Kulutuksen seurantapalvelu

Aiemmin käytössä olleen kulutuksen seurantapalvelun mittaustiedot eivät päivity enää 19.3.2024 jälkeen. Aiemmin tuodut tiedot ovat vielä nähtävillä toukokuun loppuun asti, kunnes järjestelmä suljetaan lopullisesti. Syynä muutokseen ovat viranomaisvaatimukset sekä siirtyminen varttikohtaiseen mittaukseen. Vanha järjestelmä ei kykene käsittelemään tätä aiempaa tarkempaa dataa ilman mittavia muutoksia.

Uudistettu kulutuksen seurantapalvelu on näin ollen ainut palvelu missä käyttäjät voivat seurata kulutustaan jatkossa. Palvelusta puuttuvat vielä euromääräiset kulutustiedot ja ne pyritäänkin lisäämään sinne mahdollisimman pian (kustannustiedot lisätty 4.4.2024).

Linkki uudistettuun kulutuksen seurantapalveluun https://energiaraportit.fi/jylhaos/