Ajankohtaista

10.09.2018
KUULUMISIA SÄHKÖNJAKELUVERKOSTA

Alkusyksyn isoimpina asioina on sähköasemilla ABB Servicen toimesta tapahtuvat suoja- ja säätölaitehuollot. Näillä määräaikaisilla huolloilla taataan suojalaitteiden oikea toiminta mahdollisissa vikatilanteissa. Suojalaitteiden oikealla toiminnalla on ratkaiseva merkitys myös henkilöturvallisuudessa, on sitten kysymys myrskyn aiheuttamasta viasta jakeluverkossa tai suunnitellusta huoltotyöstä.


Huoltojen yhteydessä huollon kohteena olevasta sähköasemasta joudutaan katkaisemaan sähköt. Asiakkaat eivät kuitenkaan kärsi sähkökatkoista vaan pystymme korvaamaan huollossa olevan sähköaseman toisella sähköasemalla.


Huoltojen aikana mahdolliset sähkönjakelun viat koskettavat huomattavasti isompaa osaa asiakkaita kuin normaalisti poikkeuksellisten kytkentäjärjestelyiden vuoksi. Esim. normaalisti Ojutjärvellä tapahtuva vika katkaisee sähkönjakelun pelkästään Ojutjärventien varrelta, mutta huoltojen ajan Ojutjärvellä tapahtuva vika koskettaa asiakkaita myös Nahkalassa ja Pelkolassa.


Omina töinä verkostopuolella jatketaan maakaapelointeja Rengossa ja Kukkolassa. Rengon kaapeloinnin yhteydessä tehdään myös Kauhavanjoen alitus suuntaporaamalla. Työn valmistuttua voimme purkaa yhden joen ylityksen ja näin ollen yksi mahdollinen vikapaikka poistuu, kun nopeasti kasvavat joenvarsipuut eivät enää uhkaa ilmalinjaa.
Sähkömarkkinalaista tulee määräys, että ulkopuolisen valtuutetun tarkastajan on tarkistettava verkkoyhtiöiden tekemät verkostotyöt. Elokuun lopussa ulkopuolinen tarkastaja kiersi katsellen ja tarkastaen meidän viime vuonna tekemät työt. Isoimpina huomautuksen aiheina olivat talven aikana kaivetun maan painuminen puistomuuntamon vierestä ja paalun juurelta sekä muutamista kaapeleista puuttunut kaapelin ”osoite” merkintä. Tarkastaja antoi kiitosta erittäin hyvästä ja laadukkaasta asennustyöstä.
Hyvä työilmapiiri, ammattitaitoiset ja motivoituneet työntekijät takaavat hyvän ja laadukkaan lopputuloksen. Ammattitaitoa ylläpidetään ja lisätään säännöllisillä koulutuksilla, joista tälle vuodelle toteutuu vielä ainakin alle 1000V jännitetyökoulutus, Tieturva 1 ja 20kV maakaapeleiden kylmäkuorinta koulutus.