Korotuksia sähkön myyntihintoihin 1.11.2022 alkaen

Jylhän Sähköosuuskunta korottaa toistaiseksi voimassa olevien sähkönmyyntisopimusten energiahintoja ja perusmaksuja 1.11.2022. Korotus koskee ainoastaan sähkön myyntihintaa, siirtomaksuihin korotuksella ei ole vaikutusta.

Hinnanmuutokset eivät edellytä asiakkailta toimenpiteitä. Asiasta tiedotetaan asiakkaita myös kirjeitse.