihin. 

 

Varaudu sähköpulaan! Sähköpulan riski suuri

Näissä vaiheissa on edelleen mahdollista, että onnistuneiden sähkönsäästötoimenpiteiden ansiosta tilanne palautuu normaaliksi eikä sähköpulaa tulekaan.

Sähköpula aiheuttaa sähkökatkoja

Sähköpula, vaihe 3 

Tiedote sähköpulasta annetaan, kun on varmistunut, että joudumme säännöstelemään sähköä.

Jylhän Sähköosuuskunta suorittaa sähkön kulutuksen irtikytkemisen Fingridin ohjeiden mukaisesti siten, että sähkökatkot kestävät enimmillään pari tuntia.

Sähköpula ohi, sähkönjakelu palautunut normaaliksi

Sähköpula ohi, vaihe 4 

Kun sähkönjakelu on palautunut normaaliksi, ilmoitamme sähköpulan olevan ohi.

Miten varmistun, että saan tiedon sähköpulan kehittymisestä?