Ajankohtaista

11.05.2020
OSUUSKUNNAN KOKOUS

Johtuen 1.5.2020 voimaan astuneesta poikkeuslaista Jylhän Sähköosuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous on siirretty pidettäväksi viimeistään 30.9.2020 mennessä (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi 290/2020).


Jylhän Sähköosuuskunnan hallintoneuvosto kutsuu varsinainen osuuskunnan kokouksen koolle sääntöjen mukaisesti erillisellä kutsulla siten, että kokous pidetään väliaikaislainsäädännön asettamassa määräajassa.


Osuuspääoman korko
Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa päätetään myös osuuspääoman korkoon liittyvistä toimenpiteistä.