Tietoa ja vinkkejä sähköstä

Alla koottuna tietoa ja vinkkejä sähköstä sekä energian säästövinkkejä. Pienilläkin asioilla on merkitystä, ja pienetkin muutokset toimintatavoissa voivat synnyttää merkittäviä säästöjä. Jos sinulla herää kysymyksiä palveluihimme liittyen, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme.
Jylhän asiakaspalvelu

Soita 06 434 6300

 

Vakiokorvaukset    Vinkkejä rakentajalle     Energiansäästövinkkejä     Ohje mittarinluentaan


 

Vakiokorvaukset

Korvaus pitkien sähkökatkojen
aiheuttamista haitoista

Sähkömarkkinalain 100 §:n mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus saada korvaus katkoksesta,
joka kestää yli 12 tuntia.

Vakiokorvaus

Korvauksen keskeytysaika alkaa siitä, kun vika on tullut sähköyhtiön tietoon ja se lasketaan oheisen hyvitysprosentin mukaan sähkönkäyttöpaikan vuotuisesta verkkomaksusta. Vakiokorvauksen enimmäismäärä kalenterivuodessa verkkopalvelun keskeytymisen johdosta on 200 % siirtopalvelusta tai 2000 euroa sähkönkäyttäjää kohti.

Vakiokorvauksen maksaminen

Vakiokorvaus lasketaan Jylhän Sähköosuuskunnan toimesta sähkömarkkinalain mukaisesti ja korvaus maksetaan asiakkaalle 1–2 kk:n kuluessa sähkökatkosta ilman eri hakemusta. Tämä edellyttää kuitenkin, että sähköyhtiö on ollut tietoinen vakiokorvaukseen oikeuttavasta sähköntoimituksen keskeytyksestä. 

Jylhän Sähköosuuskunnan valvontajärjestelmä ilmoittaa keskijänniteverkostoon jakeluverkkoalueella tulleet viat sekä sähkökatkosten kestoajat, kun taas pienjänniteverkon vikojen osalta tiedot sähkökatkoista saadaan useimmiten suoraan asiakkailta. Asiakkaan talteen merkitsemät tiedot sähkökatkosten alkamis- ja päättymisajankohdista antavatkin yrityksellemme hyödyllistä lisätietoa vakiokorvauksen laskemisessa.

Mikäli vakiokorvausta ei ole maksettu aiemmin mainitun ajan kuluessa, ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme puh. (06) 434 6300 tai jylhan.sahko( at ) jylhaos.fi

 

Vakiokorvauksen määrä

Keskeytysaika 12–24 h = 
10 % vuotuisesta siirtomaksusta

Keskeytysaika 24–72 h =
25 % vuotuisesta siirtomaksusta

Keskeytysaika 72–120 h =
50 % vuotuisesta siirtomaksusta

Keskeytysaika 120–192 h =
100 % vuotuisesta siirtomaksusta

Keskeytysaika 192–288 h =
150 % vuotuisesta siirtomaksusta

Keskeytysaika vähintään 288 h =
200 % vuotuisesta siirtomaksusta

Yksittäisen sähkönjakelukeskeytyksen osalta maksettavan vakiokorvauksen enimmäismäärä on kuitenkin enintään:

1 000 euroa, jos vakiokorvauksen perustana oleva keskeytys on alkanut ennen 1.1.2016

1 500 euroa, jos vakiokorvauksen perustana oleva keskeytys on alkanut ennen 1.1.2018 

2 000 euroa, jos vakiokorvauksen perustana oleva keskeytys on alkanut 1.1.2018 tai sen jälkeen.

Jos sähkönkäyttäjälle maksetaan verkkopalvelun keskeytymisen vuoksi  vakiokorvaus, hänellä ei ole oikeutta sähkömarkkinalain 98 §:ssä säädettyyn hinnan alennukseen saman keskeytyksen johdosta.


 

Tarvitsetko uuden sähköliittymän?

Kauhavan alueella uutta sähköliittymää hankittaessa on asiakkaan oltava yhteydessä Jylhän Sähköosuuskuntaan. Yhteyttä otettaessa on hyvä olla tiedossa sähköliittymän tarkka paikka, pääsulakekoosta ja tariffista voidaan sopia yhdessä sähkölaitoksen kanssa.

Samassa yhteydessä laaditaan tarvittavat sopimukset, sillä sähköliittymän kytkeminen verkkoon tai uuden sähkömittarin lisääminen käyttöpaikalle voidaan tehdä vasta kun käyttöpaikalle on tehty liittymis- ja sähkösopimus.
Myös yleistietolomake täytyy olla toimitettuna osuuskuntaan ennen liittymän kytkentää.

