Miten Jylhänkosken vesivoimalaitos oikein toimii?

Jylhän Sähköosuuskunnalle energiaa tuottava Jylhänkosken vesivoimala on rakennettu jo vuonna 1928. Voimalaitos oli 1980 ja 1990-luvuilla poissa käytöstä noin parisenkymmentä vuotta, kunnes se otettiin takaisin käyttöön vuonna 1996.

Vaikka vuosikymmenet ovat vaihtuneet ja voimalaitoksen sisällä olevat laitteistot on päivitetty, toimii vesivoima yhä samoilla periaatteilla kuin lähes sata vuotta sitten.

Mistä vesivoima syntyy?

Vesivoimalaitokset toimivat kaikkialla samalla periaatteella. Virtaavalla vedellä on potentiaalienergiaa, joka muuttuu liike-energiaksi veden pudotessa alas koskesta. Mitä suurempi virtaus ja mitä korkeammalta vesi putoaa, sitä enemmän energiaa vedestä saadaan talteen. Jylhänkosken voimalassa veden putouskorkeus on 10 metriä.

Miten veden tuottama energia saadaan sähköverkkoon?

Vesivoimalaitoksessa virtaava vesi ohjataan voimalan turbiineihin, joiden siivekkeet pyörittävät generaattoreita, joissa veden liike-energia muutetaan sähköksi. Generaattoreista sähkön matka jatkuu muuntajan kautta sähköverkkoon ja Jylhän Sähköosuuskunnan asiakkaiden käytettäväksi.

Kuinka paljon energiaa Jylhänkosken voimalaitos tuottaa nykypäivänä?

Nykyään Jylhänkoskesta tuotetaan sähköä vuosittain noin 60 sähkölämmitteisen omakotitalon tarpeisiin.

Mistä muista lähteistä Jylhän Sähköosuuskunta saa energiaa?

Jylhänkoskesta tuotettu vesivoima ei yksin riitä kauhavalaisten energiantarpeen kattamiseksi, joten Jylhän Sähköosuuskunta hankkii energiaa asiakkaille myös muista lähteistä. 

Vuonna 2021 Osuuskunnan sähköenergian hankinta jakautui seuraavasti: ydinvoima 31,6 %, vesivoima 16,2 %, tuulivoima 22,6 %, bioenergia 9,2 %, turve 8,6 %, kivihiili 10,7 %, muu fossiilinen 0,9 % ja öljy 0,2 %.