Liittymissopimus kannattaa tehdä hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 2 viikkoa ennen toivottua sähkön toimitusta. Sähkön toimituksen alkamisajankohta sovitaan sopimuksessa.
Ennen liittymän kytkentää on sähköurakoitsijan toimitettava yleistietolomake asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna Jylhän Sähköosuuskuntaan. Lomakkeella urakoitsija ilmoittaa suoritetuista sähköasennustöistä ja vakuuttaa, että sähkölaitteisto on määräysten ja jakeluverkonhaltijan ohjeiden mukaisessa kunnossa jännitteen kytkemistä varten. Allekirjoittamalla lomakkeen sähköurakoitsija myös vakuuttaa suorittaneensa lain vaatiman sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksen.

Lisätietoja edellä mainituista sekä muista sähköön liittyvistä asioista antavat
Marko Taivainen 0500 267 480
Antti Järvinen 040 707 1631
Jukka Ylitalo 0500 364 159

Lataa yleistietolomake >

Liittymismaksut


 

Energiansäästövinkkejä

energiansaastovinkki1

Helppo tapa säästää sähköä on sammuttaa virta tarpeettomista sähkölaitteista niin, että laitteet eivät jää valmiustilaan, sillä valmiustila kuluttaa sähköä. Myös eri laitteiden sammuttaminen silloin kun ne eivät ole käytössä säästä pitkässä ajanjaksossa sähköä merkittävän määrän.

energiansaastovinkki2

Uusia kodinkoneita hankittaessa, kannattaa valita energiatehokkaita ja käyttötarpeeseen sopivia laitteita, sijoittaa ne oikein ja käyttää niitä järkevästi. Sähkökiuas on kulutukseltaan kodin suurin sähkölaite. Sähkösaunassa yli 50 % sähköstä kuluu saunan esilämmittämiseen ja loput lämmön ylläpitämiseen. Tästä syystä sauna kannattaakin lämmittää yhdellä kertaa koko perheelle. Älä pidä saunaa tyhjillään lämpimänä.

energiansaastovinkki3

Suuri yksittäinen tekijä, jolla saa säästöä aikaiseksi on asunnon sisälämpötilan säätäminen oikeaksi. Kodin lämmitys vie energiasta yli puoletl Sähkölämmitystalossa huonelämpötilan laskeminen asteella voi pienentää vuotuisia lämmityskustannuksia 5 %. Näin ollen lämpötilan laskeminen 24 asteesta 21 asteeseen saattaa pienentää lämmityskustannuksia jopa 15 % vuodessa.

energiansaastovinkki4

Jokainen kodin jäsen voi tehdä oman osuutensa kodin energiankulutuksen vähentämisessä. Sammuta tarpeettomat laitteet sekä valot, säädä kotisi lämpötila kohdalleen, tuuleta oikein ja käytä vettä harkiten. Jokaisen käyttötottumukset vaikuttavat oleellisesti sähkönkulutukseen kotona.

Lisää energiatietoutta ja vinkkejä sähkön säästämiseen löytyy Motivan sivuilta.


 

Ohjeita mittarinluentaan

Valtioneuvoston asetuksen mukaan sähköyhtiöiden oli otettava käyttöön etäluettavat sähkömittarit vuoden 2013 loppuun mennessä. Jylhän Sähköosuuskunta onkin vaihtanut kaikille jakelualueensa asiakkaille asetuksen mukaiset mittarit. Mittareiden lukeminen onnistuu sähköisesti Osuuskunnan toimistolta käsin, mikä mahdollistaa sen, että asiakas saa aina laskun, joka perustuu oman käyttöpaikan toteutuneeseen kulutukseen.

Asiakas voi halutessaan lukea mittaria myös itse paikan päällä.  Etäluettavat mittarit taltioivat paljon tietoa, ja mittarin näytöltä tiedon lukeminen voi ensi alkuun tuntua hankalalta. Ohessa linkki ohjeeseen, joka toivottavasti helpottaa mittarin lukemista ja oman kulutuksen seuraamista.

Oman kulutuksen seuraaminen onnistuu myös ohessa olevasta kulutuksen seurantapalvelusta. Seurantapalveluun voi asiakas kirjautua omilla tiedoillaan, ja katsoa oman käyttöpaikkansa kulutustietoja vaikkapa päiväkohtaisesti tai vuositasolla.

Ohje mittarinluentaan >

Tarkista energiankulutuksesi

Laskuri toimii vain jakelualueemme asiakkaille.